lørdag 17. april 2010

Moderaterna

Se den svenske statsministerene Fredrik Reinfeldt ungå å svare på om han vil ta med Sverigedemokratene i regjering etter valget. Moderaterna(Høyre sitt søsterparti) vil ikke uttale seg offentlig om de ønsker å samarbeide med sverigedemokratene eller ikke. Dette er både feigt og skammelig!

lørdag 20. februar 2010

Nyhetsbrev 19-02-10

AUF i Østfold

Nyhetsbrev fra AUF i Østfold

Header Saker:
1 - Hva skjer i uka som kommer
2 - Aktuelle politiske spørsmål

1 - Hva skjer i uka som kommer
Mandag: Valgkomiteen i AUF i Østfold har møte for å diskutere det nye fylkesstyret som skal velges på årsmøtet, lørdag 27. februar. Har du innspill kan dette sendes til ostfold@auf.no
Tirsdag: Fredrikstad AUF gjennomfører årsmøte på Folkets Hus i Fredrikstad kl. 18 for å velge nytt styre og vedta ny politikk for å skape et bedre Fredrikstad samfunn.
Onsdag: Temakveld om hvordan et årsmøte fungerer kl. 18 på Folkets Hus(SA-bygget) i Sarpsborg. Dette er en ypperlig annledning på å få en bedre innsikt i hvordan dynamikken årsmøter fungerer.
Fredag: Årsmøte i Sarpsborg AUF på Dickens i Sarpsborg kl. 18 for å vedta ny politikk og velge et nytt styre for året som kommer. Håper å se deg der!
Lørdag: Årsmøte i AUF i Østfold på Folkets Hus i Sarpsborg, hvor vi skal vedta hvordan fylkeslaget skal jobbe i året som kommer, velge nytt fylkesstyre og vedta ny politikk. Vi begynner kl. 10 og holder på til rundt kl. 16.


2 - Aktuelle politiske spørsmål
Vi ønsker dine innspill på hvordan du ønsker at årsmøte til AUF i Østfold skal gjennomføres? Send dine innspill inn til ostfold@auf.no

lørdag 13. februar 2010

Nordiske og lokale løsninger

I dag er det slik at nesten 1/3 ungdommer ikke fullfører videregående skole på normert tid. At en så stor del av ungdommen faller ut av skole og arbeidsliv er et problem alle de nordiske landene deler. Nå har vi mulighet til å ta et felles løft! Vi må se på muligheten for å etablere en nordisk idépool hvor landene kan utveksle erfaringer. Det er en begynnelse og en måte å sette fokus på. Nordisk ministerråd kan gå i spissen med å utlyse midler til prosjekter som utvikler modeller og løsninger som kan snu den negative trenden. For kommuner med trang økonomi, f.eks. Sarpsborg kan det være en fristende gulrot å få midler til å ta tak i denne problematikken.

Vi må ha en større satsing på kommunenivå for å få ungdommen til å fullføre videregående opplæring. Vi som politikere må tenke mer på innholdet i skolen og ikke kun være opptatt av skolebygningene. Vi må engasjere oss mer i løsningene på de problemene som åpenbart er der, for eksempel lese- og skrivevansker. Jeg savner tydeligere mål!. Det handler om å fange opp barna som har problemer tidlig, og bruke ressurser for å gjøre noe med det. Læreren er en nøkkelperson, derfor er rekruttering av dyktige lærere alfa og omega. De som allerede er i skolen må ha faglig påfyll og det må legges til rette for videre- og etterutdanning.

Vi har i dag flere muligheter i videregående opplæring som er lite i bruk. Vi trenger dyktige og trygge rådgivere som bør være på plass allerede i grunnskolen. De må kjenner til de virkemidlene og mulighetene som tilbys i videregående opplæring. Det er ikke én årsak til at en tredel av ungdommen faller ut av videregående opplæring. Problematikken er sammensatt. Vi trenger mer forskning og kunnskap for å utvikle metoder og finne ut hva som fungerer for ungdommen og hva som ikke gjør det. Med mer kunnskap blir politikerne med treffsikre i valgene sine og tryggere på at de avgjørelser som tas er riktige. Det skaper mer modige politikere, og det trenger vi i alle ledd!

Fredrik Bjørnebekk
Fylkesleder, AUF i Østfold

Nyhetsbrev 12-02-10

AUF i Østfold

Nyhetsbrev fra AUF i Østfold

Header Saker:
1 - Velkommen med på nyhetsbrev
2 - Hva skjer i uka som kommer
3 - Aktuelle politiske spørsmål

1 - Velkommen med på nyhetsbrev
Vi er stolt over å lansere dette nyhetsbrevet! Målet for dette nyhetsbrevet er ikke uttelukkende å spre informasjon, men også å søke innspill. Vi satser på å sende ut et nyhetsbrev hver uke, rundt ukeslutt.

2 - Hva skjer i uka som kommer
Tirsdag: Valgkomiteen i AUF i Østfold har møte for å diskutere det nye fylkesstyret som skal velges på årsmøtet, lørdag 27. februar.
Onsdag: Arbeidsutvalget møter elevorganisasjonen for å diskutere fremtidig samarbeid, og hvordan vi skal forme morgendagens skole.
Torsdag: Temakveld på Folkets Hus kl. 18 i Fredrikstad for å lære mer om samarbeid i Norsk skole, og hvordan vi skal skape bedre kvalitet. Møtet er åpent for alle, og vi håper å se deg der!
Fredag: Kurs i Tale- og debatteknikk i Halden AUF kl .18 på Rådhuset i Halden. Her kommer tidligere AUF i Østfold-leder Rune Fredriksen og innleder. Halden AUF inviterer alle intereserte til å komme.

3 - Aktuelle politiske spørsmål
Vi ønsker dine innspill på hvordan vi skal lage morgendagens skole, både i grunnskolen og på videregående skole. Hvordan skaper vi både kvalitet og en sosial møteplass? Send dine innspill inn til ostfold@auf.no