mandag 21. desember 2009

Aarebrot ser det fra feil vinkel

Frank Aarebrot kommenterer i dagens utgave av VG kommunepolitikere og AUFere.

De kommer rett fra AUF og inn i kommunestyret, så skal de sendes til Stortinget som partiets hotshot som 22-åring. De får et forventningspress mot seg fra alle kanter og partiene har stjerner i øyene når de skal vise frem sitt nye stortingstalent. Jeg synes man bør se nærmere på omløpshastigheten og politisk debutalder. Man trenger ikke begynne som 18-åring, for så å forsvinne etter én periode. La dem modnes først, så får vi kanskje beholde dem mer enn én periode, sier han til VG Nett.

Det er betimelig å påstå at Aarebrot liker dagens situasjon med overvekt eldre menn i kommunestyrene. Han ser på at ungdom kommer inn som et problem, fremfor å spørre seg om systemet er feil. Det er kanskje en grunn til at ungdom forsvinner fort ut. Det handler om hvordan man har arrangert lokaldemokratiet vårt på. Problemet er ikke at ungdom tar del i demokratiet, problemet er hvordan ungdom blir møtt i demokratiet. Gi ungdom verktøy til å delta, så vil ungdommen gripe disse mulighetene(j.f positive forsøk med både 16 årig stemmerett og ungdommens bystyre).

søndag 13. desember 2009

Avkriminalisering

Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) vil avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. – Det er meningsløst å bruke politi og straff mot syke folk, sier han.

Utspillet kommer en snau uke etter at Forsberg og partikollega Anette Trettebergstuen tok imot Oslos rusavhengige på Stortinget.

Forsberg kommer med en sterk oppfordring til regjeringens ruspolitiske utvalg om å vurdere fjerning av straff for bruk og besittelse av alle narkotiske stoffer. Utvalget, som ledes av Thorvald Stoltenberg, skal legge fram sine forslag neste sommer.

Straff virker ikke


Han sier at det er lite hensiktsmessig å ha moralske lover for å løse rusproblemene.

– Ingenting tyder på at straff er et velegnet virkemiddel, sier Forsberg som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Han har også tidligere jobbet i rusomsorgen.

Forsberg understreker at han tar til orde for å avkriminalisere bruk og besittelse av små kvanta til eget bruk (jamfør legemiddelloven) – ikke oppbevaring av større mengder narkotika som er ment til videresalg.

Han viser til at politiet jevnlig bøtelegger rusavhengige for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk. Flere klarer ikke å betale bøtene, og må sone i fengsel. Straff forverrer derfor problemene, snarere enn å gjøre noe med dem, mener Forsberg.

– Jeg er redd for at vi støter mennesker ut av samfunnet framfor å invitere dem inn, sier Forsberg.

– Vil ikke avkriminalisering føre til at flere begynner å bruke narkotika?

– Ingen ønsker mer utbredelse av rusmidler, men jeg tror ikke det vil skje, sier Forsberg og viser blant annet til at halvparten av alle unge i Oslo har prøvd hasj, selv om det er forbudt.

Respekt og raushet

– Avkriminalisering handler om å møte mennesker som har sosiale problemer med respekt og raushet. Slik kan vi bygge ned terskelen for å be om hjelp. Hvem vil be om hjelp når man blir umyndiggjort som menneske, spør Forsberg.

– Jeg vet at dette forslaget er kontroversielt, men et så vanskelig tema som dette fortjener en bred samfunnsdebatt, særlig med tanke på at rusavhengige ikke har en så sterk stemme i dag, sier Forsberg.

Selv om noen tiltak er kommet på plass i år, som døgnåpent behandlingstilbud og en rusakutt som skal være klar før jul, har norske politikere ingen grunn til å slå seg på brystet, mener Forsberg.

Han viser til at 4.500 står i behandlingskø, et tall han mener bare er toppen av isfjellet.

– Vi må slutte å straffe syke mennesker som trenger behandling framfor fengsel. Nå trenger vi en storstilt satsing på rusomsorgen i alle ledd som kan gi en helhetlig kjede med behandling, ettervern, bolig og utdanningsmuligheter. På denne måten kan vi gi flere mennesker mulighet til å lykkes i sitt eget liv.









fredag 4. desember 2009

Geir Mo med ny jobb


I følge flere medier(Db , VG, TV2 ) blir FrP sin nåværende generalsekretær ny stabsjef for Siv Jensen med ansvar for taktisk og langsiktig tenkning.

Jeg syns det er veldig positivt at FrP nå velger å omrokere på mannskapet og flytte deres sterkeste organisasjonsmenneske ut av generalsekretær jobben. Som sosialdemokrat er ikke nødvendigvis det jeg liker alltid i FrP sin interesse...

Wikipedia har også beskrevet Geir Mo mer i detalj:
"en norsk politiker. Han har vært generalsekretær i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon siden 1994.

Mo er utdannet fra Førde Handelsskole, og arbeidet deretter i butikk og som selger. I 1990 ble han gruppesekretær og politisk rådgiver for Frps stortingsgruppe, før han i 1992 ble fylkessekretær i Telemark Fremskrittsparti. Siden 1994 har han vært partiets generalsekretær, en stilling han overtok etter Hans Andreas Limi. Fra 2005 har Mo også vært sekretariatsleder for Frps stortingsgruppe."

søndag 29. november 2009

Smertegrenser meg her og der...

Selv om jeg ikke er enig med Arbeiderpartiet i biodiesel saken bør kanskje noen se på sine egne illojalitet først - før de begynner å rope om smertegrenser! SV og SP brøt noen helt klare(og underforståtte) regler i en regjering på måten deres fremste stortingsrepresentanter og regjeringeringsmedlemmer omtalte saken. En sak som ble blåst ut av sine proposjoner bør ikke få mer ild og energi ved en så dårlig håndtering.

– For meg virker det som tilbake til husmannstida, sier Roy Eilertsen.

Som fylkesleder i Østfold SV beklager han på det sterkeste at regjeringen kan ha bidratt til å sette kroken på døra for biodieselprodusenten Uniol.

Selv mener jeg avgiften er rikitg, men kommer på feil tidspunkt og burde heller blitt innført i løpet av en 10års tid. Dette ville gitt bransjen tiden den trenger samtidig som viktige inntekter ville blitt sikret.

fredag 13. november 2009

Pinlig fra KrF i dag

Pinlig fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) i dagens DN - http://bit.ly/1u9dXQ som kanskje burde gått grundigere til verks - http://bit.ly/27gZyy

Det virker alvorlig fra KrF:
- Dette må kalles en skandale. Regjeringens tiltaksmidler skulle bidra til å sikre sysselsettingen. Forutsetningen var at midlene skulle brukes i løpet av 2009. Nå er det seks uker igjen av året - og én promille er brukt, sier KrFs energi- og miljøtalskvinne Line Henriette Holten Hjemdal til DN.
Men kanskje ikke

– KrF hadde hatt godt av å sette seg inn i realitetene før de gikk ut og ropte skandale, sier Marit Stykket, president i NITO.

onsdag 11. november 2009

Hverdagen senker seg over regjeringa

Det er tydelig at Arbeiderpartiet har gått ut av kampanjemodus og inn i "vi skal styre landet" - modus. Både Sindre Fossum Beyer og Snorre Wickstrøm er hentet ut fra partikontoret, opp bakken og inn på SMK.

Det er et slagkraftig lag som sitter på toppen av regjeringskvartalet med både Jens Stoltenberg og Karl-Eirik Schøtt Pedersen selv om VG, DB og TV2(om i en annen sak) roper høyt!

tirsdag 10. november 2009

Stemte du ved valget?

Kanskje på SV:


Eller KrF:


Eller kanskje FrP:

Solidaritetsansvar

For å følge opp ballen som blir forsøkt slått ned av LO i Oslo finner jeg her frem deler av et leserbrev jeg har skrevet tidligere:

Norges bank regulerer norsk økonomi ved å sette renta enten opp eller ned. Dette fører igjen til en endret kroneverdi og at hver enkelt med lån får føle på lommeboka hvordan norsk økonomi svinger. Renteøkninger rammer veldig ofte ungdom som er nyettablert og har et høyt lån. Det andre virkemiddelet man kan bruke er å regulere mer med skatt. Dette treffer positivt ved at vi i Norge har et progresivt skattesystem, som gjør at de nevnte ungdommene ofte slipper billigere unna. Økte skatter i gode tider kan være med på å finansiere omstillinger i dårlige tider. Skatt kan ikke erstatte renta fullstendig, men kan være med på å stabilisere markedet i gode tider, fremfor usosiale renteøkninger.

Solidaritetsalternativet var en ordning hvor man brukte 3. partssamarbeidet og så alternativer til økt lønn. Det er viktig at vi i dag kan se på nye måter hvor vi kan sikre dagens velferdsordninger, slik at vi får styrket arbeidet med et inkluderende arbeidsliv, en god arbeidsledighetstrygd og sosiale ordninger som løfter mennesker inn i samfunnet istedenfor å støte de ut. Det handler om å sikre gode spleiselag hvor vi investerer i felleskapet, fremfor økte forskjeller gjennom prosentoppgjør. Et trepartssamarbeid forplikter også bedriftene, både i forhold til utbytte og lederlønninger og det kan ikke kun være felleskapet og de ansatte som tar regninga.

Klarer vi som felleskap å løfte Norge videre og styrke våre felles velferdsordninger ?

lørdag 31. oktober 2009

Grunner til valgseier

Dette er ikke en analyse av valgseieren til Arbeiderpartiet, men noen fakta som kan være med på å forklare

Noen resultater:
 • 308 682 besøk på Arbeiderpartiet.no (213 203 absolutt unike)
 • 90 214 besøk på viktigfordeg.no (79 967 absolutt unike)
 • 17 000 plakater er laget på kampanjesiden Viktigfordeg.no
 • Youtube: 50 valgkampvideoer er vist 61 000 ganger. I tillegg tusenvis av seere på arrangementer vi har streamet live
 • Annonser på Google er vist 13 millioner ganger, og klikket på 57 000 ganger
 • Jens Stoltenbergs tilhengerskare på facebook har økt med 8912 i løpet av valgkampen. Siden hadde i snitt 1880 visninger om dagen. Jens Stoltenberg er i verdenstoppen blant politikere på Facebook. (80 853 sidevisninger, 13 855 bildevisninger, 10 691videovisninger)
 • Vi har sendt ut nesten 290 000 e-post i løpet av valgkampen til 25 000 mottakere
 • Vi har sendt ut over 100 000 sms til egene medlemmer og eget apparat
 • 700 publiserte bilder på Flickr - 51 000 visninger
 • Alle stortingskandidatene har profil på Mitt Arbeiderparti. De fleste er også til stede i andre nettsamfunn
 • 250 twitrere sympatiserer med Arbeiderpartiet. Vi er det største partiet på Twitter.
 • Nesten 70 rødbloggere

søndag 25. oktober 2009

Margreth Olin geniale kommentar

Sitter og leser et gripende intevju med Margreth Olin om hennes nyeste film(og første spillefilm) "Engelen i blant oss". Og hun har noen sitater der som jeg ikke kan la passere uten å dele her, dette vitner om stor innsikt!
Knut Storberget så filmen sammen med justisministre fra hele EU. Etterpå sa han at filmen ga ham lyst til å gå hjem og passe på ungene sine. Da har jeg på en måte lykkes. Det er det jeg vil. Men jeg vil noe mer. Jeg vil at kriminalomsorgen ikke lenger skal handle om strengere straffer. I stedet må vi se narkotika som et helseproblem – ikke som forbrytelser. Hovedproblemet er at moralisering altfor lett kommer inn i bildet. Rus fyller faktisk en funksjon i menneskers liv.

...

Hvis noen hadde spurt meg om dette før jeg ble kjent med tunge rusavhengige, hadde jeg sagt at tvang går ikke. At det er en menneskerett å kjøre seg til grunne. Og det mener jeg fortsatt. Men det du ser er at mange har en utrolig destruktivitet, samtidig som de ikke ønsker å dø. Destruktiviteten er ofte et ønske om å bli sett.

onsdag 21. oktober 2009

God latter forlenger livet

Her følger en artig video fra Fox News som vrir og vrenger på sannheten:


In March, Fox News's Martha MacCallum presented a clip of Vice President Joe Biden saying "the fundamentals of the economy are strong" -- and presented it as from an interview that weekend. In fact, the clip came from a 2008 campaign event at which Biden was quoting Sen. John McCain.

tirsdag 20. oktober 2009

Psykisk helse

Denne må anbefales til alle menn (og gjerne også kvinner) - http://www.helsedirektoratet.no/psykiskhelse




mandag 19. oktober 2009

KESP med en formalisert rolle

TV2 meldte søndag at kampen sto mellom Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen om hvem som skulle få ministerposten i Finansdepartementet, og VG kan i dag melde at Karl Eirik
"Dermed vil trolig en annen tidligere finansminister, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, nå stabsjef ved statsministerens kontor, bli samordningsminister i Stoltenbergs nye regjering, melder NRK."'

Nå er det egentlig veldig positivt at Jens og Co velger å synligjøre KESP sin rolle. Hittil har han i regjeringa(etter å ha blitt hentet fra Stortinget) fungert som en "do'er", som sørger for å få Jens sin agenda gjennomført. Når han ble hentet over synliggjorde Jens tydelig hva han anså stortinget for, som ble kraftig kritisert av mange krefter. Stortinget ble mindre politisk verksted og mer stemmekveg. Det er en viktig rolle å samkjøre regjeringens arbeid, og det er veldig positivt at dette nå blir synliggjort gjennom en samordningsminister!

Nå har mange av de nye på stortinget og flere fraksjonsledere gitt beskjed om å bli tatt med på laget. Konsekvensen av å ikke bli tatt med er at regjeringens politikk blir vanskelig å gjennomføre. Jeg ønsker disse kreftene lykke til! Helga har varslet mer demokrati og bedre prosseser i St. gruppa, så vi har spennende tider fremfor oss.

VG kan også fortelle oss at Sigbjørn Johnsen tar comback!

Tore. O har forresten et godt blogginnlegg om politisk inkontines.

søndag 18. oktober 2009

Trygghet som velferdsgode

I dagens samfunn er vårt viktigste velferdsgode ”Trygghet”. Ikke bare en snever trygghet som i følelsen av fysisk sikkerhet. Det handler om et bredt trygghetsbegrep som favner alle samfunnets sider. Tryggheten vår er ikke bare relevant når vi går ute på gata, men handler minst like mye om vårt privatliv. Vi skal ha en trygghet på at fellesskapet stiller opp hvis jeg blir dårlig, eller hvis du blir dårlig. Det handler om at fellesskapet stiller opp hvis jeg mister jobben, eller om du mister jobben. Det handler om at vi er sammen trygge på at fellesskapet stiller opp. Det er derfor sosialdemokratiet er så genialt, og så enkelt, vi stiller opp for hverandre i et fellesskap.

Det at den Rød-grønne regjeringa med Statsminister Stoltenberg i spissen ble gjenvalgt ved høstens valg må sees på som et signal og ønske fra det norske folk om at de ønsker seg mer trygghet i hverdagen. De ønsker seg ikke at Regjeringa og stortingsrepresentantene skal administrere landet , de ønsker at vi skal styre landet. Vi skal bygge ut velferden til å omfatte flere, treffe bedre og øke følelsen av trygghet.

Vi må og skal bygge ut trygghet til de utsatte gruppene, til de som har stått på sidelinja og sett statsbudsjett etter statsbudsjett som prioriterer de som har klart seg. Vi trenger politikk som løfter mennesker opp, uavhengig av hvilken bakgrunn de kommer fra. Vi har i dag mange virkemidler, men noen er viktigere en n andre. En god rusomsorg, en sterk satsning på psykiatri, satsning på ungdom som sliter og ikke minst en god satsning på barnevern.

Jeg ønsker derfor å utfordre Arbeiderpartiets ordførere til en økt satsning på barnevern! Dette kan skape trygghet for mange barn som trenger det. Tar dere utfordringen?

onsdag 14. oktober 2009

Forsberg sitt innlegg i Trontaledebatten

Norge har kanskje laget verdens beste bunnplanke for å virkeliggjøre det beste i oss sjøl. Vi kan være stolte av de kloke beslutningene generasjonene før oss har tatt, slik at min generasjon kan vokse opp i et samfunn med mange muligheter til å lykkes. Desto tøffere er det for dem som ikke opplever det å lykkes i sitt eget liv, og ramler ut av fellesskapet.

Å bekjempe fattigdom handler om å ha en inntekt man kan leve av. Det handler også om å få verktøy til å mestre det livet man har fått utdelt. Mange av oss er heldige og vokser opp med ressurspersoner rundt oss, personer som kan vise oss hvordan vi tar gode valg for oss sjøl.

Hverdagen for mange barn og unge handler om å leve i sosiale problemer med rus, vold og konflikter. Det er lett å overta forrige generasjons fattigdom og gjøre det til sin egen. Voksne barn av mennesker som sliter med rusproblemer, kan vi grovt dele inn i tre. Du har dem som tar mer eller mindre avstand fra hele greia. Du har dem som blir rusmiddelmisbrukere sjøl, og så har du de siste, de som gifter seg med en rusmiddelmisbruker. Det sier noe om hvor vanskelig det kan være å snu sine egne tankemønstre, noe som gjør at mange tar dårlige valg for seg sjøl.

Jeg tror ikke det er tilfeldig at en kvinne som møter på et krisesenter for tredje gang for å søke beskyttelse fra nok en mann, snakker om vold og frykt. Det ligger en mur av skam rundt dette. Vi må bryte muren av skam og senke terskelen for å be om hjelp. En styrket rusomsorg kan ikke bare handle om hvordan vi kan hjelpe rusmiddelmisbrukeren, men også familien som står rundt. På den måten kan vi gi nye generasjoner muligheten til å bryte generasjonsfattigdommen og gjøre gode valg for seg sjøl. I dag blir mange rusmiddelmisbrukere møtt med politi og straffelov. Sjuke mennesker har behov for behandlingsplass og ikke en fengselsplass. Vi må våge å stille de vanskelige spørsmålene i denne debatten. Prinsipper er ikke viktigere enn mennesker, og fattige mennesker fortjener bedre enn å bli møtt med velment moralisme.

Høyres Kristin Clemet sier at ytelsene til dem som ramler utenfor, er for gode og bidrar til at mange ikke deltar i arbeidslivet. Man må befinne seg fjernt fra de menneskene det gjelder, for å komme fram til dette. Er det denne beske resepten representanten Nicolai Astrup snakker om når han viser til at Høyre har en sosialpolitikk som virker? Det er lett å se at det er feil når over 90 000 mennesker med ulike funksjonshemninger ønsker å bidra med sine flotte ressurser, men ikke får de samme mulighetene som oss andre. Løsningen for alle disse er ikke å kutte i trygden, men å senke terskelen for deltakelse.

I Arbeiderpartiets arbeid i arbeids- og sosialkomiteen vil vi lytte til alle som har et engasjement for et Norge der flere får plass i fellesskapet. Men jeg kan allerede nå fastslå at den politikk høyresiden vil føre for privatisering, kutt i dagpenger og svekkelse av fagforeningene – og dermed bidra til at de med lav lønn får mindre å rutte med – er gått ut på dato. Vår politikk går ut på å bidra til at flere organiserer seg og får sterke faglige rettigheter, bekjempelse av arbeidsløshet og å lage et mer inkluderende arbeidsliv der flere mennesker får muligheten til å bidra.

Det er ingen grunn til sjølskryt for det vi har lyktes med for å skape et mer inkluderende samfunn. Mange føler seg usynlig i sitt eget samfunn. En inkluderingspolitikk for de neste årene må handle om å lytte til dem som ikke har en sterk stemme i samfunnsdebatten. Gjennom å ruste opp Nav, barnevernet, skolehelsetjenesten, rusomsorgen og kriminalomsorgen kan vi nå dem som føler seg usynlig og glemt. Det er disse menneskene vi skal invitere inn for å bygge et sterkere og tryggere samfunn for oss alle. Vi vil ikke ha bekjempet all fattigdom om fire år, men med et rød-grønt flertall får vi tatt viktige skritt i riktig retning.

Se innlegget ved å følge denne linken!

mandag 12. oktober 2009

The real west wing into

Litt oftopic i forhold til debatten rundt fredsprisen, men en artig liten video for alle som er fan av "the west wing" / "Presidenten".

lørdag 10. oktober 2009

Åpne dører


Noen samfunnsdebattanter prøver å fremstille Norges befolkning som sykeliggjort og uten evne til å takle motstand. De bruker statistikk over antall uføretrygdede og tolker dette som et tegn på at vi som mennesker i samfunnet blir stadig svakere. De har prøver ikke å se hvordan samfunnet har utviklet seg, skylde ligger på hver enkel. Når unge jenter sliter med spiseforstyrrelser, angst og depresjoner i økende grad kan vi ikke legge skyld på hver enkelt. Det handler om hvilken samfunnsutvikling vi har hatt.

Som politikere kan vi velge å sette oss på sidelinja, snakke om kompleksiteten og fraskrive oss ansvar. Dessverre har alt for mange valgt denne veien, stilt godt opp for de som har klart seg forholdsvis godt i samfunnet. Vi trenger politikere som trenger å erkjenne at man ikke har levert på alle områder. Norge er kåret til verdens beste land å bo i, for A4-mannen i gata. Vi trenger politikere som strekker ut mer enn retorikk til menneskene som ikke har fått alle mulighetene i livet. Vi trenger politikere som strekker ut en varm hånd og en invitasjon inn.

Politikken består av alt for mange av de som har hatt mange åpne dører, som bidrar mer til å forsterke bildet av de vellykka. Det var sterke historier som møtte Håkon Lie når han dro rundt blant de narkomane i Oslo og fikk selv se hvordan det stod til. Det er på tide at vi innrømmer at vi ikke har levert i rusomsorgen. Arbeiderpartiet har ikke levert godt nok, men det har heller ingen andre partier.

En god rusomsorg handler om å strekke ut en hånd og invitere inn de menneskene som har møtt mye motgang i livet.

fredag 9. oktober 2009

Bind Obama til masta

"Fredsprisen til Barack Obama er en pris for hans vilje til å endre det internasjonale politiske klimaet. Men også et forsøk på å ”binde ham til masten”, det vil si forplikte ham til å oppnå resultater." Det skriver NRKs utenrikskommentator Gro Holm om årets Nobel-utdeling.

Det er også noen områder hvor Barack har levert i tillegg og hvor vi forventer oss mer:
 • Obama har fått med seg FNs sikkerhetsråd på å si at atomvåpen på sikt skal avskaffes helt.
 • Han har gått vekk fra planene om et rakettskjold med tilhørende installasjoner i Polen og Tsjekkia.
 • Han har engasjert Russland i en konstruktiv dialog – og de to landene forhandler nå om en oppfølger til Start-avtalen om kutt i antall internkontinentale atomvåpen.
 • USA har startet en direkte dialog med ledelsen i Iran
 • Han har lagt personlig prestisje i å få partene i Israel-Palestina-konflikten til å gjenoppta fredsforhandlinger.
 • Dessuten har han sagt at USA vil inngå forpliktende avtaler for å begrense klimaødeleggelsene.

søndag 4. oktober 2009

Fremoverlent Raymond

Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet viser magemål, både på landsmøtet i April og nå på landsstyremøtet etter en historisk seier. Han har meislet ut 4 punkter som han forventer seg av våre stortingsrepresentanter:
1. Jeg vil kreve at de er samfunnskritiske og aldri selvgode.
2. At de er synlige, tydelige og trygge i media.
3. At de er lyttende og opptre som gode ombud for befolkningen.
4. Og at de alltid, alltid er framoverlente.
Det er gode punkter, selv om jeg personlig ville byttet om på rekkefølgen av 2 og 3. Første punktet er utrolig viktig, vi kan gjerne være stolte av egen innsats i valgkampen, men vi skal aldri bli selvgode. Arbeiderpartiet kan kun overleve når vi ikke bare er det statsbærende parti, men også det samfunnskritiske parti. Vi har mange nye medlemmer, over 4.500 siden landsmøtet, men det må også forventes av oss å ta disse med i arbeidet.

Kommunens budsjett er ikke noe som kun et fåtall personer i kommune / bystyre gruppa skal beskjeftige seg med. Det er ikke slik at vi kan komme i mål kun med noen få mennesker som skaper vedtakene, bred diskusjon, forankring og godt arbeid sikrer et levende sosialdemokrati.

lørdag 3. oktober 2009

Et tiltak som virker

Hjemmesidene til Østfold fylkeskommune kan melde om "Det var i skoleferien Østfold fylkeskommune for første gang inviterte til sommerskole. Og responsen har vært over all forventning. Dette har ført til at politikere nok en gang ser på en utvidelse av tilbudet."

Når jeg omtalte tilbudet første snakket jeg om hvordan dette gir ungdom nye sjanser, og det har det bevist når over 85% står på eksamen!

Sofie Tømmerås Lyshagen skrev følgende i et leserbrev til blant andre SA om tiltaket:
Dette er et tiltak som vi tror kommer til å fungere veldig bra. Kurset går over to uker på slutten av sommerferien. Bøker og utstyr får ungdommene låne gratis, noe som er utrolig viktig for at dette tilbudet skal kunne gjelde alle.

Det kommer til og være engasjerte lærere som vil gjøre alt for at elevene skal klare det nye eksamenen. Man begynner kursdagen med gratis mat i kantinen og har det sosialt. For som kjent er trivsel viktig for å lære!

onsdag 30. september 2009

Å ta en for laget

Dagbladet melder idag at "Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (52) er Arbeiderpartiets kandidat til vervet som stortingspresident. Han blir valgt av Stortinget 8. oktober." Dette må pent bare kalles å ta en for laget, ved å gå av som statsråd og bli stortingspresident. Han får naturlig nok en bedre jobb enn kun vanlig stortingsrepresentant, men han mister den muligheten han nå har for å påvirke politikken som blir gjennomført.

Det nærmeste Jagland kom reel innflytelse var et par krasse innlegg og liten reel innflytelse. Stortingspresidenten har blitt en fin pensjonsordning.

Svein Roald Hansen
ble trukket frem av flere medier, etter at Dagsavisen påpekte hvor ukontroversiell han er i borgelige kretser... Hadde det da blitt en pensjon for en 60 åring fra Fredrikstad?

Vg melder også om denne saken.

tirsdag 29. september 2009

Potus tracker

Washington Post har laget et verktøy kalt Potus tracker som egentlig er ganske genialt for å få en oversikt over hvilke saker som blir prioritert på Barack H. Obama sin agenda.

Man merker seg raskt at det er 2 store satsningsområder for Obama, utenrikspolitikk og økonomi. Det er ikke så rart han bruker mye tid på økonomi med finanskrisa vi er på vei ut av. Men det som kanskje overrasker mer er at han ikke har brukt så mye tid på helsereform som har møtt kraftig motstand i USA fra deler av befolkningen.

Uansett et artig verktøy som gir et lite innblikk i det Hvite Hus sine prioriteringer.

fredag 25. september 2009

Internasjonal valgkamp

Av: Jon Wetle Sivertsen

Stortingsvalget 2009 var svært viktig for norsk utenrikspolitikk.
UD har nevnt at de ville ha en nesten umulig oppgave fremfor seg om FRP kom i regjering etter valget. Vi klandrer dem ikke. Hvordan skulle de forklare for verden at fredsnasjonen Norge støtter bygging av atomvåpen, ulovlige bosettinger på Vestbredden & Øst-Jerusalem og sist men ikke minst at Norge støttet Bush-
administrasjonens katastrofale krig i Irak?

Internasjonal politikk har ikke vært noen utslagsgivende faktor for valgkampsresultatet, men det er uten tvil et svært viktig område å fokusere på. det er ikke rart at EU spørsmålet ikke har kommet opp i valgkampen. Hvem kunne tenke seg å fronte en organisasjon som er for et sterkt markedsorientert samfunn i en tid som dette?
Våre naboland går økonomisk nedenom og hjem, og vi er det eneste landet i Europa med en trygg og god velferdsstat som vi kan hvile skulderen vår på, takket være god politikk ført an av regjeringen - og slik skal det fortsette!

mandag 21. september 2009

Gode nordiske ambisjoner

I et brev til sine nordiske utenriksministerkolleger foreslår Støre at man skal arbeide for et felles nordisk sete i G-20, kunne Aftenposten melde 20. september. Vi har i Norden samarbeidet om store og små ting i rundt 50 år gjennom Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Dette har gjort oss i stand til å utvikle kultur, næringsliv og samarbeidet på tvers av landegrensene.

I Norden har vi mer som binder oss sammen, enn som skiller oss fra hverandre. Det handler både om kultur men også om hvordan vi har valgt å organisere samfunnene våre på. Det er viktig at det Nordiske samarbeidet ikke blir et kulturelitistisk prosjekt i Nord-Europa, men fortsetter å utvikle seg som en positiv samarbeidsplattform. En felles samarbeidsplattform inn i G-20 og ut på verdensarenaen hadde styrket det nordiske samarbeidet.

Initiativet skal diskuteres når de nordiske utenriksministrene møtes i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York. Vi får håpe at Støre sitt utspill får støtte hos hans nordiske kollegaer. G-20 har behov for positive innspill. Dette kan bidra til å styrke G-20 sin legitimitet ute blant folk og være med på å fjerne noe av det elitistiske stemplet.

Det er mange muligheter for å utvikle det nordiske samarbeidet videre blant annet gjennom å bruke muligheten i de digitale tv-signalene for å gi de nasjonale kringkasterne mulighet til å sende i hele Norden. Dette er med på å styrke kjennskapen og forståelsen med både likhetene og ulikhetene i Norden.
Det blir spennende å se om Støre får gehør for ideene sine, enten i New York eller på Nordisk Råds sesjon i slutten av oktober.

Thor Erik Forsberg sitt første innlegg

Spadde frem Thor Erik Forsberg sitt første innlegg på Stortinget som dere kan lese under.
Mange bekymrer seg nå for hva finanskrisen vil bety. Når vi nå med all sannsynlighet vil oppleve merkbart strammere tider, er det alltid dem med lavest lønn og dårligst økonomi som vil merke det først. Takket være sterke arbeidstakerorganisasjoner har vi hatt en langt bedre inntektsfordeling enn mange andre land. Det er en flott kvalitet ved det norske samfunnet at godene skal deles jevnt, slik at alle skal med. Men dette skjer ikke av seg selv. Den rød-grønne regjeringen har hatt en politikk hvor vi alle har spilt på lag med partene i arbeidslivet for å skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Hva er alternativet til Regjeringens politikk? I Fremskrittspartiets program og tidligere vedtatte politikk er det få gode nyheter for dem som har lavere lønn. Gjennom å fjerne fradraget for fagforeningskontingent vil Fremskrittspartiet redusere arbeidstakerorganisasjonenes innflytelse og evne til å beskytte arbeidstakerne. Slik som de borgerlige har gjort i Sverige, vil dette bety at mange av dem som sliter med å få hverdagsøkonomien til å gå i hop, vil måtte melde seg ut av sin fagforening - ikke fordi de ønsker det, men fordi de ikke har råd. Og ofte er det disse som har størst behov for den beskyttelsen en fagforening kan gi. Særlig vil dette kunne gå ut over dem som jobber innen den private servicesektoren.

Videre vil man ha forhandlinger om lønn mest mulig lokalt i stedet for sentrale lønnsforhandlinger, som er hovedregelen i dag. Hvem skal da kjempe for de lavtlønnede og likelønn? Det vi ser fra andre land som har svekkede fagforeninger og lokale lønnsforhandlinger, er jo at de med lavest lønn får mindre, og de med en allerede høy lønn stikker av gårde med mer. Gjennom å fornye arbeidsmiljøloven skal det åpnes opp for langt flere midlertidige jobber. Med et pennestrøk kan boligdrømmen bli borte for mange. Videre skal det bli enklere å gi folk sparken, og retten til overtidsbetaling skal bort. Dette er ingen politikk for folk flest. Enda verre vil det bli for dem som blir stående uten jobb. Vi husker godt hva som skjedde i forrige periode - kutt i dagpengene og et samfunn som investerte mindre i dem som falt utenfor.

Så når festen er over på børsen, bonusene og aksjeutbyttene er hentet ut, har Fremskrittspartiet - det såkalte partiet for folk flest - resepten for hvem som skal betale regningen. Det er et mindre rettferdig arbeidsliv for vanlige folk, med større lønnsforskjeller og mindre trygghet for en jobb å gå til. Da er det en fattig trøst å få reduserte alkoholavgifter med på kjøpet.

fredag 18. september 2009

Statsråd meg her og statsråd meg der

Det virker som hver eneste lille lokalavis i Norge har fått hjelp av riksmediene til å finne sine lokale statsrådskandidater. Det er nok ingen som regner med at hele regjeringa og alle statsrådene skal pakke sakene sine, så beklager å måtte skuffe, men vi får nok ikke over 30 statsråder og 100 statsekretærer med det første... Men det blir spennende å se hvordan de tilpasser departementene slik at man får fylt opp med nok erfaring.

Det virker som om Helga trenger en ny posisjon for å styrke seg(evt. en siste sjanse) og da må vi ha på plass en ny statsråd fra nord til å dekke fiske... Helga ser du nok i en mindre synlig rolle og mer tilbaketrukket, da trolig på Stortinget et sted. Partiet trenger også ledelse av den nye stortingsgruppa.

onsdag 16. september 2009

Valget kort oppsumert

Denne posten skulle egentlig vært skrevet i går, men på grunn av et flatt dekk og rustne bolter ble den litt forsinket. Jeg skal ikke gå inn i hver minste lille detalj i valgkampen og resultatet, men trekke frem en del "key facts". Tallene på nasjonalt holdt er blitt brutt ned og gjennomanalysert av mange andre, så jeg forholder meg til Østfold og resultatet der.

Jeg er utrolig godt fornøyd med resultatet for Arbeiderpartiet sin del, vi fikk på plass Thor Erik Forsberg som var AUF sin kandidat i tillegg til at vi også fikk inn Wenche Olsen. Mange hadde spådd at Arbeiderpartiet sitt 4. mandat kom til å være på vippen, disse ble gjort til skamme. Vi så tydelig ut over natta den 14. september at AP var sikret 4 mandater, men vi så også en positiv overaskelse: nemlig at vi fikk mandat nr. 7 og ikke nr. 8. Dette gjorde at mandatet virket bombesikkert, og at FrP var nærmere å få 2 mandater enn vi var å få 3.

Tage Pettersen og Østfold Høyre lanserte en mini kampanje og prøvde å få fokuset på at det var en kamp mellom Tage Pettersen(H) og Wence Olsen fra Ap. Jeg håper og tror at Høyre fikk med seg at Ap ikke svarte på utfordringen og heller ikke tok noen motgrep. Dette var mye fordi vi hadde regnet osss frem til at Tage lå for langt bak til å kunne utgjøre noen større trussel. Det må mer til en Mossregionens 5874 Høyrevelgere til for å sende Tage på tinget. Neste gang Høyre prøver seg på noe ovenfor Ap og ikke får respons, bør de endre taktikk. Men Tage kunne kommet på Stortinget, men det hadde krevd 1200 stemmer og mandatet de hadde tatt hadde kommet fra FrP og ikke Ap.

Robert Hansen sin blogg er også verdt et besøk, siste saken er om Tv-dekningen i valgkampen.

søndag 13. september 2009

Mitt stemforsberg.no

Thor Erik Forsberg

Vi er stolt over å lansere: http://mitt.stemforsberg.no/ ! Vi jobber for å skape en plattform hvor vi kan dele politikk, skape ny politikk men også dele positive opplevelser. Dette målet når vi ikke uten din deltakelse, og vi ønsker derfor å invitere deg med på å skape en felles møteplass for oss.

http://mitt.stemforsberg.no/ kan du dele bilder, lage grupper, opprette egen blogg, kommentere artikler. Vi håper mange vil ta i bruk disse verktøyene slik at vi sammen kan finne morgendagens løsninger i felleskap.

Denne plattformen vil også være sentral i arbeidet med å få alle i Østfold samfunnet til å kunne delta i Thor Erik Forsberg sitt arbeid på Stortinget.

For å registrere deg kan du gå til denne siden: http://mitt.stemforsberg.no/join.php

lørdag 12. september 2009

Arbeiderpartiet best på digital valgkamp

En jury satt sammen av nettstedet valgpanelet.no har kåret Arbeiderpartiet til vinneren av den digitale valgkampen.

Juryen mener Arbeiderpartiet har gjennomført en omfattende valgkamp på nett som bærer preg av partiet har hatt en klar strategi og ressurser til å gjennomføre den.

Arbeiderpartiet får blant annet skryt for et godt nettsted, der juryen mener partiet har vært flinke til å utnytte mulighetene innen digital markedsføring og sosiale medier. De trekker også fram Jens Stoltenbergs engasjerende nettvideoer.

- Det er først og fremst helheten i Arbeiderpartiets valgkamp som gjør at de er denne valgkampens digitale vinner, skriver juryen.

I tillegg til en hovedvinner, har Valgpanelet kåret vinnere i en rekke kategorier. Jonas Gahr Støre er utnevnt til Årets Twitrer og Jens Stoltenberg som Årets beste på nettvideo, mens Arbeiderpartiet får prisene for årets beste bruk av e-post og søkemotorannonsering, i tillegg til å bli kåret til årets beste partinettsted.

Arbeiderpartiet takker alle som har jobbet med dette i valgkampen og som har relaisertt vår digitale satsing. Vi takker også Cikmedia, Apt, Nexus Consulting, EZ og Bengler som har styrket Arbeiderpartiets digitale satsing.

fredag 11. september 2009

Ærlighet er en dyd

NRK kan melde at SSB har ikke «gått god for» Frps budsjetter! Dermed blir heller ikke det Siv Jensen hevdet i partilederutspørringen på NRK, riktig:

«Statistisk sentralbyrå har beregnet effekten av samtlige av Frps alternative statsbudsjett, gitt et godkjent-stempel som definerer klart og tydelig at renten ikke kommer til å gå opp,» sa Jensen da.
Det er også betydelig som ikke er tatt med i beregningene:
I analysen av det alternative statsbudsjettet for 2008, som er offentliggjort etter ønske fra Frp, går det frem at utenlandsbudsjettet, virkningene av innskudd, etableringer og avvikling av ulike fond, samt reduksjon av sykehusenes gjeld ikke er vurdert.

Les hele artikkelen hos NrK her!

tirsdag 8. september 2009

Bloggvalg

Det skal stemmes og ytres mye i en valgkamp. Nå kan du også stemme på din favorittblogg. Håper du gir din stemme til Pravda!

mandag 7. september 2009

Høyre i skoledebatt eier ikke skam

Nå har vi hørt på Høyre i skoledebatt i snart halvannen uke love flere lærlingeplasser bare arbeidsgiveravgiften på lærlinger fjernes.

Avdelingsdirektør i NHO, Liv Ragnhild Teig, sier til Aftenposten 30.august at hun ikke tror et slikt avgiftskutt vil treffe godt;

- Det er ikke (lavere) arbeidsgiveravgift som er motivasjon for at bedrifter velger å ha lærlinger, sier hun.

- De har et lavt ambisjonsnivå, sier LO-sekretær Kristian Tangen om de som tar til orde for å fjerne arbeidsgiveravgiften.
Da Høyre styrte i 2003 fikk omkring 53 % av alle som søkte læreplass innfridd ønske. I 2008, under den rødgrønne regjeringen, fikk over 65 % innvilget læreplass.For å skjerme lærlingene fra finanskrisen har regjeringen brukt 185 millioner kroner på å øke lærlingtilskuddet med 5000 kr pr. lærling, senest i tiltakspakken i vår. Ap vil nå lovfeste retten til læreplass, fordi vi ikke er fornøyde før alle får fullført utdannelsen sin.

søndag 6. september 2009

FPU lyver

Denne her er blitt sendt ut, og det er ganske skremmende hvor frekke FpU er!

PRESSEMELDING.

FpU LYVER OM ELDREOMSORGEN I KVÆFJORD.

Som ledd i valgkampen deler FpU ut en brosjyre der de framsetter følgende påstand om eldreomsorgen i Kvæfjord:
”I Kvæfjord kommune i Troms får ikke eldre hjelp til å stå opp før kl 1300, og får ikke gå på do i løpet av dagen”.
Det står også at kommunen er styrt av Arbeiderpartiet.

Dette er påstander som mangler rot i virkeligheten.
*All pleie i Kvæfjord skjer etter individuell vurdering som ivaretar den enkeltes behov.
*Kommunen har ikke innført ”minuttpleie”, og de ansatte gis stor frihet til i samarbeid med pasienten å tilrettelegge for best mulig pleie.
*Kvæfjord har full dekning av velfungerende sykehjemsplasser med enkeltrom.
*En har egen skjermet avdeling for demente.
*Det har ikke vært venteliste de to siste årene, heller ikke for ferdigbehandlede pasienter på sykehus.

Alle eldre som ønsker, får bo hjemme så lenge de vil og kan.
*Tiltakskjeden utenom institusjon innbefatter bl.a. hjemmehjelpstjenester, trygghetsalarmer og døgnbasert sykepleietjeneste.
* Kommunen har egen avlastningsenhet og full behovsdekning av leiligheter i bo- og aktivitetssenter.


*Brukere og befolkning er stolt over eldreomsorgen i kommunen vår, og glad for at fagfolk finner det meningsfylt å arbeide her. De ansatte både i omsorgstjenesten og i helsetjenesten har høy kompetanse. Eldreomsorgen i Kvæfjord er slik mange vil kunne ønske å ha den, og de framsatte påstandene er grovt fornærmende.

Vi krever at FpU umiddelbart går ut med offentlig dementi og unnskyldning, og at brosjyren med de falske påstandene straks blir trukket fra videre bruk i valgkampen.


Borkenes, 4/9 – 09.

Lillian Hessen - Venstre
Ordfører i Kvæfjord

Kees J. Verhage
Helsesjef i Kvæfjord

mandag 31. august 2009

Generasjonsran

Støtt facebook-gruppa "Stopp generasjonsranet - ikke selg arvesølvet" ;) Her er grunnen hvorfor:

Norge er enormt rik på naturressurser. Både olje, gass og vannkraft har gjort landet vårt rikt. Det har tjent oss alle at vi som samfunn har sagt at dette skal være fellesskapets eie. Men FrP som skal fornye Norge har en annen politisk kurs med Høyre på slep. Det mest alvorlige er forslaget om å selge ut Statkraft som i realiteten betyr vannkrafta vår. Generasjonene som kommer er glemt i denne politikken.

Høyre har aldri lagt skjul på sin allergi mot statlig eierskap og fellesskapsløsninger. Partiet er ærlige på den måten. FrP forsøker å dekke over denne privatiseringspolitikken ved å si at pengene skal investeres i asfalt. Vannkraft er i motsetning til asfalt, en evigvarende inntektskilde. Selv om det er opplagt behov for å bygge bedre infrastruktur i samfunnet vårt vil dette være en særdeles dårlig investering. Det er store internasjonale selskaper uten demokratisk styring som venter på muligheten for å kjøpe opp vannkraftsressursene våre straks de legges ut for salg. Resultatet vil være å flytte evigvarende utbytte fra generasjonene som kommer, til private lommer hos noen få. Vi må lære av andre land som har gjennomført denne høyrepolitikken. Når man privatiserer og selger ut viktig statlig eierskap er det nær umulig å gjøre om. Blir som å forsøke å presse tilbake tannkremen på tuben. Derfor er dette et valg uten angrefrist!

Thor Erik Forsberg
Stemforsberg.no

torsdag 27. august 2009

Marsjordre fra Clemet

Nå har de borgelige kreftene mottatt sin marsjordre fra deres sjefs-ideolog Kristin Clemet. Hun mener nordmenn har dårlig arbeidsmoral og skal tvinge folk ut i jobb gjennom flere usosiale tiltak.

Hennes forslag til tiltak er blant annet økt aksept for lavere lønninger, fjerning av skatt på lave lønninger - samt reduksjon i trygdeytelsene.

Hun skryter videre av at arbeiderne måtte jobbe overtid, og det virker som det faller helt naturlig for henne... Som hun kanskje husker er normal arbeidstid i Norge 40 timer uka!
...Vi hadde noen som hjalp oss med oppussing, og de gjorde en utrolig jobb. De sto på hele tiden, jobbet ti timer om dagen, og gjorde virkelig et imponerende arbeid.
FN organisasjonen ILO har målt og sammenlignet de aller fleste land i verden og kommet frem til at Norge har verdens mest produktive arbeidstakere. FAFO forsker Dølvik sier; dette handler mer om samfunnsorganiseringen enn om den enkelte nordmann sin produktivitet. Poenget er at et godt organisert arbeidsliv og en velutviklet velferdsstat er kjernen i verdens mest produktive land.

Tribute to Kennedy

Gjennom hele sitt liv havnet han i skyggen av sine tre drepte brødre men han ble til slutt den største av dem alle. RIP Ted Kennedy



Og må selvfølgelig få med video av talens hans til DNC i 1980 etter å ha utfordret Jimmy Carter for å få fokus på nye verdier i USA! "The dream shall never die!"


Han ble kalt "liberal lion" og han skal bli husket som en av de største og et symbol for oss alle!

tirsdag 25. august 2009

Torp mangler redelighet

Michael Torp bruker store ord når han beskylder meg for løgn i Moss Avis 21. august. Vi i Arbeiderpartiet er stolt over resultatene den rødgrønne-regjeringen har oppnådd. Torps forsøk på å minimalisere dette blir bare pinlig! Han begynner med å prøve å overbevise om at Frp har en klimapolitikk før han angriper oss på ikke å ha levert nok i forhold til de eldre. Vi skal innrømme at eldreomsorgen ikke er god nok i dag, men det er derfor vi vil videre. Vi skal ikke gi en krone i skattekutt til de rikeste før eldreomsorgen skinner.

Vi er stolt over å ha skaffet over 12.000 flere ansatte i pleie og omsorgen, som inkluderer alle som trenger hjelp fra det offentlige. Når Frp foreslår å kutte formuesskatten for Norges rikeste burde de være ærlige nok til å fortelle hva dette innebærer, nemlig et kutt i Østfold kommunene på 329 millioner kroner. Dette er kanskje vanskelig å forholde seg til, men det gjør at vi i Moss må kutte rundt 28 millioner kroner. Jeg håper Torp kan forklare de over 50 ansatte i pleie og omsorg i Moss kommune som ikke ville kunne fortsette å gjøre sin viktige jobb? Han kan også sende en melding til partifelle Frode Klemp, og fortelle om de 18 millionene Rygge kommune må kutte.

Alle fagorganiserte bør også merke seg Torps direkte angrep på en av fagbevegelsens sterkeste talspersoner, Gerd-Liv Valla. Vi er stolt over å ha sikret vanlige arbeidsfolks rettigheter og skal i samarbeid med arbeidstakerne fortsette dette arbeidet!

Torp harselerer videre med sykehuskøene i landet, men glemmer å nevne at Norge aldri har brukt mer penger på helse og aldri før har så mange blitt behandlet på sykehus! Mange pasienter lider av sammensatte diagnoser, og trenger hjelp fra flere hold. Det er viktig at pasienten da settes i fokus og ikke hjelpeapparatet. Arbeiderpartiet vil sørge for at pasientene blir bedre ivaretatt i sitt møte med helsevesenet, om det er lokalt i kommunen eller på et sykehus.

Som Torp kanskje også har fått med seg så på lørdag formiddag besøkte Helseminister Bjarne Håkon Hanssen sykehustomta på Kalnes. Under besøket fikk helseministeren en orientering om byggeprosjektet som skal føre frem til det nye Østfold-sykehus i 2015. Han garanterte at det vil bli byggestart i den neste fireårsperiode dersom regjeringen Stoltenberg fortsetter etter valget, og lovet byggestart i 2011 eller senest 2012.

Heretter når Torp skal beskylde de Rødgrønne for løftebrudd, bør han ha noe konkret å komme med.

Fredrik Bjørnebekk
stortingskandidat og fylkesleder AUF i Østfold

mandag 24. august 2009

Rock the Vote

Velkommen på "Rock the Vote" - en gratis konsert for ungdom med fokus på valget!

Dato: 28. august
Tid: 21.00 - 23.00
Sted: St. Croix huset, Fredrikstad

Vi kan friste med band som "Good morning sunset" som nylig har vært i USA for å spille inn demo, og som snart skal tilbake for å spille inn plate. I tillegg kommer "Shrine of Haunted" og "Abrogate" som er lokale Fredrikstad band med tilknytning til St. Croix huset!

fredag 14. august 2009

Hilsen fra Siv

onsdag 12. august 2009

Jens vant klart

Årets første duell i valgkampen er ferdig og min helt subjektive mening var at Jens vant soleklart over Jensen!

Marie Simonsen har også kommentert duellen:
- Jens får stå som den ansvarlige, og at han har styrt Norge bra gjennom finanskrisen. Hun kommer litt vaklete ut. Hun utfordrer ikke hans posisjon som statsminister, og oppfører seg som en opposisjonspolitiker, mener hun.

Pinlig fra FrP

På hjemmesidene til frp har de en artikkel om eldreomsorgen hvor de blant annet skriver:
Jens Stoltenberg vil bli husket for at han lovet 10.000 nye hender i eldreomsorgen, men at han bare leverte 4.500.
Det er tydelig at de ikke ønsker å bruke sammenlignbare tall og velger å basere seg på KS fremfor KOSTRA sine tall. KOSTRA sine tall er basert på kommunenes egne innrapporteringer og derfor blir de også brukt av SSB.

KOSTRA-tallene – som er kommunenes egen rapportering – er klare i disse dager. Tallene viser at veksten innenfor pleie og omsorg er på 12 526 årsverk i perioden 2005-2008. Det betyr at regjeringen har overoppfylt i forhold til de 10 000 nye årsverkene vi lovte i valgkampen i 2005 og i Soria Moria.

Veksten i årsverk i kommunene viser også resultatene av å satse på velferd og gode tjenester til befolkningen:

De siste nasjonalregnskapstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norske kommuner bruker økte inntekter på det som er meningen: Økt aktivitet og bedre tilbud til sine innbyggere.

Dette viser at vi har lykkes og levert over 25.000 hender i den kommunale omsorgen!

fredag 7. august 2009

Thor Erik Forsberg går i rette med Line Henriette

Sakset dette fra stemforsberg.no om Thor Erik Forsberg som går i rette med Line Henriette Holten Hjemdal fra Krf.

Line Henriette Holten Hjemdal fra KrF var tidligere i sommer ute og uttalte en frykt for at flere unge arbeidsledige skal ta sitt eget liv.

– Vi ser særlig blant unge gutter med sterk tilknytning til arbeidet at når de får beskjed om at jobben ikke lenger har bruk for dem, får det drastiske konsekvenser, hevder hun overfor NRK Østfold.

– Vi ser at selvmordsraten blant disse går opp. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor må regjeringen nå begynne å levere.

Thor Erik Forsberg har gått hardt ut mot det han kaller for mangel på selvinnsikt for egen politikk. Han snakker i denne videoen om hvilke grep vi som samfunn må ta for å møte unge arbeidsledige på en god måte.







torsdag 6. august 2009

Grov KrF bom

Vi har tidligere på denne bloggen skrevet litt om lokale KrF utspill som f.eks oljevernberedskap, men hadde ikke trodd at vi måtte belære KrF i hvem de deler velgere med. Dagfinn Høybråten bommer nemlig grovt når han angriper SV for å sluke mange miljøkameler.
Høybråten kom med harde skyts mot SV da han åpnet KrFUs sommerleir i Grimstad torsdag ettermiddag. KrF-lederen hadde med seg syv lekekameler som han mener representerer miljøsaker hvor SV har måttet gi tapt for regjeringspartnerne.
Nå skal nok ikke Høybråten slå seg for mye på brystet over hva den forrige regjeringa fikk til, men det er kanskje (naturlig nok) sine velgere eller sine egne(ganske ille). SV deler nærmest ingen velgere med KrF og for mange SVere er Arbeiderpartiet et naturlig andre valg. 62 % av SV sine velgere har nemlig AP som andrevalg, mens bare 10 % har KrF som andrevalg. Dette gir KrF en mulig innhenting på 0,75 % i følge partibarometerene i mai! Snakk om bomskudd!

Til sist, heldigvis har også SV slått tilbake!
- Det er ganske utrolig at Høybråten, når vi står overfor en oljesvart H-Frp-regjering i Norge, velger å angripe SV. Det betyr at Høybråten oppfatter SV som tungvektsboksere på miljø, og derfor prøver å angripe oss, sier Solheim til VG Nett.

tirsdag 4. august 2009

Oljevernberedskap

Det er hyggelig å se at krf ønsker fokus på oljevernberedskap. Men jeg stusser litt over at krf la ned hoveddepotet på Fedje under den forrige regjeringa. Hadde vært hyggelig om KrF kunne forklart hvordan å legge ned styrker oljevernberedskapen?

Hoveddepot på Fedje innebærer en styrking av oljevernberedskapen, gjennom mer tilgjengelig utstyr så vel som en trenet mannskapsstyrke som kan bistå under aksjoner. Heldigvis gjennopretta regjeringa dette i 2007.

Kystverket legger ut daglig ny informasjon om aksjonen, og tiltak som iverksettes: www.kystverket.no

søndag 26. juli 2009

Noen ganger mangler det noen ord

Det gikk nok litt fort hos smålenene når de lagde ingressen på denne saken. Hvis ikke har Hobøl-ordfører Håvard Jensen (Frp) noen merkelige meninger...

Heroin på resept

En av Fredrikstads tidligere rusavhengige blir i dag intervjuet av F-B. Han snakker blant annet om heroin på resept, som et tiltak for å forhindre overdose dødsfall. Han nevner blant annet:
Han mener det viktigste er å redusere muligheten til å tjene penger på heroin.
– Hadde man delt ut heroin til rusmisbrukerne, hadde det ikke vært så stort marked for å selge, mener han.
Thor Erik Forsberg var tidligere i våres ute og snakket om samme sak:


Et samlet samfunn må ta et kollektivt ansvar for at rusomsorgen ikke er i stand til å tilby behandlingsplasser til rusavhengige når de trenger det. Mange rusmisbrukere føler seg ”usynlige” i sitt eget samfunn og blir ikke møtt med den samme respekt og verdighet som andre pasienter i helsevesenet. Manglende satsing over tiår har bidratt til mange mennesker lider unødvendig pga av manglende verktøy til å mestre livet.

Ingen regjering har hatt grunn til å fullt ut være stolt av satsingen på rusomsorgen på tross av løft. De ”usynlige” i samfunnet fortjener enn valgkamp som handler om noe større og viktigere enn en valgkamp preget av selvskryt fra de politiske partiene, men heller om hvordan vi skal legge til rette for at mange flere familier for hjelp fra uvisshet og angst. Rusavhengighet rammer blindt i alle samfunnslag. Og det å gi valgfrihet til disse menneskene bør få en sentral plass ved siden av kampen mot arbeidsledighet, skape en grønnere økonomi og sosial utjevning. Sosialdemokratiet handler om å jobbe mot et samfunn hvor det er plass til alle. Selv om vi har et av de mest inkluderende samfunn i verden så er vi fortsatt langt til mål. APs program som skal behandles på landsmøte slår fast: ” Rusmiddelpolitikken må favne bredt, gjennom forebygging og tidlig oppdagelse og iverksetting av tiltak, til behandling og rehabilitering. Det er mangel på behandlingsplasser og for lange ventetider for mange. Kvaliteten i tilbudet er på mange områder for dårlig. Alle ledd i rusomsorgen må styrkes, og det må innføres klare kvalitetskriterier. Fremdeles er det behov for mer kunnskap hos ansatte i kommunene, på sykehusene og i frivillige organisasjoner. Det er nødvendig med styrket forskningsinnsats. Vi må bidra til at rusmisbrukere og deres pårørende får nødvendig oppfølging og rehabilitering før, under og etter innleggelse. Etter behandling må det gis hjelp med bolig, arbeid og bygging av nye nettverk. Personer med rusavhengighet opplever stigmatisering og å bli møtt med manglende respekt når de søker hjelp. Mange har vansker med å integreres i lokalsamfunn og i arbeidsliv.” Dette er viktige føringer, ikke minst at de pårørende rundt også skal få bedre oppfølging.

Et av de vanskeligste temaene i rusdebatten er heroin på resept. 12 000 sprøytenarkomane bør være en bekreftelse nok på at dagens politikk er feilslått. Spørsmålet det reiser er hva gjør vi med de av oss som verken kan eller vil bli friske. Ingen kan forvente at nære pårørende skal godta det, men jeg mener at vi som samfunn må ha en politikk for dette på fellesskapets grunn.

Historien til de narkomane er ikke en, men like mange som det er rusavhengige. Men ofte kan vi høre om prostitusjon, vold, kriminalitet, inn og ut av norske fengsler. Bruken av straffeloven mot alvorlig syke mennesker bidrar mest til å støte mennesker ut av samfunnet. Justisminister Knut Storberget har i denne regjeringa fått på plass forståelse og satsing på rehabilitering innenfor murene. Arbeiderpartiet vil gi et godt helsetilbud og tilbud om skole og arbeidstrening i alle fengsler. Det psykiatriske behandlingstilbudet må styrkes. Undersøkelser fra Sverige viser at hver krone brukt på innhold i soningen for straffedømte sparer samfunnet for 18 kroner i reduserte utgifter til kriminalitet. På den måten skaper vi mer trygghet for oss alle samtidig som vi inviterer flere mennesker tilbake til samfunnet. Ingen må undervurdere rusmisbrukere eller deres familier. Det krever enormt med menneskelige ressurser å håndtere et slikt liv. Har man ingen erfaringer med det så er det ikke lett å forstå hvor altoppslukende denne sykdommen rusavhengighet blir for misbrukeren og deres nære. Jeg tror at heroin på resept kan være ett virkemiddel i kampen for å gi mennesker et verdig liv. Men det kan aldri erstatte oppbygging av et helhetlig behandlingstilbud som gir hjelp når den enkelte er motivert. Menneskene som lever i denne tragedien må få komme til ordet i denne viktige samfunnsdebatten slik at vi kan få en rusomsorg vi alle sammen kan være stolte av og som er der når vi trenger det.

Thor Erik Forsberg
Stortingskandidat for ØAP

torsdag 23. juli 2009

Solidaransvar og en farlig høyreside


Vi er opptatt av at alle arbeidstakere i Norge skal ha gode og trygge arbeidsplasser og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Tiltak rettet mot sosial dumping er viktig, både for den enkelte berørte arbeidstaker, for seriøse bedrifter i konkurranse med useriøse, og for å sikre videreføring av den norske arbeidslivsmodellen.

Solidaransvar innebærer at arbeideren kan kreve oppdragsgiver eller hovedentreprenør for lønn, overtidsbetaling og feriepenger hvis arbeidsgiveren hans ikke betaler. I forslaget ligger også at solidaransvarlig som utbetaler, vil kunne rette regresskrav mot arbeidsgiver og eventuelt andre ansvarlige leverandører i kontraktkjeden, eller mot lønnsgarantiordningen, hvis arbeidsgiver i mellomtiden går konkurs.

Regjeringens første handlingsplan mot sosial dumping har hatt god effekt, særlig for store bedrifter i byggebransjen. Samtidig ser vi at utenlandske arbeidstakere fortsatt blir utnyttet ved at de tilbys lavere lønninger og dårligere sikkerhets- og arbeidsmiljøstandard enn det som er akseptabelt på det norske arbeidsmarkedet. Solidaransvaret vil ikke minst treffe sosial dumping i de mindre og useriøse bedriftene.

Da vi tok over regjeringskontorene, så hadde det borgerlige flertallet allerede vedtatt en omfattende endring av arbeidsmiljøloven.
• De ville undergrave normalarbeidsdagen, og åpnet for avtaler om 13 timers
arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke – uten overtid.
• De ville åpne for større bruk av midlertidige ansettelser.
• De ville svekke stillingsvernet og de tillitsvalgtes innflytelse.

Følg denne og andre saker på stemforsberg.no

lørdag 18. juli 2009

Kjære student!



Til høsten inviteres du til å bruke stemmeretten. Vi skal ta stilling til mange små og store spørsmål som avgjør hvordan vi skal ha det i Norge. I verden rundt oss vokser arbeidsløsheten og med den svinner mange menneskers muligheter til å lykkes. Norge vil bli rammet, men vi setter inn all skyts vi kan bruke for å sørge for at du har en jobb å gå til når du er ferdig studert.

Lik rett til utdanning er Arbeiderpartiets viktigste mål. I en tid hvor det kan bli vanskeligere å få seg deltids- og sommerjobb er det viktig å øke studiestøtte og utbetale den over 11 måneder framfor 10 som i dag. Studietida skal ikke bare bli husket for hard jobbing. Det er derfor vi styrker studentsamskipnadene for en bedre studentvelferd og gjennomfører tidenes kulturløft.

Vi håper du bestemmer deg for å delta i høstens valg. Din stemme er med på å bestemme om jeg får muligheten til å bl.a. kjempe for disse sakene. Godt valg!

mandag 13. juli 2009

Thor Erik snakker om integrering

Se og hør Thor Erik Forsberg(AP) snakke om integrering og hvordan vi i felleskap skal få til dette på en best mulig måte. Det handler om å møte mennesker med positive forventninger.



Selv om Fredriksstad Blad har er et litt annet fokus.

tirsdag 7. juli 2009

Pinlig flørting

Erna Solberg er ute på en pinlig flørting med LOs medlemmmer sine stemmer til høstens valg.
"En ny regjering under Solbergs ledelse vil umiddelbart invitere partene i næringslivet til samtaler og samarbeid. Roar Flåthen står øverst på telefonlisten."
Dette er pinlig når vi vet hva Erna og Høyre gjennomførte i forrige regjerings periode. Da vi tok over regjeringskontorene, så hadde det borgerlige flertallet allerede vedtatt en omfattende endring av arbeidsmiljøloven.
 • De ville undergrave normalarbeidsdagen, og åpnet for avtaler om 13 timers arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke – uten overtid.
 • De ville åpne for større bruk av midlertidige ansettelser.
 • De ville svekke stillingsvernet og de tillitsvalgtes innflytelse.

Tre av fire statsbudsjett ble støttet av Fremskrittspartiet. Partiet vedtok sammen med Bondevik-regjeringen statsbudsjettene for 2002, 2003 og 2005. Profilen i disse budsjettenevar helt klar: Skattelette til de rikeste var hovedprioriteringen, mens fellesskap og velferdsløsninger ble kuttet.

Det er viktig at høyrepartiene i valgkampen svarer på om de vil gjøre det samme hvis de vinner valget til høsten.
 • Vil de da på nytt foreslå å svekke arbeidsmiljøloven? Gi adgang til 13timers arbeidsdag og øke adgangen til overtid?
 • Øke adgangen til midlertidige ansettelser og svekke stillingsvernet?
 • Vil Høyrepartiene på nytt kutte i arbeidsledighetstrygden med opp til 20.000 kroner?
 • Vil de åpne for frislipp av private skoler?
 • Vil de fjerne ordninger med gratis skolebøker?
Alt dette har de foreslått før. Noe ble til og med vedtatt og gjennomført før vi fikk endret det tilbake. Derfor er det viktig at vi får klare svar.

mandag 6. juli 2009

Vinner av videokonkuranse

Som vi skrev tidligere i år startet AP en egen videokonkuranse. Den gangen skrev vi blant annet følgende:
Vil du være med å vinne valget med Arbeiderpartiet? Jens Stoltenberg inviterer deg til å være med i en konkurranse om å lage den beste valgkampvideoen for Ap.

- Vi er først og fremst ute etter snutter som har en god porsjon smittsomt engasjement i seg, og er ikke fullt så opptatte av hvor proff produksjonen er, sier Stoltenberg

Arbeiderpartiet satser sterkt på å dra opp engasjementet rundt politikken vår i sosiale medier.
Nå er vinneren kåret og det ble Simon Næsse fra Rogaland. Nå vet ikke jeg hva du tenker om videoen, men jeg digger den.

Temaet er utrolig viktig, og synligjør så utrolig godt forskjellen mellom Arbeiderpartiet og høyresida. Som filmskaperen selv sier:
- Like muligheter på skolen er for meg en av de viktigste politiske sakene. Alle barn bør ha de samme mulighetene, uavhengig av hvor du bor og hvor mye penger foreldrene dine har. Arbeiderpartiet er garantisten for dette og det er definitivt en sak det er verdt å lage en kortfilm om, sier vinneren selv.

torsdag 2. juli 2009

Bistand

tirsdag 30. juni 2009

Dette ønsker vi oss ikke

Det er mange grunner til å sky de borgelige med FrP i spissen ved høstens Stortingsvalg. En god grunn kan jo være Siv Jensen sin ekstreme holdning til krig.

Men det finnes også mange andre grunner. Når FrP vedtok statsbudsjetter sammen med Bondevik-regjeringen, sørget de bl.a. for:
 • å fjerne ordningen med gratis skolebøker i videregående skole (2002).
 • å fjerne småbarnstillegget i barnetrygden for barn under tre år (2003).
 • å kutte dagpengene for arbeidsledige med opp mot 20 000 kroner i året (2003).
 • å gjeninnføre egenandeler på fri rettshjelp for de som tjener under 230 000 kroner (2005)
Dette er blant grunnene til at jeg skal ut, sammen med hundrevis av andre aktive i Østfold å kjempe for at Thor Erik Forsberg og Østfold Arbeiderparti gjør en kanonvalg! Er du fortsatt i tvil bør du se denne videoen her...

lørdag 27. juni 2009

Introduksjon med Thor Erik

Kjære velger!



Arbeiderpartiets grunnverdier handler om å gi enkeltmennesker frihet til å være seg selv. Historien forteller at hvis vi setter oss felles mål og jobber sammen, får vi mer frihet som enkeltpersoner enn hvis vi har et samfunn hvor vi hele tiden skal konkurrere mot hverandre.

Mange unge mennesker sliter med spiseforstyrrelser, rus, depresjoner og angst. Livet som skulle være en gave oppleves ikke sånn av alle. Mange får dårligere livskvalitet. På tross av en kjempeinnsats fra de ansatte tar det altfor lang tid før man får hjelp. Vi trenger et samfunn som skaper større forståelse for psykiske lidelser, mer kunnskap og ressurser til lavterskeltilbud som kan gi unge mennesker verktøy til å mestre sitt eget liv.

For oss er utdanning og gratis fellesskole selve bærebjelken i framtidas arbeidsliv. Vi avviser derfor høyresidens privatisering og skattelettelser som svekker fellesskolen.

14. september er det du som bestemmer samfunnsutviklinga. Vi har valget mellom å fortsette å satse på velferd og fellesskap, eller å gi skattelettelser til de som har mest. Det er opp til deg.

Lykke til! Hilsen Thor Erik

tirsdag 23. juni 2009

Felleskolen

Her kommer et kjapt lite videobudskap fra AUF i Østfold / Østfold AP sin ungdomskandidat. Hør og se Thor Erik snakke om viktigheten av felleskolen, og hvordan høyresidens illusjon om at svenske aksjeselskap ønsker å drive skole i Norge for å være snille.



Sjekk også ut nyhetsartikkelen på stemforsberg.no

mandag 15. juni 2009

Si det med en hundrings

Et spennende forsøk fra en ny partisekretær! Håper dette blir en stor sukse!

Hjelpepleier Kristin Sæter oppfordrer folk til å gi 100 kroner til de rød-grønne partiene, som en motvekt til Frps titusenkronersrulling.

I helgen ble en svært dyr e-postaksjon avslørt, med to Frp-sympatisører som avsender. De ber Norges rikeste gi minst 10.000 kroner hver til Frp. Sæter oppfordrer nå alle vanlige folk til å svare med 100 kroner for å støtte en ny rød-grønn regjering.

Du kan gi 100 kroner til Arbeiderpartiet her


Les mer om støtteordningen på mittarbeiderparti.no

Saken hos Dagens Næringsliv kan leses her:
"Rikfolk har satt i gang en e-postaksjon for å samle inn penger til Frp og Siv Jensen, skriver Dagens Næringsliv, lørdag.

Det er kompisene Jan Eiler Fleischer og Ole Jacob Figenbaum, som i sin tid var med og startet aksjefondet Gambak, som har startet kronerullingen blant rikfolk i Norge for Fremskrittspartiet, «partiet for folk flest».

- Dette er et veldig hyggelig initiativ. I motsetning til enkelte andre spytter ikke jeg i ut i forakt over folk som skaper verdier i samfunnet og lykkes. Jeg synes det er utmerket at folk skaper arbeidsplasser og dermed bidrar med skatteinntekter som landet trenger, sier Siv Jensen til Dagens Næringsliv."

søndag 14. juni 2009

Rehabilitering eller forebygging

Høyre lanserte i dag 10 krav til den nye helsereformen som Bjarne Håkon arbeider med. Jeg syns spesielt punkt 7 er verdt å merke seg: "Samhandlingsreformen må bli en rehabiliteringsreform." Selvfølgelig er det et poeng at mennesker som har fått behandling også skal få rehabilitering, slik at de kan leve normale liv igjen. Men det viktigste med denne reformen er at det blir en forebygingsreform. Det skal lønne seg for kommunene å forebygge f.eks. diabetes.

Samhandlingsreformen:
Den nye samhandlingsreformen som er under utarbeidelse, har som mål at mer av helsetjenestene skal foregå nærmere der pasienten bor. Innbyggerne skal få flere spesialiserte helsetjenester lokalt, både når det gjelder forebyggende helsearbeid, behandling og oppfølging av kronisk syke og eldre. Det innebærer at oppgaver skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

torsdag 11. juni 2009

Vi har ingen fremmedkulturelle

Norge er i dag et mangfoldig og flerkulturelt land. Mangfoldet gir Norge store muligheter, og er en ressurs som gjør Norge til et bedre land å bo i. Det er ikke lenger en debatt om vi skal være et mangfoldig land, det er vi. Debatten må dreie seg om hvordan vi skal være et mangfoldig land. Vi må slutte å snakke om ”oss” og ”dem” – vi må skape et nytt ”vi”.

