lørdag 31. oktober 2009

Grunner til valgseier

Dette er ikke en analyse av valgseieren til Arbeiderpartiet, men noen fakta som kan være med på å forklare

Noen resultater:
 • 308 682 besøk på Arbeiderpartiet.no (213 203 absolutt unike)
 • 90 214 besøk på viktigfordeg.no (79 967 absolutt unike)
 • 17 000 plakater er laget på kampanjesiden Viktigfordeg.no
 • Youtube: 50 valgkampvideoer er vist 61 000 ganger. I tillegg tusenvis av seere på arrangementer vi har streamet live
 • Annonser på Google er vist 13 millioner ganger, og klikket på 57 000 ganger
 • Jens Stoltenbergs tilhengerskare på facebook har økt med 8912 i løpet av valgkampen. Siden hadde i snitt 1880 visninger om dagen. Jens Stoltenberg er i verdenstoppen blant politikere på Facebook. (80 853 sidevisninger, 13 855 bildevisninger, 10 691videovisninger)
 • Vi har sendt ut nesten 290 000 e-post i løpet av valgkampen til 25 000 mottakere
 • Vi har sendt ut over 100 000 sms til egene medlemmer og eget apparat
 • 700 publiserte bilder på Flickr - 51 000 visninger
 • Alle stortingskandidatene har profil på Mitt Arbeiderparti. De fleste er også til stede i andre nettsamfunn
 • 250 twitrere sympatiserer med Arbeiderpartiet. Vi er det største partiet på Twitter.
 • Nesten 70 rødbloggere

søndag 25. oktober 2009

Margreth Olin geniale kommentar

Sitter og leser et gripende intevju med Margreth Olin om hennes nyeste film(og første spillefilm) "Engelen i blant oss". Og hun har noen sitater der som jeg ikke kan la passere uten å dele her, dette vitner om stor innsikt!
Knut Storberget så filmen sammen med justisministre fra hele EU. Etterpå sa han at filmen ga ham lyst til å gå hjem og passe på ungene sine. Da har jeg på en måte lykkes. Det er det jeg vil. Men jeg vil noe mer. Jeg vil at kriminalomsorgen ikke lenger skal handle om strengere straffer. I stedet må vi se narkotika som et helseproblem – ikke som forbrytelser. Hovedproblemet er at moralisering altfor lett kommer inn i bildet. Rus fyller faktisk en funksjon i menneskers liv.

...

Hvis noen hadde spurt meg om dette før jeg ble kjent med tunge rusavhengige, hadde jeg sagt at tvang går ikke. At det er en menneskerett å kjøre seg til grunne. Og det mener jeg fortsatt. Men det du ser er at mange har en utrolig destruktivitet, samtidig som de ikke ønsker å dø. Destruktiviteten er ofte et ønske om å bli sett.

onsdag 21. oktober 2009

God latter forlenger livet

Her følger en artig video fra Fox News som vrir og vrenger på sannheten:


In March, Fox News's Martha MacCallum presented a clip of Vice President Joe Biden saying "the fundamentals of the economy are strong" -- and presented it as from an interview that weekend. In fact, the clip came from a 2008 campaign event at which Biden was quoting Sen. John McCain.

tirsdag 20. oktober 2009

Psykisk helse

Denne må anbefales til alle menn (og gjerne også kvinner) - http://www.helsedirektoratet.no/psykiskhelse
mandag 19. oktober 2009

KESP med en formalisert rolle

TV2 meldte søndag at kampen sto mellom Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen om hvem som skulle få ministerposten i Finansdepartementet, og VG kan i dag melde at Karl Eirik
"Dermed vil trolig en annen tidligere finansminister, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, nå stabsjef ved statsministerens kontor, bli samordningsminister i Stoltenbergs nye regjering, melder NRK."'

Nå er det egentlig veldig positivt at Jens og Co velger å synligjøre KESP sin rolle. Hittil har han i regjeringa(etter å ha blitt hentet fra Stortinget) fungert som en "do'er", som sørger for å få Jens sin agenda gjennomført. Når han ble hentet over synliggjorde Jens tydelig hva han anså stortinget for, som ble kraftig kritisert av mange krefter. Stortinget ble mindre politisk verksted og mer stemmekveg. Det er en viktig rolle å samkjøre regjeringens arbeid, og det er veldig positivt at dette nå blir synliggjort gjennom en samordningsminister!

Nå har mange av de nye på stortinget og flere fraksjonsledere gitt beskjed om å bli tatt med på laget. Konsekvensen av å ikke bli tatt med er at regjeringens politikk blir vanskelig å gjennomføre. Jeg ønsker disse kreftene lykke til! Helga har varslet mer demokrati og bedre prosseser i St. gruppa, så vi har spennende tider fremfor oss.

VG kan også fortelle oss at Sigbjørn Johnsen tar comback!

Tore. O har forresten et godt blogginnlegg om politisk inkontines.

søndag 18. oktober 2009

Trygghet som velferdsgode

I dagens samfunn er vårt viktigste velferdsgode ”Trygghet”. Ikke bare en snever trygghet som i følelsen av fysisk sikkerhet. Det handler om et bredt trygghetsbegrep som favner alle samfunnets sider. Tryggheten vår er ikke bare relevant når vi går ute på gata, men handler minst like mye om vårt privatliv. Vi skal ha en trygghet på at fellesskapet stiller opp hvis jeg blir dårlig, eller hvis du blir dårlig. Det handler om at fellesskapet stiller opp hvis jeg mister jobben, eller om du mister jobben. Det handler om at vi er sammen trygge på at fellesskapet stiller opp. Det er derfor sosialdemokratiet er så genialt, og så enkelt, vi stiller opp for hverandre i et fellesskap.

Det at den Rød-grønne regjeringa med Statsminister Stoltenberg i spissen ble gjenvalgt ved høstens valg må sees på som et signal og ønske fra det norske folk om at de ønsker seg mer trygghet i hverdagen. De ønsker seg ikke at Regjeringa og stortingsrepresentantene skal administrere landet , de ønsker at vi skal styre landet. Vi skal bygge ut velferden til å omfatte flere, treffe bedre og øke følelsen av trygghet.

Vi må og skal bygge ut trygghet til de utsatte gruppene, til de som har stått på sidelinja og sett statsbudsjett etter statsbudsjett som prioriterer de som har klart seg. Vi trenger politikk som løfter mennesker opp, uavhengig av hvilken bakgrunn de kommer fra. Vi har i dag mange virkemidler, men noen er viktigere en n andre. En god rusomsorg, en sterk satsning på psykiatri, satsning på ungdom som sliter og ikke minst en god satsning på barnevern.

Jeg ønsker derfor å utfordre Arbeiderpartiets ordførere til en økt satsning på barnevern! Dette kan skape trygghet for mange barn som trenger det. Tar dere utfordringen?

onsdag 14. oktober 2009

Forsberg sitt innlegg i Trontaledebatten

Norge har kanskje laget verdens beste bunnplanke for å virkeliggjøre det beste i oss sjøl. Vi kan være stolte av de kloke beslutningene generasjonene før oss har tatt, slik at min generasjon kan vokse opp i et samfunn med mange muligheter til å lykkes. Desto tøffere er det for dem som ikke opplever det å lykkes i sitt eget liv, og ramler ut av fellesskapet.

Å bekjempe fattigdom handler om å ha en inntekt man kan leve av. Det handler også om å få verktøy til å mestre det livet man har fått utdelt. Mange av oss er heldige og vokser opp med ressurspersoner rundt oss, personer som kan vise oss hvordan vi tar gode valg for oss sjøl.

Hverdagen for mange barn og unge handler om å leve i sosiale problemer med rus, vold og konflikter. Det er lett å overta forrige generasjons fattigdom og gjøre det til sin egen. Voksne barn av mennesker som sliter med rusproblemer, kan vi grovt dele inn i tre. Du har dem som tar mer eller mindre avstand fra hele greia. Du har dem som blir rusmiddelmisbrukere sjøl, og så har du de siste, de som gifter seg med en rusmiddelmisbruker. Det sier noe om hvor vanskelig det kan være å snu sine egne tankemønstre, noe som gjør at mange tar dårlige valg for seg sjøl.

Jeg tror ikke det er tilfeldig at en kvinne som møter på et krisesenter for tredje gang for å søke beskyttelse fra nok en mann, snakker om vold og frykt. Det ligger en mur av skam rundt dette. Vi må bryte muren av skam og senke terskelen for å be om hjelp. En styrket rusomsorg kan ikke bare handle om hvordan vi kan hjelpe rusmiddelmisbrukeren, men også familien som står rundt. På den måten kan vi gi nye generasjoner muligheten til å bryte generasjonsfattigdommen og gjøre gode valg for seg sjøl. I dag blir mange rusmiddelmisbrukere møtt med politi og straffelov. Sjuke mennesker har behov for behandlingsplass og ikke en fengselsplass. Vi må våge å stille de vanskelige spørsmålene i denne debatten. Prinsipper er ikke viktigere enn mennesker, og fattige mennesker fortjener bedre enn å bli møtt med velment moralisme.

Høyres Kristin Clemet sier at ytelsene til dem som ramler utenfor, er for gode og bidrar til at mange ikke deltar i arbeidslivet. Man må befinne seg fjernt fra de menneskene det gjelder, for å komme fram til dette. Er det denne beske resepten representanten Nicolai Astrup snakker om når han viser til at Høyre har en sosialpolitikk som virker? Det er lett å se at det er feil når over 90 000 mennesker med ulike funksjonshemninger ønsker å bidra med sine flotte ressurser, men ikke får de samme mulighetene som oss andre. Løsningen for alle disse er ikke å kutte i trygden, men å senke terskelen for deltakelse.

I Arbeiderpartiets arbeid i arbeids- og sosialkomiteen vil vi lytte til alle som har et engasjement for et Norge der flere får plass i fellesskapet. Men jeg kan allerede nå fastslå at den politikk høyresiden vil føre for privatisering, kutt i dagpenger og svekkelse av fagforeningene – og dermed bidra til at de med lav lønn får mindre å rutte med – er gått ut på dato. Vår politikk går ut på å bidra til at flere organiserer seg og får sterke faglige rettigheter, bekjempelse av arbeidsløshet og å lage et mer inkluderende arbeidsliv der flere mennesker får muligheten til å bidra.

Det er ingen grunn til sjølskryt for det vi har lyktes med for å skape et mer inkluderende samfunn. Mange føler seg usynlig i sitt eget samfunn. En inkluderingspolitikk for de neste årene må handle om å lytte til dem som ikke har en sterk stemme i samfunnsdebatten. Gjennom å ruste opp Nav, barnevernet, skolehelsetjenesten, rusomsorgen og kriminalomsorgen kan vi nå dem som føler seg usynlig og glemt. Det er disse menneskene vi skal invitere inn for å bygge et sterkere og tryggere samfunn for oss alle. Vi vil ikke ha bekjempet all fattigdom om fire år, men med et rød-grønt flertall får vi tatt viktige skritt i riktig retning.

Se innlegget ved å følge denne linken!

mandag 12. oktober 2009

The real west wing into

Litt oftopic i forhold til debatten rundt fredsprisen, men en artig liten video for alle som er fan av "the west wing" / "Presidenten".

lørdag 10. oktober 2009

Åpne dører


Noen samfunnsdebattanter prøver å fremstille Norges befolkning som sykeliggjort og uten evne til å takle motstand. De bruker statistikk over antall uføretrygdede og tolker dette som et tegn på at vi som mennesker i samfunnet blir stadig svakere. De har prøver ikke å se hvordan samfunnet har utviklet seg, skylde ligger på hver enkel. Når unge jenter sliter med spiseforstyrrelser, angst og depresjoner i økende grad kan vi ikke legge skyld på hver enkelt. Det handler om hvilken samfunnsutvikling vi har hatt.

Som politikere kan vi velge å sette oss på sidelinja, snakke om kompleksiteten og fraskrive oss ansvar. Dessverre har alt for mange valgt denne veien, stilt godt opp for de som har klart seg forholdsvis godt i samfunnet. Vi trenger politikere som trenger å erkjenne at man ikke har levert på alle områder. Norge er kåret til verdens beste land å bo i, for A4-mannen i gata. Vi trenger politikere som strekker ut mer enn retorikk til menneskene som ikke har fått alle mulighetene i livet. Vi trenger politikere som strekker ut en varm hånd og en invitasjon inn.

