tirsdag 30. juni 2009

Dette ønsker vi oss ikke

Det er mange grunner til å sky de borgelige med FrP i spissen ved høstens Stortingsvalg. En god grunn kan jo være Siv Jensen sin ekstreme holdning til krig.

Men det finnes også mange andre grunner. Når FrP vedtok statsbudsjetter sammen med Bondevik-regjeringen, sørget de bl.a. for:
  • å fjerne ordningen med gratis skolebøker i videregående skole (2002).
  • å fjerne småbarnstillegget i barnetrygden for barn under tre år (2003).
  • å kutte dagpengene for arbeidsledige med opp mot 20 000 kroner i året (2003).
  • å gjeninnføre egenandeler på fri rettshjelp for de som tjener under 230 000 kroner (2005)
Dette er blant grunnene til at jeg skal ut, sammen med hundrevis av andre aktive i Østfold å kjempe for at Thor Erik Forsberg og Østfold Arbeiderparti gjør en kanonvalg! Er du fortsatt i tvil bør du se denne videoen her...

lørdag 27. juni 2009

Introduksjon med Thor Erik

Kjære velger!Arbeiderpartiets grunnverdier handler om å gi enkeltmennesker frihet til å være seg selv. Historien forteller at hvis vi setter oss felles mål og jobber sammen, får vi mer frihet som enkeltpersoner enn hvis vi har et samfunn hvor vi hele tiden skal konkurrere mot hverandre.

Mange unge mennesker sliter med spiseforstyrrelser, rus, depresjoner og angst. Livet som skulle være en gave oppleves ikke sånn av alle. Mange får dårligere livskvalitet. På tross av en kjempeinnsats fra de ansatte tar det altfor lang tid før man får hjelp. Vi trenger et samfunn som skaper større forståelse for psykiske lidelser, mer kunnskap og ressurser til lavterskeltilbud som kan gi unge mennesker verktøy til å mestre sitt eget liv.

For oss er utdanning og gratis fellesskole selve bærebjelken i framtidas arbeidsliv. Vi avviser derfor høyresidens privatisering og skattelettelser som svekker fellesskolen.

14. september er det du som bestemmer samfunnsutviklinga. Vi har valget mellom å fortsette å satse på velferd og fellesskap, eller å gi skattelettelser til de som har mest. Det er opp til deg.

Lykke til! Hilsen Thor Erik

tirsdag 23. juni 2009

Felleskolen

Her kommer et kjapt lite videobudskap fra AUF i Østfold / Østfold AP sin ungdomskandidat. Hør og se Thor Erik snakke om viktigheten av felleskolen, og hvordan høyresidens illusjon om at svenske aksjeselskap ønsker å drive skole i Norge for å være snille.Sjekk også ut nyhetsartikkelen på stemforsberg.no

mandag 15. juni 2009

Si det med en hundrings

Et spennende forsøk fra en ny partisekretær! Håper dette blir en stor sukse!

Hjelpepleier Kristin Sæter oppfordrer folk til å gi 100 kroner til de rød-grønne partiene, som en motvekt til Frps titusenkronersrulling.

I helgen ble en svært dyr e-postaksjon avslørt, med to Frp-sympatisører som avsender. De ber Norges rikeste gi minst 10.000 kroner hver til Frp. Sæter oppfordrer nå alle vanlige folk til å svare med 100 kroner for å støtte en ny rød-grønn regjering.

Du kan gi 100 kroner til Arbeiderpartiet her


Les mer om støtteordningen på mittarbeiderparti.no

Saken hos Dagens Næringsliv kan leses her:
"Rikfolk har satt i gang en e-postaksjon for å samle inn penger til Frp og Siv Jensen, skriver Dagens Næringsliv, lørdag.

Det er kompisene Jan Eiler Fleischer og Ole Jacob Figenbaum, som i sin tid var med og startet aksjefondet Gambak, som har startet kronerullingen blant rikfolk i Norge for Fremskrittspartiet, «partiet for folk flest».

- Dette er et veldig hyggelig initiativ. I motsetning til enkelte andre spytter ikke jeg i ut i forakt over folk som skaper verdier i samfunnet og lykkes. Jeg synes det er utmerket at folk skaper arbeidsplasser og dermed bidrar med skatteinntekter som landet trenger, sier Siv Jensen til Dagens Næringsliv."

søndag 14. juni 2009

Rehabilitering eller forebygging

Høyre lanserte i dag 10 krav til den nye helsereformen som Bjarne Håkon arbeider med. Jeg syns spesielt punkt 7 er verdt å merke seg: "Samhandlingsreformen må bli en rehabiliteringsreform." Selvfølgelig er det et poeng at mennesker som har fått behandling også skal få rehabilitering, slik at de kan leve normale liv igjen. Men det viktigste med denne reformen er at det blir en forebygingsreform. Det skal lønne seg for kommunene å forebygge f.eks. diabetes.

Samhandlingsreformen:
Den nye samhandlingsreformen som er under utarbeidelse, har som mål at mer av helsetjenestene skal foregå nærmere der pasienten bor. Innbyggerne skal få flere spesialiserte helsetjenester lokalt, både når det gjelder forebyggende helsearbeid, behandling og oppfølging av kronisk syke og eldre. Det innebærer at oppgaver skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

torsdag 11. juni 2009

Vi har ingen fremmedkulturelle

Norge er i dag et mangfoldig og flerkulturelt land. Mangfoldet gir Norge store muligheter, og er en ressurs som gjør Norge til et bedre land å bo i. Det er ikke lenger en debatt om vi skal være et mangfoldig land, det er vi. Debatten må dreie seg om hvordan vi skal være et mangfoldig land. Vi må slutte å snakke om ”oss” og ”dem” – vi må skape et nytt ”vi”.

Rasisme er et samfunnsproblem som alle har et ansvar for å bekjempe. Det kan aldri aksepteres at noen diskrimineres på grunn av hudfarge, religion, navn eller bakgrunn. Kampen mot rasisme kjempes best gjennom åpenhet og debatt. Hverdagsrasisme er den mest utbrette og dermed den mest alvorlige formen for rasisme. Arbeidet mot rasisme krever kontinuerlig arbeid fra alle grupper i samfunnet. Alle har et ansvar for å vise nulltoleranse mot rasisme og diskriminering. Politikere har et særlig ansvar for å gå i front med aktive standpunk, og med vilje til handling.

Et enkelt eksempel på hvordan diskriminering og stigmatisering kan foregå er når man omtaler mennesker som ”fremmedkulturelle”, istedenfor å si ”flerkulturelle”. Vi har veldig lett for å frykte det ukjente og det fremmede, mens det ikke er på samme måten med det flerkulturelle. Vi må bygge en samfunnskultur hvor vi lar alle mennesker inngå i fellesskapet, og ikke sette stempler med hvem som er fremmede.

Arbeiderpartiet og AUF ønsker å møte intoleranse og rasistiske holdninger med debatt, for likegyldigheten er vår største trussel. Kampen mot rasisme krever klare standpunkt, det går ikke ann å være litt antirasist!

Fredrik Bjørnebekk
9. kandidat, Østfold Arbeiderparti

Elise Waagen
Nestleder, AUF i Østfold

onsdag 3. juni 2009

Forskjellen mellom AP og de borgerlige
Her kan man se forskjellen på en regjering bestående av AP og en borgerlig regjering. Det er ganske åpenbart hvem som har "Arbeid til alle" som sin viktigste sak.