lørdag 13. februar 2010

Nordiske og lokale løsninger

I dag er det slik at nesten 1/3 ungdommer ikke fullfører videregående skole på normert tid. At en så stor del av ungdommen faller ut av skole og arbeidsliv er et problem alle de nordiske landene deler. Nå har vi mulighet til å ta et felles løft! Vi må se på muligheten for å etablere en nordisk idépool hvor landene kan utveksle erfaringer. Det er en begynnelse og en måte å sette fokus på. Nordisk ministerråd kan gå i spissen med å utlyse midler til prosjekter som utvikler modeller og løsninger som kan snu den negative trenden. For kommuner med trang økonomi, f.eks. Sarpsborg kan det være en fristende gulrot å få midler til å ta tak i denne problematikken.

Vi må ha en større satsing på kommunenivå for å få ungdommen til å fullføre videregående opplæring. Vi som politikere må tenke mer på innholdet i skolen og ikke kun være opptatt av skolebygningene. Vi må engasjere oss mer i løsningene på de problemene som åpenbart er der, for eksempel lese- og skrivevansker. Jeg savner tydeligere mål!. Det handler om å fange opp barna som har problemer tidlig, og bruke ressurser for å gjøre noe med det. Læreren er en nøkkelperson, derfor er rekruttering av dyktige lærere alfa og omega. De som allerede er i skolen må ha faglig påfyll og det må legges til rette for videre- og etterutdanning.

Vi har i dag flere muligheter i videregående opplæring som er lite i bruk. Vi trenger dyktige og trygge rådgivere som bør være på plass allerede i grunnskolen. De må kjenner til de virkemidlene og mulighetene som tilbys i videregående opplæring. Det er ikke én årsak til at en tredel av ungdommen faller ut av videregående opplæring. Problematikken er sammensatt. Vi trenger mer forskning og kunnskap for å utvikle metoder og finne ut hva som fungerer for ungdommen og hva som ikke gjør det. Med mer kunnskap blir politikerne med treffsikre i valgene sine og tryggere på at de avgjørelser som tas er riktige. Det skaper mer modige politikere, og det trenger vi i alle ledd!

Fredrik Bjørnebekk
Fylkesleder, AUF i Østfold

Ingen kommentarer: