mandag 31. august 2009

Generasjonsran

Støtt facebook-gruppa "Stopp generasjonsranet - ikke selg arvesølvet" ;) Her er grunnen hvorfor:

Norge er enormt rik på naturressurser. Både olje, gass og vannkraft har gjort landet vårt rikt. Det har tjent oss alle at vi som samfunn har sagt at dette skal være fellesskapets eie. Men FrP som skal fornye Norge har en annen politisk kurs med Høyre på slep. Det mest alvorlige er forslaget om å selge ut Statkraft som i realiteten betyr vannkrafta vår. Generasjonene som kommer er glemt i denne politikken.

Høyre har aldri lagt skjul på sin allergi mot statlig eierskap og fellesskapsløsninger. Partiet er ærlige på den måten. FrP forsøker å dekke over denne privatiseringspolitikken ved å si at pengene skal investeres i asfalt. Vannkraft er i motsetning til asfalt, en evigvarende inntektskilde. Selv om det er opplagt behov for å bygge bedre infrastruktur i samfunnet vårt vil dette være en særdeles dårlig investering. Det er store internasjonale selskaper uten demokratisk styring som venter på muligheten for å kjøpe opp vannkraftsressursene våre straks de legges ut for salg. Resultatet vil være å flytte evigvarende utbytte fra generasjonene som kommer, til private lommer hos noen få. Vi må lære av andre land som har gjennomført denne høyrepolitikken. Når man privatiserer og selger ut viktig statlig eierskap er det nær umulig å gjøre om. Blir som å forsøke å presse tilbake tannkremen på tuben. Derfor er dette et valg uten angrefrist!

Thor Erik Forsberg
Stemforsberg.no

torsdag 27. august 2009

Marsjordre fra Clemet

Nå har de borgelige kreftene mottatt sin marsjordre fra deres sjefs-ideolog Kristin Clemet. Hun mener nordmenn har dårlig arbeidsmoral og skal tvinge folk ut i jobb gjennom flere usosiale tiltak.

Hennes forslag til tiltak er blant annet økt aksept for lavere lønninger, fjerning av skatt på lave lønninger - samt reduksjon i trygdeytelsene.

Hun skryter videre av at arbeiderne måtte jobbe overtid, og det virker som det faller helt naturlig for henne... Som hun kanskje husker er normal arbeidstid i Norge 40 timer uka!
...Vi hadde noen som hjalp oss med oppussing, og de gjorde en utrolig jobb. De sto på hele tiden, jobbet ti timer om dagen, og gjorde virkelig et imponerende arbeid.
FN organisasjonen ILO har målt og sammenlignet de aller fleste land i verden og kommet frem til at Norge har verdens mest produktive arbeidstakere. FAFO forsker Dølvik sier; dette handler mer om samfunnsorganiseringen enn om den enkelte nordmann sin produktivitet. Poenget er at et godt organisert arbeidsliv og en velutviklet velferdsstat er kjernen i verdens mest produktive land.

Tribute to Kennedy

Gjennom hele sitt liv havnet han i skyggen av sine tre drepte brødre men han ble til slutt den største av dem alle. RIP Ted KennedyOg må selvfølgelig få med video av talens hans til DNC i 1980 etter å ha utfordret Jimmy Carter for å få fokus på nye verdier i USA! "The dream shall never die!"


Han ble kalt "liberal lion" og han skal bli husket som en av de største og et symbol for oss alle!

tirsdag 25. august 2009

Torp mangler redelighet

Michael Torp bruker store ord når han beskylder meg for løgn i Moss Avis 21. august. Vi i Arbeiderpartiet er stolt over resultatene den rødgrønne-regjeringen har oppnådd. Torps forsøk på å minimalisere dette blir bare pinlig! Han begynner med å prøve å overbevise om at Frp har en klimapolitikk før han angriper oss på ikke å ha levert nok i forhold til de eldre. Vi skal innrømme at eldreomsorgen ikke er god nok i dag, men det er derfor vi vil videre. Vi skal ikke gi en krone i skattekutt til de rikeste før eldreomsorgen skinner.

Vi er stolt over å ha skaffet over 12.000 flere ansatte i pleie og omsorgen, som inkluderer alle som trenger hjelp fra det offentlige. Når Frp foreslår å kutte formuesskatten for Norges rikeste burde de være ærlige nok til å fortelle hva dette innebærer, nemlig et kutt i Østfold kommunene på 329 millioner kroner. Dette er kanskje vanskelig å forholde seg til, men det gjør at vi i Moss må kutte rundt 28 millioner kroner. Jeg håper Torp kan forklare de over 50 ansatte i pleie og omsorg i Moss kommune som ikke ville kunne fortsette å gjøre sin viktige jobb? Han kan også sende en melding til partifelle Frode Klemp, og fortelle om de 18 millionene Rygge kommune må kutte.

Alle fagorganiserte bør også merke seg Torps direkte angrep på en av fagbevegelsens sterkeste talspersoner, Gerd-Liv Valla. Vi er stolt over å ha sikret vanlige arbeidsfolks rettigheter og skal i samarbeid med arbeidstakerne fortsette dette arbeidet!

Torp harselerer videre med sykehuskøene i landet, men glemmer å nevne at Norge aldri har brukt mer penger på helse og aldri før har så mange blitt behandlet på sykehus! Mange pasienter lider av sammensatte diagnoser, og trenger hjelp fra flere hold. Det er viktig at pasienten da settes i fokus og ikke hjelpeapparatet. Arbeiderpartiet vil sørge for at pasientene blir bedre ivaretatt i sitt møte med helsevesenet, om det er lokalt i kommunen eller på et sykehus.

Som Torp kanskje også har fått med seg så på lørdag formiddag besøkte Helseminister Bjarne Håkon Hanssen sykehustomta på Kalnes. Under besøket fikk helseministeren en orientering om byggeprosjektet som skal føre frem til det nye Østfold-sykehus i 2015. Han garanterte at det vil bli byggestart i den neste fireårsperiode dersom regjeringen Stoltenberg fortsetter etter valget, og lovet byggestart i 2011 eller senest 2012.

Heretter når Torp skal beskylde de Rødgrønne for løftebrudd, bør han ha noe konkret å komme med.

Fredrik Bjørnebekk
stortingskandidat og fylkesleder AUF i Østfold

mandag 24. august 2009

Rock the Vote

Velkommen på "Rock the Vote" - en gratis konsert for ungdom med fokus på valget!

Dato: 28. august
Tid: 21.00 - 23.00
Sted: St. Croix huset, Fredrikstad

Vi kan friste med band som "Good morning sunset" som nylig har vært i USA for å spille inn demo, og som snart skal tilbake for å spille inn plate. I tillegg kommer "Shrine of Haunted" og "Abrogate" som er lokale Fredrikstad band med tilknytning til St. Croix huset!

fredag 14. august 2009

Hilsen fra Siv

onsdag 12. august 2009

Jens vant klart

Årets første duell i valgkampen er ferdig og min helt subjektive mening var at Jens vant soleklart over Jensen!

Marie Simonsen har også kommentert duellen:
- Jens får stå som den ansvarlige, og at han har styrt Norge bra gjennom finanskrisen. Hun kommer litt vaklete ut. Hun utfordrer ikke hans posisjon som statsminister, og oppfører seg som en opposisjonspolitiker, mener hun.

Pinlig fra FrP

På hjemmesidene til frp har de en artikkel om eldreomsorgen hvor de blant annet skriver:
Jens Stoltenberg vil bli husket for at han lovet 10.000 nye hender i eldreomsorgen, men at han bare leverte 4.500.
Det er tydelig at de ikke ønsker å bruke sammenlignbare tall og velger å basere seg på KS fremfor KOSTRA sine tall. KOSTRA sine tall er basert på kommunenes egne innrapporteringer og derfor blir de også brukt av SSB.

KOSTRA-tallene – som er kommunenes egen rapportering – er klare i disse dager. Tallene viser at veksten innenfor pleie og omsorg er på 12 526 årsverk i perioden 2005-2008. Det betyr at regjeringen har overoppfylt i forhold til de 10 000 nye årsverkene vi lovte i valgkampen i 2005 og i Soria Moria.

Veksten i årsverk i kommunene viser også resultatene av å satse på velferd og gode tjenester til befolkningen:

De siste nasjonalregnskapstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norske kommuner bruker økte inntekter på det som er meningen: Økt aktivitet og bedre tilbud til sine innbyggere.

Dette viser at vi har lykkes og levert over 25.000 hender i den kommunale omsorgen!

fredag 7. august 2009

Thor Erik Forsberg går i rette med Line Henriette

Sakset dette fra stemforsberg.no om Thor Erik Forsberg som går i rette med Line Henriette Holten Hjemdal fra Krf.

Line Henriette Holten Hjemdal fra KrF var tidligere i sommer ute og uttalte en frykt for at flere unge arbeidsledige skal ta sitt eget liv.

– Vi ser særlig blant unge gutter med sterk tilknytning til arbeidet at når de får beskjed om at jobben ikke lenger har bruk for dem, får det drastiske konsekvenser, hevder hun overfor NRK Østfold.

– Vi ser at selvmordsraten blant disse går opp. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor må regjeringen nå begynne å levere.

Thor Erik Forsberg har gått hardt ut mot det han kaller for mangel på selvinnsikt for egen politikk. Han snakker i denne videoen om hvilke grep vi som samfunn må ta for å møte unge arbeidsledige på en god måte.torsdag 6. august 2009

Grov KrF bom

Vi har tidligere på denne bloggen skrevet litt om lokale KrF utspill som f.eks oljevernberedskap, men hadde ikke trodd at vi måtte belære KrF i hvem de deler velgere med. Dagfinn Høybråten bommer nemlig grovt når han angriper SV for å sluke mange miljøkameler.
Høybråten kom med harde skyts mot SV da han åpnet KrFUs sommerleir i Grimstad torsdag ettermiddag. KrF-lederen hadde med seg syv lekekameler som han mener representerer miljøsaker hvor SV har måttet gi tapt for regjeringspartnerne.
Nå skal nok ikke Høybråten slå seg for mye på brystet over hva den forrige regjeringa fikk til, men det er kanskje (naturlig nok) sine velgere eller sine egne(ganske ille). SV deler nærmest ingen velgere med KrF og for mange SVere er Arbeiderpartiet et naturlig andre valg. 62 % av SV sine velgere har nemlig AP som andrevalg, mens bare 10 % har KrF som andrevalg. Dette gir KrF en mulig innhenting på 0,75 % i følge partibarometerene i mai! Snakk om bomskudd!

Til sist, heldigvis har også SV slått tilbake!
- Det er ganske utrolig at Høybråten, når vi står overfor en oljesvart H-Frp-regjering i Norge, velger å angripe SV. Det betyr at Høybråten oppfatter SV som tungvektsboksere på miljø, og derfor prøver å angripe oss, sier Solheim til VG Nett.

tirsdag 4. august 2009

Oljevernberedskap

Det er hyggelig å se at krf ønsker fokus på oljevernberedskap. Men jeg stusser litt over at krf la ned hoveddepotet på Fedje under den forrige regjeringa. Hadde vært hyggelig om KrF kunne forklart hvordan å legge ned styrker oljevernberedskapen?

Hoveddepot på Fedje innebærer en styrking av oljevernberedskapen, gjennom mer tilgjengelig utstyr så vel som en trenet mannskapsstyrke som kan bistå under aksjoner. Heldigvis gjennopretta regjeringa dette i 2007.

Kystverket legger ut daglig ny informasjon om aksjonen, og tiltak som iverksettes: www.kystverket.no