Politikken består av alt for mange av de som har hatt mange åpne dører, som bidrar mer til å forsterke bildet av de vellykka. Det var sterke historier som møtte Håkon Lie når han dro rundt blant de narkomane i Oslo og fikk selv se hvordan det stod til. Det er på tide at vi innrømmer at vi ikke har levert i rusomsorgen. Arbeiderpartiet har ikke levert godt nok, men det har heller ingen andre partier.

En god rusomsorg handler om å strekke ut en hånd og invitere inn de menneskene som har møtt mye motgang i livet.

fredag 9. oktober 2009

Bind Obama til masta

"Fredsprisen til Barack Obama er en pris for hans vilje til å endre det internasjonale politiske klimaet. Men også et forsøk på å ”binde ham til masten”, det vil si forplikte ham til å oppnå resultater." Det skriver NRKs utenrikskommentator Gro Holm om årets Nobel-utdeling.

Det er også noen områder hvor Barack har levert i tillegg og hvor vi forventer oss mer:
 • Obama har fått med seg FNs sikkerhetsråd på å si at atomvåpen på sikt skal avskaffes helt.
 • Han har gått vekk fra planene om et rakettskjold med tilhørende installasjoner i Polen og Tsjekkia.
 • Han har engasjert Russland i en konstruktiv dialog – og de to landene forhandler nå om en oppfølger til Start-avtalen om kutt i antall internkontinentale atomvåpen.
 • USA har startet en direkte dialog med ledelsen i Iran
 • Han har lagt personlig prestisje i å få partene i Israel-Palestina-konflikten til å gjenoppta fredsforhandlinger.
 • Dessuten har han sagt at USA vil inngå forpliktende avtaler for å begrense klimaødeleggelsene.

søndag 4. oktober 2009

Fremoverlent Raymond

Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet viser magemål, både på landsmøtet i April og nå på landsstyremøtet etter en historisk seier. Han har meislet ut 4 punkter som han forventer seg av våre stortingsrepresentanter:
1. Jeg vil kreve at de er samfunnskritiske og aldri selvgode.
2. At de er synlige, tydelige og trygge i media.
3. At de er lyttende og opptre som gode ombud for befolkningen.
4. Og at de alltid, alltid er framoverlente.
Det er gode punkter, selv om jeg personlig ville byttet om på rekkefølgen av 2 og 3. Første punktet er utrolig viktig, vi kan gjerne være stolte av egen innsats i valgkampen, men vi skal aldri bli selvgode. Arbeiderpartiet kan kun overleve når vi ikke bare er det statsbærende parti, men også det samfunnskritiske parti. Vi har mange nye medlemmer, over 4.500 siden landsmøtet, men det må også forventes av oss å ta disse med i arbeidet.

Kommunens budsjett er ikke noe som kun et fåtall personer i kommune / bystyre gruppa skal beskjeftige seg med. Det er ikke slik at vi kan komme i mål kun med noen få mennesker som skaper vedtakene, bred diskusjon, forankring og godt arbeid sikrer et levende sosialdemokrati.

lørdag 3. oktober 2009

Et tiltak som virker

Hjemmesidene til Østfold fylkeskommune kan melde om "Det var i skoleferien Østfold fylkeskommune for første gang inviterte til sommerskole. Og responsen har vært over all forventning. Dette har ført til at politikere nok en gang ser på en utvidelse av tilbudet."

Når jeg omtalte tilbudet første snakket jeg om hvordan dette gir ungdom nye sjanser, og det har det bevist når over 85% står på eksamen!

Sofie Tømmerås Lyshagen skrev følgende i et leserbrev til blant andre SA om tiltaket:
Dette er et tiltak som vi tror kommer til å fungere veldig bra. Kurset går over to uker på slutten av sommerferien. Bøker og utstyr får ungdommene låne gratis, noe som er utrolig viktig for at dette tilbudet skal kunne gjelde alle.

Det kommer til og være engasjerte lærere som vil gjøre alt for at elevene skal klare det nye eksamenen. Man begynner kursdagen med gratis mat i kantinen og har det sosialt. For som kjent er trivsel viktig for å lære!