Rasisme er et samfunnsproblem som alle har et ansvar for å bekjempe. Det kan aldri aksepteres at noen diskrimineres på grunn av hudfarge, religion, navn eller bakgrunn. Kampen mot rasisme kjempes best gjennom åpenhet og debatt. Hverdagsrasisme er den mest utbrette og dermed den mest alvorlige formen for rasisme. Arbeidet mot rasisme krever kontinuerlig arbeid fra alle grupper i samfunnet. Alle har et ansvar for å vise nulltoleranse mot rasisme og diskriminering. Politikere har et særlig ansvar for å gå i front med aktive standpunk, og med vilje til handling.

Et enkelt eksempel på hvordan diskriminering og stigmatisering kan foregå er når man omtaler mennesker som ”fremmedkulturelle”, istedenfor å si ”flerkulturelle”. Vi har veldig lett for å frykte det ukjente og det fremmede, mens det ikke er på samme måten med det flerkulturelle. Vi må bygge en samfunnskultur hvor vi lar alle mennesker inngå i fellesskapet, og ikke sette stempler med hvem som er fremmede.

Arbeiderpartiet og AUF ønsker å møte intoleranse og rasistiske holdninger med debatt, for likegyldigheten er vår største trussel. Kampen mot rasisme krever klare standpunkt, det går ikke ann å være litt antirasist!

Fredrik Bjørnebekk
9. kandidat, Østfold Arbeiderparti

Elise Waagen
Nestleder, AUF i Østfold

onsdag 3. juni 2009

Forskjellen mellom AP og de borgerlige




Her kan man se forskjellen på en regjering bestående av AP og en borgerlig regjering. Det er ganske åpenbart hvem som har "Arbeid til alle" som sin viktigste sak.

tirsdag 26. mai 2009

En stor mann har gått bort



Arbeiderpartiveteranen Haakon Lie døde i dag etter lang tids sykdom. Lie ble 103 år gammel.

Arbeiderpartiets landsmøte i 1945 valgte Haakon Lie til partisekretær, og han ble gjenvalgt på alle landsmøter til han trakk seg tilbake i 1969. Etter at han gikk ut av aktiv politikk, skrev Haakon Lie flere bøker om Arbeiderpartiets historie, om begivenheter fra sin egen tid i politikken og om sitt syn på utviklingen etter 1969.

Men det er ikke bare hans innsats med å bygge velferdsstaten han huskes for, men også for hans utrettelige innsats for Arbeiderpartiet. Han har brukt sitt intellekt til å styrke oss, senest i 2005 når han lanserte kampen mot stoppeklokke i omsorgen.

Han var også en av de sterkeste talsmenne for de i samfunnet som mange ikke vil snakke om, blant annet de rusavhengige.

fredag 22. mai 2009

Nei til salg av strandeiendommer

FrP og høyre-styret i Fredrikstad vil selge unna kremeiendommer i vannkanten. Til glede for investorer med fete lommebøker – til dyp skuffelse for mange lag og foreninger.

Signer oppropet på opprop.no her!

Både Arisholmen på Kråkerøy og tidligere Fredrikstad feriekoloni (Solhaug) og Strandstua i Onsøy befinner seg på listen over eiendommer som snart kan bli solgt. Flertallspartiene har nemlig lagt opp til 50 millioner kroner fra eiendomssalg for å få neste års budsjett i havn.

Vi krever at disse eiendommene , kommunens arvesølv, ikke blir solgt!

Mer informasjon kan du finne her:

Jeg blir kvalm

I den politiske debatten kan ting gå en kule varmt og noen sier litt mer enn de nødvendigvis har dekning for. Dette kan hende alle, uansett om man har en mastergrad fra London eller om man er 15 år og nettopp blitt aktiv. Men når man skriver et innlegg som skal på trykk bør man bruke litt tid på hvordan man velger å fremstå. Det er her Anne Kristine L. Jensen, internasjonal rådgiver for FrP, tråkker feil. Hun skriver blant annet:

Da Cohen støttet Frp
Det var liten tvil om hvem som skulle vinne, og ikke minst hvem som var skurken. Ti mot en. Det er som en Leonard Cohen-sang – kampen var fikset.


Det er påstanden om at Leonard Cohen støtter FrP som er helt usmakelig. Jeg vet ikke helt om Anne Kristine Jensen har fått med seg at slagordet til FrP er ”for folk flest”. Leonard Cohen sine sanger handler om hvordan de mest utsatte menneskene ikke blir møtt med verdighet av samfunnet vårt. Disse menneskene har FrP aldri fokusert på!



Ingen norske partier kan si at de blir støtte av Leonard Cohen, men alle kan nyte musikken hans. Noe som sterkt anbefales!

torsdag 21. mai 2009

Salg av strandeiendommer i Fredrikstad

Fredrikstad kommune forbereder salg av tre kremeiendommer i vannkanten. Til glede for investorer med fete lommebøker – til dyp skuffelse for mange lag og foreninger.

Både Arisholmen på Kråkerøy og tidligere Fredrikstad feriekoloni (Solhaug) og Strandstua i Onsøy befinner seg på listen over eiendommer som snart kan bli solgt. Flertallspartiene har nemlig lagt opp til 50 millioner kroner fra eiendomssalg for å få neste års budsjett i havn.

Kommunens politiske flertall har stilt seg en situasjon hvor de ikke lenger har økonomisk handlerom. Resultatet av den økonomiske politikken de har ført blir nå plutselig veldig tydelig. Med et forventet underskudd i 2009 på flere titals millioner kroner går ikke regnestykket lenger opp. Derfor går de løs på det som er mulig å selge av kommunale eiendommer.

Vi krever at disse eiendommene som er arvesølvet til Fredrikstads befolkning IKKE blir solgt!

Därför kampanjar vi inte inför EP-valet

Vi har fått et brev fra våre kamerater i SSU i Skåne om Europaparlamentsvalget og hvorfor de velger å ikke drive valgkamp for Sosialdemokratarna.

I socialdemokratin ligger EU-debatten på sandlådenivå. EU-motståndare stämplas som stollar. Kritiska EU-förespråkare får nedlåtande frågor om varför de är mot EU om de vill begränsa unionens makt.

De tendenserna hindrar en kritisk diskussion. Vad skulle hända om upprörda människor krävde svar på varför EU-kramares avgörande löften om bland annat facklig konflikträtt och alkoholpolitik inte kunnat hållas? Vad skulle hända om folk insåg hur litet det verkliga inflytandet i EU är?

Ingen maktförflyttning från medlemsländerna till EU har sedan folkomröstningen 1994 diskuterats på bred front bland socialdemokratiska gräsrötter innan den genomförts. Kritik mot till exempel EU-konstitutionen har avfärdats med att EU-frågan redan är avgjord.

Ingen vettig människa skulle försvara en enorm maktförskjutning från kommunerna till staten och dess domstolar med att den allmänna och lika rösträtten redan är tillkämpad.

Nomineringsprocessen och skapandet av valmanifestet i Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) utformades så att det mesta medlemsinflytandet i praktiken försvann. Det är en kollektiv tyst sanning att det är lättare att hamna på valsedeln om du inte är öppet kritisk mot partiledningen. Fjäskandet är inbyggt i partiets informella struktur. De få kritiker som finns är undantag som bekräftar regeln.

Den hierarkiska och ibland auktoritära kulturen inom socialdemokratin visar sig genom okritisk inställning och vördnad inför partiets maktfullkomliga ledare, främst hos äldre medlemmar. Det i kombination med den stora bristen på folkbildning i frågan gör EU-frågan svår att hantera för kritiker.

Medan illusionerna om möjligheterna till ett socialt och fackvänligt EU fortgår bryts resultaten av årtiondens kamp ner bit för bit. I den farsen vill inte vi delta.

Laval-ärendet är ett exempel på att det inte går att påverka unionen i progressiv riktning på ett avgörande sätt. Som i flera andra ärenden tolkar EG-domstolen lagen så att facket försvagas. I Laval-fallet vändes lagtextens syfte till sin motsats, att främja den fördragsfästa inre marknaden.

I EU:s Europaparlament finns ett utbrett EU-vurmande samförstånd om hur unionen ska utvecklas. De markeringar som partierna gör mot varandra i valrörelsen i Sverige är till viss del ett spel för gallerierna. I nio fall av tio röstar de svenska partierna likadant (Folket i Bild 5/2009).

Romfördraget lägger grunden för EU:s inre marknad. Kapitalets frihet värnas men motsvarighet finns inte för facket. Maastrichtfördraget kräver att låg inflation prioriteras över allt annat (avdelning 2, artikel 3a) som full sysselsättning och öppnar för gemensam militär (avdelning 5, artikel 11).

Lissabonfördraget kräver dels att medlemsländerna ”förbättrar” sina militära resurser och dels att de ställer ”militär kapacitet till unionens förfogande” (avdelning 5, artikel 42).”Lämpliga” nivåer i kollektivavtal gäller för att ta till fackliga stridsåtgärder (avdelning 4, artikel 28). Högsta instans för tolkning av EU-juridik är samma EG-domstol som avgjorde Laval-målet.

Internt sätter unionen press på arbetarklassen och utåt rustar unionen för att kunna ta strid med militär. För att förändra fördragen krävs att alla medlemsländer i unionen är eniga om varje förändring - det i en union där de flesta regeringar är borgerliga.

SSU Skåne vill skapa en socialistisk värld. Starka fack, låg arbetslöshet, frihet från stormakters militärallianser och verklig intern demokrati i SAP är viktiga på vägen dit. Kombinationen av hur odemokratiskt EU och SAP är, särskilt när det gäller EU, gör att vi inte deltar i valkampanjen.


Avslutter med videoen om hvordan EU-presidenten ser for seg EU som et imperium.