søndag 29. november 2009

Smertegrenser meg her og der...

Selv om jeg ikke er enig med Arbeiderpartiet i biodiesel saken bør kanskje noen se på sine egne illojalitet først - før de begynner å rope om smertegrenser! SV og SP brøt noen helt klare(og underforståtte) regler i en regjering på måten deres fremste stortingsrepresentanter og regjeringeringsmedlemmer omtalte saken. En sak som ble blåst ut av sine proposjoner bør ikke få mer ild og energi ved en så dårlig håndtering.

– For meg virker det som tilbake til husmannstida, sier Roy Eilertsen.

Som fylkesleder i Østfold SV beklager han på det sterkeste at regjeringen kan ha bidratt til å sette kroken på døra for biodieselprodusenten Uniol.

Selv mener jeg avgiften er rikitg, men kommer på feil tidspunkt og burde heller blitt innført i løpet av en 10års tid. Dette ville gitt bransjen tiden den trenger samtidig som viktige inntekter ville blitt sikret.

fredag 13. november 2009

Pinlig fra KrF i dag

Pinlig fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) i dagens DN - http://bit.ly/1u9dXQ som kanskje burde gått grundigere til verks - http://bit.ly/27gZyy

Det virker alvorlig fra KrF:
- Dette må kalles en skandale. Regjeringens tiltaksmidler skulle bidra til å sikre sysselsettingen. Forutsetningen var at midlene skulle brukes i løpet av 2009. Nå er det seks uker igjen av året - og én promille er brukt, sier KrFs energi- og miljøtalskvinne Line Henriette Holten Hjemdal til DN.
Men kanskje ikke

– KrF hadde hatt godt av å sette seg inn i realitetene før de gikk ut og ropte skandale, sier Marit Stykket, president i NITO.

onsdag 11. november 2009

Hverdagen senker seg over regjeringa

Det er tydelig at Arbeiderpartiet har gått ut av kampanjemodus og inn i "vi skal styre landet" - modus. Både Sindre Fossum Beyer og Snorre Wickstrøm er hentet ut fra partikontoret, opp bakken og inn på SMK.

Det er et slagkraftig lag som sitter på toppen av regjeringskvartalet med både Jens Stoltenberg og Karl-Eirik Schøtt Pedersen selv om VG, DB og TV2(om i en annen sak) roper høyt!

tirsdag 10. november 2009

Stemte du ved valget?

Kanskje på SV:


Eller KrF:


Eller kanskje FrP:

Solidaritetsansvar

For å følge opp ballen som blir forsøkt slått ned av LO i Oslo finner jeg her frem deler av et leserbrev jeg har skrevet tidligere:

Norges bank regulerer norsk økonomi ved å sette renta enten opp eller ned. Dette fører igjen til en endret kroneverdi og at hver enkelt med lån får føle på lommeboka hvordan norsk økonomi svinger. Renteøkninger rammer veldig ofte ungdom som er nyettablert og har et høyt lån. Det andre virkemiddelet man kan bruke er å regulere mer med skatt. Dette treffer positivt ved at vi i Norge har et progresivt skattesystem, som gjør at de nevnte ungdommene ofte slipper billigere unna. Økte skatter i gode tider kan være med på å finansiere omstillinger i dårlige tider. Skatt kan ikke erstatte renta fullstendig, men kan være med på å stabilisere markedet i gode tider, fremfor usosiale renteøkninger.

Solidaritetsalternativet var en ordning hvor man brukte 3. partssamarbeidet og så alternativer til økt lønn. Det er viktig at vi i dag kan se på nye måter hvor vi kan sikre dagens velferdsordninger, slik at vi får styrket arbeidet med et inkluderende arbeidsliv, en god arbeidsledighetstrygd og sosiale ordninger som løfter mennesker inn i samfunnet istedenfor å støte de ut. Det handler om å sikre gode spleiselag hvor vi investerer i felleskapet, fremfor økte forskjeller gjennom prosentoppgjør. Et trepartssamarbeid forplikter også bedriftene, både i forhold til utbytte og lederlønninger og det kan ikke kun være felleskapet og de ansatte som tar regninga.

Klarer vi som felleskap å løfte Norge videre og styrke våre felles velferdsordninger ?