onsdag 25. februar 2009

Et veldig spesielt tiltakBåde VG og Dagbladet kan i dag melde om at Nord-Trøndelag fylkeskommune og Høyskolen i Nord-Trøndelag har innført overvåkning på elevenes PC.


"Høgskolen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune har tatt i bruk dataprogrammer som skal avsløre juks ved innleveringer, prøver og eksamener. Datatilsynet er skeptisk."Det er veldig spesielt å innføre overvåkning på PC'en til elevene på denne måten. Det er mulig at artikkelen er korrekt når det står at elevene manuelt må starte opp overvåkningen. Men desverre er slike programmer langt ifra umulig å utnytte, dette kan blant annet bli en bakdør for Crackere(det som på folkemunne blir kalt Hackere) som ønsker å utnytte PC'ene. Det at en lærer skal ha tilgang til logger(uten at det er spesifisert nærmere hva som logges) er problematisk da data-kompetansen til mange lærere ikke har et godt nok nivå.

tirsdag 24. februar 2009

Gjennomslag for viktige punkter


Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen legger fram en Stortingsproposisjon for Stortinget senest 20. mars. – Her vil vi gi en bred gjennomgang av etaten og foreslå nye tiltak. Ett av tiltakene er at NAV får beholde midlertidige stillinger, sier statsråden.

Dette er en viktig og riktig oppfølging av Thor Erik Forsberg sitt forslag:

Mange medarbeidere i NAV er midlertidig ansatt. Disse bør i stor grad gjøres om til faste stillinger slik at NAV ikke mister opparbeidet kompetanse. For at nødvendig kompetanseutvikling skal finne sted for å ivareta reformen vil man måtte påregne en høyere grunnbemanning enn normalsituasjonen skulle tilsi.

Denne situasjonen har Thor Erik diskutert med statsråden, senest på arbeiderpartiets Landsstyremøte, og vi syns det er bra å se våre egne få gjennomslag. Du kan lese resten av forslagene her: Tiltakspakke for NAV

fredag 20. februar 2009

Rekordmange treff

I løpet av de få timene videoen av Thor Erik Forsberg(AP) har ligget ute har det blitt (i skrivende stund) snart 100 treff, noe som er nesten dobbelt så mye som de forrige videoene som er blitt lagt ut! Samtidig er det blitt nesten 100 treff til selve artikkelen(som ble trykt her på Pravda først) med en gjennomsnitlig besøkstid på over 5 minutter. Det er tydelig at mange har savnet noen konkrete forslag rundt NAV og vi er stolt over å kunne være de første til å lansere disse 9 tiltakene fra Thor Erik Forsberg!

For de som enda ikke har fått med seg videoen legger jeg den under:


Her er også linken til det opprinnelige innlegget.

torsdag 19. februar 2009

Tiltakspakke for NAV

Thor Erik Forsberg lanserer i dag sin tiltakspakke for NAV og hvilke tiltak han ønsker å få gjennomført for å gjøre hverdagen for NAV-brukerne enklere.NAV er regjeringens viktigste verktøy for å ivareta de som faller utenfor arbeidslivet


Av hensyn til brukerne innen sosial, arbeid og trygd er det bred politisk enighet om NAV-reformen. Reformen er viktig, men krevende. Mye kompetanse skal bygges opp for at intensjonen i reformen skal bli virkeliggjort. Finanskrisens innvirkning på realøkonomien kunne knapt skjedd på et mer krevende tidspunkt i reformen. NAV har ikke blitt tilført nok ressurser til å håndtere omstillingen og samtidig ivareta brukernes rettigheter og behov i en periode med sterk økning i arbeidsledigheten. Vi er opptatt av at NAV har tilstrekkelig med menneskelig ressurser slik at ansatte har mulighet til å gjøre jobben de er satt til å gjøre og at etaten er et effektivt verktøy for å bygge bro mellom de ledige og arbeidsmarkedet. Alle organisasjoner skal måtte takle perioder med en høyere arbeidsbelastning enn normalt, men om situasjonen vedvarer vil det kunne utløse betydelig arbeidsmiljøproblemer, mindre personlig oppfølging av sårbare grupper, uverdig økonomiske forhold for brukerne og dårligere samhandling mellom saksbehandlere og brukere. Alternativet til at NAV lykkes i sitt arbeid vil kunne være at det vokser fram mer privat arbeidsformidling. Regjeringen har varslet en melding om NAV i mars. Dette er våre innspill for et bedre NAV som er rustet til å gjennomføre reformen og ivareta økningen i ledigheten:

1) NAV må få tilført betydelig økte ressurser for å få til en tilfredsstillende grunnbemanning. Det vil ofte ta 6 måneder fra et vedtak om nye stillingshjemler er tatt til disse er operative. Det er derfor viktig at regjeringa tar høyde for en sterk økning i arbeidsledigheten nå og ikke kommer inn i en situasjon hvor vi ”løper etter” ledigheten. Mange medarbeidere i NAV er midlertidig ansatt. Disse bør i stor grad gjøres om til faste stillinger slik at NAV ikke mister opparbeidet kompetanse. For at nødvendig kompetanseutvikling skal finne sted for å ivareta reformen vil man måtte påregne en høyere grunnbemanning enn normalsituasjonen skulle tilsi.

2) Utbetalingsgaranti innen 4 uker etter framsatt krav – Om NAV ikke er i stand til å behandle søknaden innen fristen må NAV utbetale først og ta saksbehandlingen siden.( Problemet med en slik løsning vil innebære en stor grad av dobbeltarbeid.)

3) Grønt nummer – Brukere med lav inntekt skal skjermes fra høye telefonkostnader.

4) Forenkle språk slik at brukerne forstår hvilke vedtak som er fattet - Nav-konsulentene bruker unødvendig tid på dette i dag.

5) Arbeidsmarkedstiltak – Regjeringen har en riktig og storstilt satsing på tiltak. For å unngå at useriøse bedrifter nyttiggjør seg av tilbudet trenger NAV verktøy for å kunne luke ut de som ”shopper” arbeidsmarkedstiltak og som dermed fortrenger ordinær arbeidskraft.

6) Ungdomsgarantien styrkes for de under 25 år gjennom at utdannelse blir likestilt som tiltak ved siden av arbeidsmarkedstiltak.

7) Brukerne skal motta kompetansebevis for gjennomførte arbeidsmarkedstiltak da det er viktig å dokumentere realkompetanse som blir bygget opp.

8) Satsing på kortkurs/kompetansehevende tiltak, mens folk blir er permittert.

9) NAV-konsulenter i fengsel – Et av de viktigste tiltakene for å forhindre tilbakefall til ny kriminalitet er at det er jobbmuligheter etter endt soning. Med stigende arbeidsledighet er faren stor for at denne gruppen vil få det tøffere med å vende tilbake til samfunnet. En NAV-konsulent i fengslene vil kunne bygge en bro til arbeidslivet for disse.

Dette er en sak som har fått mye medieomtale, blant annet hos TV2, Verdens Gang(VG) og hos Dagbladet. Det er viktig at politikere som Thor Erik kommer på banen og lanserer både kortsiktige og langsiktige tiltak for NAV.

Edit: VG følger i dag opp med Dag Terje Andersens videre kommentarer.

onsdag 18. februar 2009

En god mulighet

Trenger du jobb fra Juli til September og ønsker fortsatt Rød-Grønt styre i Norge? Da vil jeg anbefale deg å ta en titt her!

Arbeiderpartiet søker flere kampanjemedarbeider i forbindelse med valget 2009. Vi søker etter folk med kunnskaper innen kampanje, internett, sosiale medier og politikk. Vi holder til på Youngstorget i Oslo.


Personene vi søker etter har ferdigheter innenfor følgende områder:

 • Kunnskap om Arbeiderpartiet og vår politikk
 • God skriftlig formuleringsevne. Gjerne erfaring fra arbeid i nettmedium eller avis
 • Organisasjon- og kampanjeerfaring
 • Erfaring med webpublisering (fortrinnsvis EZ)
 • Bruk av sosiale medier
 • Foto- og videoerfaring

tirsdag 17. februar 2009

NAV - en reform som noen ikke bør snakke høyt om

Tanken bak NAV og ønske om å gjøre det enklere for brukerne er et veldig godt utgangspunkt. Problemet er at slike reformer tar tid, og i mellomtiden er det de som trenger hjelp som ikke får det...

Carl I Hagen har vært ute i media og sutret over tilbudet i NAV og krevd at regjeringa tar ansvar. Det artige da er at i budsjettet for 2009 forslo Frp et kutt på 260 millioner kroner, tilsvarende 530 stillinger. Frp selv foreslo å kutte 500 millioner i Nav i 2008. Hvordan ville køene ha sett ut hvis dette hadde blitt vedtatt?

For Østfold sin del ligger vi ikke veldig godt ann i forhold til å betale ut dagpenger til tida. Andel behandlede dagpengesaker innen fristen på 21 dager i januar (Kilde: Nav) (©NTB):

* Østfold: 54 %

* Akershus: 47 %

* Oslo: 30 %

* Hedmark: 73 %

* Oppland: 80%

* Buskerud: 84 %

* Vestfold: 85 %

* Telemark: 93 %

* Aust-Agder: 90 %

* Vest-Agder: 92 %

* Rogaland: 92 %

* Hordaland: 31 %

* Sogn og Fjordane: 78 %

* Møre og Romsdal: 84 %

* Sør-Trøndelag: 90 %

* Nord-Trøndelag: 78 %

* Nordland: 69 %

* Troms: 80 %

* Finnmark: 73 %

De som venter på noen løsningsforslag på denne utfordringa kan forvente seg en oppdatering fra Thor Erik Forsberg(3. kandidat for Østfold Arbeiderparti) innen kort tid !

torsdag 12. februar 2009

Konserndirektør?

Oversikt hos Helse Sør-Øst (Helse størst) viser oss noe om tankegangen bak sykehusreformen. Her skal alt styres som private selskaper, ikke som en offentlig institusjon for å behandle syke mennesker. Det er 4 konserndirektører, og bare valg av tittel på disse ledelsesmenneskene leder tankene rett over i det private næringsliv.
Konserndirektører
Konserndirektør Steinar Marthinsen
Konserndirektør Peder Olsen
Konserndirektør Tor Berge
Konserndirektør Bente Mejdell

Det er tydelig at man også ønsker å skille mer av driften ut i egne selskaper, hører vi ordet fagforeningsknusing? Et av selskapene er Sykehuspartner, som skal ta seg av deler av drifta osv... Hva angår forslaget om å opprette et eget foretak som skal ta seg av eiendom (forslaget ble fremmet i september, og vedtaket skulle fattes i desember, så her snakker man om skikkelig hurtigtogsfart) Det ble heldigvis utsatt. Mye på grunn av Fagforbundet som mobiliserte og informerte politikerne, som mest sannsynlig ikke helt forstår dette.

Nå må Bjarne Håkon komme på banen og gjøre jobben med å faktisk styre utviklinga i helse-Norge!

Et par FrP forslag

Her er noen korte punkter på hvorfor FrP aldri bør få regjeringsmakt:
 1. Avvikle Statens Lånekasse for Utdanning
 2. At det skal avlegges eksamen i alle relevante fag innen vedkommendes 10 utdanningsprogram på videregående
 3. Avvikle diskrimineringsombudet og oppheve loven
 4. At Norges mottak av mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets begrenses kraftig
Kort fortalt:
 1. Reduserer ungdoms mulighet for å ta utdanning
 2. Tydeligvis lenge siden forslagstillerne gikk på skolen og fikk se de kravene som blir stilt i dag
 3. Diskriminering foregår daglig, derfor må vi beholde ombudet og styrke loven!
 4. Direkte usolidarisk!

onsdag 11. februar 2009

Flashback til valgkampen 2005

Fant denne gamle videoen fra valgkampen i 2005:Videoen ble tatt i Moss rett før vi skulle gå i tog på Dragebåtfestivalen.

Her er et bilde fra toget:Nå gleder jeg meg til valgkamp! :D

tirsdag 10. februar 2009

Naivt angrep på Hijabbruk

Onsdag i forrige uke sa Politidirektoratet i sin innstilling til Justisdepartementet ja til bruk av hijab til den norske politiuniformen. Både KrF og Venstre, i tillegg til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og SV, har stilt seg positive til forslaget.

I dagens utgave av VG sier Senterpartiet-topp Ola Borten Moe et klart og tydelig nei til bruk av hijab i politiet.

- En hijab er å betrakte som et religiøst og politisk symbol. Slike symboler hører ikke hjemme i en uniform, sier Borten Moe til VG.

Det er tydelig at senterpartisten har mistet en del av de veldig fundamentale forståelsene som skal til for å diskutere denne saken. Han tror blant annet at politiets respekt blir mindre ute i samfunnet hvis de bruker Hijab. Dette vitner om en veldig fordomsfull innstilling til problemstillinga, og jeg håper han ikke selv har problemer med å respektere mennesker i hijab...

Og jeg som trodde det bare var FrP som var brunsvidd i kantene når det gjaldt integrering, men tydelig at Senterpartiet og Høyre står på samme linje! Alle som bryr seg om inkludering og respekt for at man kan være seg selv, bør vurdere det de røde alternativene i det rødgrønne alternativet!

Saken blir også stadig oppdatert, og mens VG ikke gir saken en så fremtredene plass, kjører Dagbladet i skrivende stund saken som sitt hovedoppslag på nett. Justisministeren står heldigvis fast på sin sak og vi kan være stolt over at han er fra Arbeiderpartiet.

Låta til Gatas Parlament gjelder nok ikke bare Jens og Arbeiderpartiet, men også i veldig stor grad Senterpartiet som mistet veldig mye respekt hos meg i dag:

Et godt sitatBegge bildene er fra forsiden til SSU sitt medlemsblad Tvärdraggeren.

mandag 9. februar 2009

Et godt forslag

I følge VG og BT ønsker Bystyrerepresentant Abdelmajid Jerad at en bør starte en egen imamutdanning i Norge. Dette er et veldig godt forslag som kan sørge for at forståelsen for norske muslimers situasjon blir bedre. Det er viktig at vi får satset på integrering, og dette er et veldig godt forslag fra Abdelmajid.
"- I islam har imamene ikke bare en rolle som forkynner, men også som rådgiver for muslimer. De utfordringene norske muslimer har, vil være annerledes enn de som bor i et muslimsk land, sier bystyrerepresentanten som selv er muslim."


Nå får vi håpe Arbeiderpartiet følger opp debatten på landsmøtet til våren!

søndag 8. februar 2009

En utrolig tøff dame

"Hovedfilosofien i Inger Louise Valles kriminalmelding 1978 var at hevntanken måtte renses ut av strafferettssystemet og at reaksjoner måtte baseres på et humant straffenivå. Den forebyggende virkning av strenge straffer ble fremholdt som en myte." (Erik Nadheim Direktør, Det kriminalitetsforebyggende råd - Dagbladet.no)
De som ikke har hørt om Inger Louise Valle og hennes arbeid med justispolitikk i Norge har virkelig gått glipp av en viktig og dyktig person! Hun tørte å løfte opp en samfunnsdebatt hvor veldig mange andre rygget unna. Hun er en inspirasjon for alle oss som driver med politikk og som ønsker en ny samfunnsdebatt!

Det er hennes visjon om at straff skal skape et tryggere samfunn og ikke være hevn som må være den bærende tanken. Dette har Knut Storberget begynt å gjennomføre, men vi er spente på oppfølgningen! Viktig at dette ikke bare renner ut i sanda.

Les blant annet AUF sitt kriminalpolitiske manifest her: auf.no

torsdag 5. februar 2009

Gratulerer Elkouria ”Rabab” Amidane (23)


Det er mange som har skrevet mye bra om Elkouria ”Rabab” Amidane og om hvordan ho har fått Studentenes fredspris. Les mer hos Tore.O og på AUF.no. Denne dama fortjener all ros ho kan få, og vi skal støtte opp om krefter som jobber for fred og forsoning.
"Rabab bruker YouTube og internett til å fortelle verden om hva som skjer i Vest-Sahara og hvordan saharawiske studenter behandles når de protesterer frivillig i Marokko.

Studentenes fredspris deles på vegne av norske studenter annethvert år ut på ISFiT. Prisen deles ut til en student eller studentorganisasjon som har utmerket seg i freds- og menneskerettighetsarbeid. "(Sitat: Tore.O)

tirsdag 3. februar 2009

Aktiv næringspolitikk

Det er tydelig at ikke alle mener at staten som eier skal gjøre forsøk på å redde selskap hvor de er eiere. Det er jo klart at staten må fortsette med sitt eierskap i SAS, man selger seg ikke ut på nåværende tidspunkt.

Men VGNetts overskrift om at Regjeringa ikke utelukker SAS-salg er vel ikke veldig treffende når man leser de par første linjene: "Handelsministeren understreker at regjeringen fortsatt har tro på SAS-konsernet, men at eventuelle bud på statens eierandeler i selskapet blir vurdert på vanlig måte."

Det at staten overfører midler til et selskap som står svakt er naturlig når man er med på å eie dette selskapet. Det handler om at man i gode tider kan ta utbytte fra selskapet og bruke på velferd, mens man i dårlige tider invisterer penger i selskapet sånn at det kan utvikle seg videre. Dette er aktiv næringspolitikk og det skal vi være stolte at den rødgrønne regjeringa gjennomfører. Staten skal være en trygg eier, og nettopp derfor nøler vi ikke med å kritisere kapitalister som ikke gjør det samme!

Faen ta kristendommen, jødedommen, islam, buddhismen, hinduismen, agnostisismen og ateismen!

AUFs sentralstyre vedtok i går følgende uttalelse:
Regjeringen vil utvide straffelovens § 185 om hatefulle ytringer slik at denne bestemmelsen ivaretar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trosretninger og livssyn.

Så langt finnes det ikke noen konkretisering av hva som regnes for å være «kvalifiserte angrep». Til tross for gode intensjoner vil forslaget derfor ikke være forenlig med å bevare saklig, åpen og god dialog.

Ved å gå fra en sovende blasfemiparagraf til en lovtekst som omhandler kvalifiserte angrep på trosretninger og livssyn kan man i praksis få en innskrenkning av ytringsfriheten i Norge, som i sin ytterste konsekvens kan føre til straffeforfølgelse for religionskritikk, i beste fall til usikkerhet og forvirring omkring ytringsfriheten. Formuleringen om "vern mot kvalifiserte angrep på trosssetninger og livssyn", samt formuleringene om å "verne den enkeltes religiøse følelser", kan åpenbart misbrukes for å innskrenke et åpent ordskifte om religiøse spørsmål.

Det bør være et prinsipielt skille mellom personer og religiøse symbolder. Det er mennesker og ikke ideer som skal verges ved lov.

AUF støtter ikke regjeringens forslag om å begrense ytringsfriheten.
(Dagbladets nettartikkel om saken bruker forresten et bilde fra landsmøtet der du kan se meg helt til venstre i bildet ;) )

Thorbjørn Jagland har en kronikk i Aftenposten i dag der han kritiserer Statsministeren for at han prøver å binde opp Stortingsgruppa i denne saken. Den bør leses. Mer om saken her.

Jens Stoltenberg kaller inn til pressekonferanse i dag kl. 14.30 for å svare på spørsmål om saken.