mandag 21. desember 2009

Aarebrot ser det fra feil vinkel

Frank Aarebrot kommenterer i dagens utgave av VG kommunepolitikere og AUFere.

De kommer rett fra AUF og inn i kommunestyret, så skal de sendes til Stortinget som partiets hotshot som 22-åring. De får et forventningspress mot seg fra alle kanter og partiene har stjerner i øyene når de skal vise frem sitt nye stortingstalent. Jeg synes man bør se nærmere på omløpshastigheten og politisk debutalder. Man trenger ikke begynne som 18-åring, for så å forsvinne etter én periode. La dem modnes først, så får vi kanskje beholde dem mer enn én periode, sier han til VG Nett.

Det er betimelig å påstå at Aarebrot liker dagens situasjon med overvekt eldre menn i kommunestyrene. Han ser på at ungdom kommer inn som et problem, fremfor å spørre seg om systemet er feil. Det er kanskje en grunn til at ungdom forsvinner fort ut. Det handler om hvordan man har arrangert lokaldemokratiet vårt på. Problemet er ikke at ungdom tar del i demokratiet, problemet er hvordan ungdom blir møtt i demokratiet. Gi ungdom verktøy til å delta, så vil ungdommen gripe disse mulighetene(j.f positive forsøk med både 16 årig stemmerett og ungdommens bystyre).

Ingen kommentarer: