mandag 21. desember 2009

Aarebrot ser det fra feil vinkel

Frank Aarebrot kommenterer i dagens utgave av VG kommunepolitikere og AUFere.

De kommer rett fra AUF og inn i kommunestyret, så skal de sendes til Stortinget som partiets hotshot som 22-åring. De får et forventningspress mot seg fra alle kanter og partiene har stjerner i øyene når de skal vise frem sitt nye stortingstalent. Jeg synes man bør se nærmere på omløpshastigheten og politisk debutalder. Man trenger ikke begynne som 18-åring, for så å forsvinne etter én periode. La dem modnes først, så får vi kanskje beholde dem mer enn én periode, sier han til VG Nett.

Det er betimelig å påstå at Aarebrot liker dagens situasjon med overvekt eldre menn i kommunestyrene. Han ser på at ungdom kommer inn som et problem, fremfor å spørre seg om systemet er feil. Det er kanskje en grunn til at ungdom forsvinner fort ut. Det handler om hvordan man har arrangert lokaldemokratiet vårt på. Problemet er ikke at ungdom tar del i demokratiet, problemet er hvordan ungdom blir møtt i demokratiet. Gi ungdom verktøy til å delta, så vil ungdommen gripe disse mulighetene(j.f positive forsøk med både 16 årig stemmerett og ungdommens bystyre).

søndag 13. desember 2009

Avkriminalisering

Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) vil avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. – Det er meningsløst å bruke politi og straff mot syke folk, sier han.

Utspillet kommer en snau uke etter at Forsberg og partikollega Anette Trettebergstuen tok imot Oslos rusavhengige på Stortinget.

Forsberg kommer med en sterk oppfordring til regjeringens ruspolitiske utvalg om å vurdere fjerning av straff for bruk og besittelse av alle narkotiske stoffer. Utvalget, som ledes av Thorvald Stoltenberg, skal legge fram sine forslag neste sommer.

Straff virker ikke


Han sier at det er lite hensiktsmessig å ha moralske lover for å løse rusproblemene.

– Ingenting tyder på at straff er et velegnet virkemiddel, sier Forsberg som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Han har også tidligere jobbet i rusomsorgen.

Forsberg understreker at han tar til orde for å avkriminalisere bruk og besittelse av små kvanta til eget bruk (jamfør legemiddelloven) – ikke oppbevaring av større mengder narkotika som er ment til videresalg.

Han viser til at politiet jevnlig bøtelegger rusavhengige for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk. Flere klarer ikke å betale bøtene, og må sone i fengsel. Straff forverrer derfor problemene, snarere enn å gjøre noe med dem, mener Forsberg.

– Jeg er redd for at vi støter mennesker ut av samfunnet framfor å invitere dem inn, sier Forsberg.

– Vil ikke avkriminalisering føre til at flere begynner å bruke narkotika?

– Ingen ønsker mer utbredelse av rusmidler, men jeg tror ikke det vil skje, sier Forsberg og viser blant annet til at halvparten av alle unge i Oslo har prøvd hasj, selv om det er forbudt.

Respekt og raushet

– Avkriminalisering handler om å møte mennesker som har sosiale problemer med respekt og raushet. Slik kan vi bygge ned terskelen for å be om hjelp. Hvem vil be om hjelp når man blir umyndiggjort som menneske, spør Forsberg.

– Jeg vet at dette forslaget er kontroversielt, men et så vanskelig tema som dette fortjener en bred samfunnsdebatt, særlig med tanke på at rusavhengige ikke har en så sterk stemme i dag, sier Forsberg.

Selv om noen tiltak er kommet på plass i år, som døgnåpent behandlingstilbud og en rusakutt som skal være klar før jul, har norske politikere ingen grunn til å slå seg på brystet, mener Forsberg.

Han viser til at 4.500 står i behandlingskø, et tall han mener bare er toppen av isfjellet.

– Vi må slutte å straffe syke mennesker som trenger behandling framfor fengsel. Nå trenger vi en storstilt satsing på rusomsorgen i alle ledd som kan gi en helhetlig kjede med behandling, ettervern, bolig og utdanningsmuligheter. På denne måten kan vi gi flere mennesker mulighet til å lykkes i sitt eget liv.

fredag 4. desember 2009

Geir Mo med ny jobb


I følge flere medier(Db , VG, TV2 ) blir FrP sin nåværende generalsekretær ny stabsjef for Siv Jensen med ansvar for taktisk og langsiktig tenkning.

Jeg syns det er veldig positivt at FrP nå velger å omrokere på mannskapet og flytte deres sterkeste organisasjonsmenneske ut av generalsekretær jobben. Som sosialdemokrat er ikke nødvendigvis det jeg liker alltid i FrP sin interesse...

Wikipedia har også beskrevet Geir Mo mer i detalj:
"en norsk politiker. Han har vært generalsekretær i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon siden 1994.

Mo er utdannet fra Førde Handelsskole, og arbeidet deretter i butikk og som selger. I 1990 ble han gruppesekretær og politisk rådgiver for Frps stortingsgruppe, før han i 1992 ble fylkessekretær i Telemark Fremskrittsparti. Siden 1994 har han vært partiets generalsekretær, en stilling han overtok etter Hans Andreas Limi. Fra 2005 har Mo også vært sekretariatsleder for Frps stortingsgruppe."