onsdag 30. september 2009

Å ta en for laget

Dagbladet melder idag at "Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (52) er Arbeiderpartiets kandidat til vervet som stortingspresident. Han blir valgt av Stortinget 8. oktober." Dette må pent bare kalles å ta en for laget, ved å gå av som statsråd og bli stortingspresident. Han får naturlig nok en bedre jobb enn kun vanlig stortingsrepresentant, men han mister den muligheten han nå har for å påvirke politikken som blir gjennomført.

Det nærmeste Jagland kom reel innflytelse var et par krasse innlegg og liten reel innflytelse. Stortingspresidenten har blitt en fin pensjonsordning.

Svein Roald Hansen
ble trukket frem av flere medier, etter at Dagsavisen påpekte hvor ukontroversiell han er i borgelige kretser... Hadde det da blitt en pensjon for en 60 åring fra Fredrikstad?

Vg melder også om denne saken.

tirsdag 29. september 2009

Potus tracker

Washington Post har laget et verktøy kalt Potus tracker som egentlig er ganske genialt for å få en oversikt over hvilke saker som blir prioritert på Barack H. Obama sin agenda.

Man merker seg raskt at det er 2 store satsningsområder for Obama, utenrikspolitikk og økonomi. Det er ikke så rart han bruker mye tid på økonomi med finanskrisa vi er på vei ut av. Men det som kanskje overrasker mer er at han ikke har brukt så mye tid på helsereform som har møtt kraftig motstand i USA fra deler av befolkningen.

Uansett et artig verktøy som gir et lite innblikk i det Hvite Hus sine prioriteringer.

fredag 25. september 2009

Internasjonal valgkamp

Av: Jon Wetle Sivertsen

Stortingsvalget 2009 var svært viktig for norsk utenrikspolitikk.
UD har nevnt at de ville ha en nesten umulig oppgave fremfor seg om FRP kom i regjering etter valget. Vi klandrer dem ikke. Hvordan skulle de forklare for verden at fredsnasjonen Norge støtter bygging av atomvåpen, ulovlige bosettinger på Vestbredden & Øst-Jerusalem og sist men ikke minst at Norge støttet Bush-
administrasjonens katastrofale krig i Irak?

Internasjonal politikk har ikke vært noen utslagsgivende faktor for valgkampsresultatet, men det er uten tvil et svært viktig område å fokusere på. det er ikke rart at EU spørsmålet ikke har kommet opp i valgkampen. Hvem kunne tenke seg å fronte en organisasjon som er for et sterkt markedsorientert samfunn i en tid som dette?
Våre naboland går økonomisk nedenom og hjem, og vi er det eneste landet i Europa med en trygg og god velferdsstat som vi kan hvile skulderen vår på, takket være god politikk ført an av regjeringen - og slik skal det fortsette!

mandag 21. september 2009

Gode nordiske ambisjoner

I et brev til sine nordiske utenriksministerkolleger foreslår Støre at man skal arbeide for et felles nordisk sete i G-20, kunne Aftenposten melde 20. september. Vi har i Norden samarbeidet om store og små ting i rundt 50 år gjennom Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Dette har gjort oss i stand til å utvikle kultur, næringsliv og samarbeidet på tvers av landegrensene.

I Norden har vi mer som binder oss sammen, enn som skiller oss fra hverandre. Det handler både om kultur men også om hvordan vi har valgt å organisere samfunnene våre på. Det er viktig at det Nordiske samarbeidet ikke blir et kulturelitistisk prosjekt i Nord-Europa, men fortsetter å utvikle seg som en positiv samarbeidsplattform. En felles samarbeidsplattform inn i G-20 og ut på verdensarenaen hadde styrket det nordiske samarbeidet.

Initiativet skal diskuteres når de nordiske utenriksministrene møtes i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York. Vi får håpe at Støre sitt utspill får støtte hos hans nordiske kollegaer. G-20 har behov for positive innspill. Dette kan bidra til å styrke G-20 sin legitimitet ute blant folk og være med på å fjerne noe av det elitistiske stemplet.

Det er mange muligheter for å utvikle det nordiske samarbeidet videre blant annet gjennom å bruke muligheten i de digitale tv-signalene for å gi de nasjonale kringkasterne mulighet til å sende i hele Norden. Dette er med på å styrke kjennskapen og forståelsen med både likhetene og ulikhetene i Norden.
Det blir spennende å se om Støre får gehør for ideene sine, enten i New York eller på Nordisk Råds sesjon i slutten av oktober.

Thor Erik Forsberg sitt første innlegg

Spadde frem Thor Erik Forsberg sitt første innlegg på Stortinget som dere kan lese under.
Mange bekymrer seg nå for hva finanskrisen vil bety. Når vi nå med all sannsynlighet vil oppleve merkbart strammere tider, er det alltid dem med lavest lønn og dårligst økonomi som vil merke det først. Takket være sterke arbeidstakerorganisasjoner har vi hatt en langt bedre inntektsfordeling enn mange andre land. Det er en flott kvalitet ved det norske samfunnet at godene skal deles jevnt, slik at alle skal med. Men dette skjer ikke av seg selv. Den rød-grønne regjeringen har hatt en politikk hvor vi alle har spilt på lag med partene i arbeidslivet for å skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Hva er alternativet til Regjeringens politikk? I Fremskrittspartiets program og tidligere vedtatte politikk er det få gode nyheter for dem som har lavere lønn. Gjennom å fjerne fradraget for fagforeningskontingent vil Fremskrittspartiet redusere arbeidstakerorganisasjonenes innflytelse og evne til å beskytte arbeidstakerne. Slik som de borgerlige har gjort i Sverige, vil dette bety at mange av dem som sliter med å få hverdagsøkonomien til å gå i hop, vil måtte melde seg ut av sin fagforening - ikke fordi de ønsker det, men fordi de ikke har råd. Og ofte er det disse som har størst behov for den beskyttelsen en fagforening kan gi. Særlig vil dette kunne gå ut over dem som jobber innen den private servicesektoren.

Videre vil man ha forhandlinger om lønn mest mulig lokalt i stedet for sentrale lønnsforhandlinger, som er hovedregelen i dag. Hvem skal da kjempe for de lavtlønnede og likelønn? Det vi ser fra andre land som har svekkede fagforeninger og lokale lønnsforhandlinger, er jo at de med lavest lønn får mindre, og de med en allerede høy lønn stikker av gårde med mer. Gjennom å fornye arbeidsmiljøloven skal det åpnes opp for langt flere midlertidige jobber. Med et pennestrøk kan boligdrømmen bli borte for mange. Videre skal det bli enklere å gi folk sparken, og retten til overtidsbetaling skal bort. Dette er ingen politikk for folk flest. Enda verre vil det bli for dem som blir stående uten jobb. Vi husker godt hva som skjedde i forrige periode - kutt i dagpengene og et samfunn som investerte mindre i dem som falt utenfor.

Så når festen er over på børsen, bonusene og aksjeutbyttene er hentet ut, har Fremskrittspartiet - det såkalte partiet for folk flest - resepten for hvem som skal betale regningen. Det er et mindre rettferdig arbeidsliv for vanlige folk, med større lønnsforskjeller og mindre trygghet for en jobb å gå til. Da er det en fattig trøst å få reduserte alkoholavgifter med på kjøpet.

fredag 18. september 2009

Statsråd meg her og statsråd meg der

Det virker som hver eneste lille lokalavis i Norge har fått hjelp av riksmediene til å finne sine lokale statsrådskandidater. Det er nok ingen som regner med at hele regjeringa og alle statsrådene skal pakke sakene sine, så beklager å måtte skuffe, men vi får nok ikke over 30 statsråder og 100 statsekretærer med det første... Men det blir spennende å se hvordan de tilpasser departementene slik at man får fylt opp med nok erfaring.

Det virker som om Helga trenger en ny posisjon for å styrke seg(evt. en siste sjanse) og da må vi ha på plass en ny statsråd fra nord til å dekke fiske... Helga ser du nok i en mindre synlig rolle og mer tilbaketrukket, da trolig på Stortinget et sted. Partiet trenger også ledelse av den nye stortingsgruppa.

onsdag 16. september 2009

Valget kort oppsumert

Denne posten skulle egentlig vært skrevet i går, men på grunn av et flatt dekk og rustne bolter ble den litt forsinket. Jeg skal ikke gå inn i hver minste lille detalj i valgkampen og resultatet, men trekke frem en del "key facts". Tallene på nasjonalt holdt er blitt brutt ned og gjennomanalysert av mange andre, så jeg forholder meg til Østfold og resultatet der.

Jeg er utrolig godt fornøyd med resultatet for Arbeiderpartiet sin del, vi fikk på plass Thor Erik Forsberg som var AUF sin kandidat i tillegg til at vi også fikk inn Wenche Olsen. Mange hadde spådd at Arbeiderpartiet sitt 4. mandat kom til å være på vippen, disse ble gjort til skamme. Vi så tydelig ut over natta den 14. september at AP var sikret 4 mandater, men vi så også en positiv overaskelse: nemlig at vi fikk mandat nr. 7 og ikke nr. 8. Dette gjorde at mandatet virket bombesikkert, og at FrP var nærmere å få 2 mandater enn vi var å få 3.

Tage Pettersen og Østfold Høyre lanserte en mini kampanje og prøvde å få fokuset på at det var en kamp mellom Tage Pettersen(H) og Wence Olsen fra Ap. Jeg håper og tror at Høyre fikk med seg at Ap ikke svarte på utfordringen og heller ikke tok noen motgrep. Dette var mye fordi vi hadde regnet osss frem til at Tage lå for langt bak til å kunne utgjøre noen større trussel. Det må mer til en Mossregionens 5874 Høyrevelgere til for å sende Tage på tinget. Neste gang Høyre prøver seg på noe ovenfor Ap og ikke får respons, bør de endre taktikk. Men Tage kunne kommet på Stortinget, men det hadde krevd 1200 stemmer og mandatet de hadde tatt hadde kommet fra FrP og ikke Ap.

Robert Hansen sin blogg er også verdt et besøk, siste saken er om Tv-dekningen i valgkampen.

søndag 13. september 2009

Mitt stemforsberg.no

Thor Erik Forsberg

Vi er stolt over å lansere: http://mitt.stemforsberg.no/ ! Vi jobber for å skape en plattform hvor vi kan dele politikk, skape ny politikk men også dele positive opplevelser. Dette målet når vi ikke uten din deltakelse, og vi ønsker derfor å invitere deg med på å skape en felles møteplass for oss.

http://mitt.stemforsberg.no/ kan du dele bilder, lage grupper, opprette egen blogg, kommentere artikler. Vi håper mange vil ta i bruk disse verktøyene slik at vi sammen kan finne morgendagens løsninger i felleskap.

Denne plattformen vil også være sentral i arbeidet med å få alle i Østfold samfunnet til å kunne delta i Thor Erik Forsberg sitt arbeid på Stortinget.

For å registrere deg kan du gå til denne siden: http://mitt.stemforsberg.no/join.php

lørdag 12. september 2009

Arbeiderpartiet best på digital valgkamp

En jury satt sammen av nettstedet valgpanelet.no har kåret Arbeiderpartiet til vinneren av den digitale valgkampen.

Juryen mener Arbeiderpartiet har gjennomført en omfattende valgkamp på nett som bærer preg av partiet har hatt en klar strategi og ressurser til å gjennomføre den.

Arbeiderpartiet får blant annet skryt for et godt nettsted, der juryen mener partiet har vært flinke til å utnytte mulighetene innen digital markedsføring og sosiale medier. De trekker også fram Jens Stoltenbergs engasjerende nettvideoer.

- Det er først og fremst helheten i Arbeiderpartiets valgkamp som gjør at de er denne valgkampens digitale vinner, skriver juryen.

I tillegg til en hovedvinner, har Valgpanelet kåret vinnere i en rekke kategorier. Jonas Gahr Støre er utnevnt til Årets Twitrer og Jens Stoltenberg som Årets beste på nettvideo, mens Arbeiderpartiet får prisene for årets beste bruk av e-post og søkemotorannonsering, i tillegg til å bli kåret til årets beste partinettsted.

Arbeiderpartiet takker alle som har jobbet med dette i valgkampen og som har relaisertt vår digitale satsing. Vi takker også Cikmedia, Apt, Nexus Consulting, EZ og Bengler som har styrket Arbeiderpartiets digitale satsing.

fredag 11. september 2009

Ærlighet er en dyd

NRK kan melde at SSB har ikke «gått god for» Frps budsjetter! Dermed blir heller ikke det Siv Jensen hevdet i partilederutspørringen på NRK, riktig:

«Statistisk sentralbyrå har beregnet effekten av samtlige av Frps alternative statsbudsjett, gitt et godkjent-stempel som definerer klart og tydelig at renten ikke kommer til å gå opp,» sa Jensen da.
Det er også betydelig som ikke er tatt med i beregningene:
I analysen av det alternative statsbudsjettet for 2008, som er offentliggjort etter ønske fra Frp, går det frem at utenlandsbudsjettet, virkningene av innskudd, etableringer og avvikling av ulike fond, samt reduksjon av sykehusenes gjeld ikke er vurdert.

Les hele artikkelen hos NrK her!

tirsdag 8. september 2009

Bloggvalg

Det skal stemmes og ytres mye i en valgkamp. Nå kan du også stemme på din favorittblogg. Håper du gir din stemme til Pravda!

mandag 7. september 2009

Høyre i skoledebatt eier ikke skam

Nå har vi hørt på Høyre i skoledebatt i snart halvannen uke love flere lærlingeplasser bare arbeidsgiveravgiften på lærlinger fjernes.

Avdelingsdirektør i NHO, Liv Ragnhild Teig, sier til Aftenposten 30.august at hun ikke tror et slikt avgiftskutt vil treffe godt;

- Det er ikke (lavere) arbeidsgiveravgift som er motivasjon for at bedrifter velger å ha lærlinger, sier hun.

- De har et lavt ambisjonsnivå, sier LO-sekretær Kristian Tangen om de som tar til orde for å fjerne arbeidsgiveravgiften.
Da Høyre styrte i 2003 fikk omkring 53 % av alle som søkte læreplass innfridd ønske. I 2008, under den rødgrønne regjeringen, fikk over 65 % innvilget læreplass.For å skjerme lærlingene fra finanskrisen har regjeringen brukt 185 millioner kroner på å øke lærlingtilskuddet med 5000 kr pr. lærling, senest i tiltakspakken i vår. Ap vil nå lovfeste retten til læreplass, fordi vi ikke er fornøyde før alle får fullført utdannelsen sin.

søndag 6. september 2009

FPU lyver

Denne her er blitt sendt ut, og det er ganske skremmende hvor frekke FpU er!

PRESSEMELDING.

FpU LYVER OM ELDREOMSORGEN I KVÆFJORD.

Som ledd i valgkampen deler FpU ut en brosjyre der de framsetter følgende påstand om eldreomsorgen i Kvæfjord:
”I Kvæfjord kommune i Troms får ikke eldre hjelp til å stå opp før kl 1300, og får ikke gå på do i løpet av dagen”.
Det står også at kommunen er styrt av Arbeiderpartiet.

Dette er påstander som mangler rot i virkeligheten.
*All pleie i Kvæfjord skjer etter individuell vurdering som ivaretar den enkeltes behov.
*Kommunen har ikke innført ”minuttpleie”, og de ansatte gis stor frihet til i samarbeid med pasienten å tilrettelegge for best mulig pleie.
*Kvæfjord har full dekning av velfungerende sykehjemsplasser med enkeltrom.
*En har egen skjermet avdeling for demente.
*Det har ikke vært venteliste de to siste årene, heller ikke for ferdigbehandlede pasienter på sykehus.

Alle eldre som ønsker, får bo hjemme så lenge de vil og kan.
*Tiltakskjeden utenom institusjon innbefatter bl.a. hjemmehjelpstjenester, trygghetsalarmer og døgnbasert sykepleietjeneste.
* Kommunen har egen avlastningsenhet og full behovsdekning av leiligheter i bo- og aktivitetssenter.


*Brukere og befolkning er stolt over eldreomsorgen i kommunen vår, og glad for at fagfolk finner det meningsfylt å arbeide her. De ansatte både i omsorgstjenesten og i helsetjenesten har høy kompetanse. Eldreomsorgen i Kvæfjord er slik mange vil kunne ønske å ha den, og de framsatte påstandene er grovt fornærmende.

Vi krever at FpU umiddelbart går ut med offentlig dementi og unnskyldning, og at brosjyren med de falske påstandene straks blir trukket fra videre bruk i valgkampen.


Borkenes, 4/9 – 09.

Lillian Hessen - Venstre
Ordfører i Kvæfjord

Kees J. Verhage
Helsesjef i Kvæfjord