søndag 29. november 2009

Smertegrenser meg her og der...

Selv om jeg ikke er enig med Arbeiderpartiet i biodiesel saken bør kanskje noen se på sine egne illojalitet først - før de begynner å rope om smertegrenser! SV og SP brøt noen helt klare(og underforståtte) regler i en regjering på måten deres fremste stortingsrepresentanter og regjeringeringsmedlemmer omtalte saken. En sak som ble blåst ut av sine proposjoner bør ikke få mer ild og energi ved en så dårlig håndtering.

– For meg virker det som tilbake til husmannstida, sier Roy Eilertsen.

Som fylkesleder i Østfold SV beklager han på det sterkeste at regjeringen kan ha bidratt til å sette kroken på døra for biodieselprodusenten Uniol.

Selv mener jeg avgiften er rikitg, men kommer på feil tidspunkt og burde heller blitt innført i løpet av en 10års tid. Dette ville gitt bransjen tiden den trenger samtidig som viktige inntekter ville blitt sikret.

Ingen kommentarer: