tirsdag 28. oktober 2008

Reisebrev fra FinlandUngdommens nordiske råd avholdt sin årlige sesjon i Helsinki helga 24. - 26. oktober. AUF var godt representert med Fredrik Bjørnebekk som AUF sin representant og Marit Rolstad som representerte presidiet og FNSU(AUFs nordiske paraplyorganisasjon). I tillegg var vårt nye medlem, Ole Henrik Grønn tilstede. Temaet for årets sesjon var klima og miljø, et tema som AUF har mye god vedtatt politikk. Flere AUF krav fikk gjennomslag, blant annet at olje- og gassutvinning skal avsluttes innen 2050.

Det var som vanlig høy temperatur i debattene og disse fulgte ofte de klasiske høyre/venstre skillelinjene i politikken men ikke alltid. FNSU hadde flere gode uttalelser til sesjonen, blant annet om likestilling og våpeneksport. Etter stor debatt falt dessverre uttalelsen om våpeneksport på med knappes mulig margin, 53 for og 55 mot. I uttalelsen om likestilling ble strukturene som skaper ulikhet mellom kjønnene beskrevet, og det patriarkalske samfunnet beskrevet. Dette førte til stor motstand fra en samlet høyreside, og etter en debatt hvor temperatur gikk tidvis litt for høy endte voteringen med 55 for og 53 mot, altså seier for FNSU.

Søndag var det valg av nytt presidiet og FNSU valgte Fredrik Bjørnebekk som sin kandidat til presidiet, med Minna Ruostesaari fra Finland som suppleant. På vegne av Ungdommens Nordiske råd skal Fredrik da møte i Nordisk råd sitt utvalg for ”kultur og utdanning” hvor mye av fundamentet i det nordiske samarbeidet blir utformet.

Sesjonen i Helsinki var en stor suksess og AUF fikk gjennomslag for mye av sin politikk. Det er viktig å samarbeide i Norden og bruke dette samarbeidet aktivt ut i verden for å oppnå fred og forståelse.

mandag 27. oktober 2008

6 timers dagDebatten om 6-timers dag / 30-timers uke går høyt og var senest forrige helg oppe på AUF sitt landsmøte. Debatten går i om man skal si at man ønsker 30-timers uke eller om man vil utrede det videre. Det er desverre store hull i kunnskapen til folk om dette temaet, og jeg tror alle hadde hatt godt av å få en innføring av tidligere LO-leder Gerd Liv Valla.

En 30-timers uke kan organiseres ved at du jobber 7,5 time i 4 dager, eller at du jobber 6 timer i 5 dager. Det finnes også andre løsninger på hvordan en slik timefordeling kan være. Spørsmålet alle bør stille seg er: Bør økt produktivitet alltid tas ut i form av mer lønn eller økt fritid?

Debatten er heller langt fra ny, allerede i 1934 ble debatten tatt opp på AUF sitt landsmøte. Nå er det 74 år siden dette landsmøtet, er det ikke da på tide å få ut fingeren og få innført 30-timers uke?

Gerd Liv Valla er fortsatt i vinden, men desverre er det personer med hevnmotiv, fremfor politisk diskusjon som er ute!

tirsdag 14. oktober 2008

Latterlig fra kapitalismens høyborgEn av Micro$ofts sine sjefer er ute å klager på at folk må betale "apple-skatt". Det er ikke første gang micro$oft er ute å prøver å angripe sine epple "venner", desverre faller det på sin egen urimelighet! Det er artig å se hvordan et selskap som er vant til å være eneveldende blir panisk når deres tårn begynner å vakle...

Det folkelig digitale opprøret har startet, stadig flere prøver ut Linux og unix(blant annet Mac). Mange opplever at åpenkildekode kan konkurrere, og i så å si i alle annledninger er bedre enn vare vi må betale for! Skal vi la verden gå fremover ved å finne opp hjulet på nytt hele tiden, eller skal vi komme videre ved å dele våre oppdagelser? Jeg vil velge det siste!

Desverre har ikke regjeringen innsett mulighetene, men AUF i Østfold er i ferd til å legge om til åpen kildekode!

Vil du også støtte en mer åpen verden, bruk disse programmene/operativsystemene:
For de som har lyst på en større oversikt, kan se her:

Landsmøte nærmer seg med stormskritt

AUF skal fra torsdag til søndag gjennomføre sitt 51. landsmøte i Oslo. Alle 350 landsmøtedelegatene gleder seg, og det vil bli fire begivenhetsrike dager. Et landsmøte blir selvfølgelig ikke gjennomført av seg selv, og det må bare rettes en varm takk til alle som skal gjøre en jobb for at delegatene kan få gjennomført møtet.

Jeg og Ole vil bytte på å oppdatere bloggen når vi har tid. Det er naturlig nok laptop forbud inne i salen, så oppdateringene må komme i pauser osv.

Vi skal selvfølgelig gi alle våre lesere oppdateringer på voteringer, valg, disenser og annet snadder som skjer på landsmøtet. Det er fortsatt mulig å være med på møtet for andre som ønsker dette, men det er desverre ingen sengeplasser igjen...

torsdag 9. oktober 2008

Et latterlig forslagFrP er som vanlig ute og angriper ungdom som ikke driver med kultur som er etter deres smak. Vi må få en slutt på denne besteborgelige tankegangen om at lovlig tagging er noe farlig som øddelegger samfunnet! Gi ungdom lovlige taggevegger så slipper de å tagge ned privat eiendom...


Det er utrolig mange dyktige gatekunstnere og disse bør få en mulighet til å utfolde seg! Alle mennesker passer ikke i operaen, på teater, spiller ikke fotball eller håndball. Vi skal gi ungdom mulighet til å utfolde seg, bruke sine evner og til å pynte opp lovlige taggevegger!

onsdag 8. oktober 2008

Et rødt sosialdemokrati

Artikkel for SSU sitt medlemsblad Tvärdrag.


Det norske Arbeiderparti opplever dårlige målinger og resten av Skandinavia er styrt av konservative krefter. Høyrepopulistiske partier som Fremskrittspartiet, Sverigedemokratene og Dansk folkeparti blir større og får økt innflytelse. Spørsmålet som da ofte da reiser seg er: Skal vi være rød, radikale og ta et oppgjør med høyresiden, eller skal vi søke mot sentrum? Skal vi være ideologiske, se langt frem og ta de store debattene og samfunnsreformene eller satse på pragmatisme og kortsiktige seire?

I våres kunne en stolt Roar Flåten (LO-leder i Norge) presentere et lønnsoppgjør som sikret 6 % lønnsvekst og en videreføring av ”Avtalefestet pensjon”, AFP (avtale om at arbeidstakere kan gå av ved fylte 62 år, fremfor 67 som er vanlig). Dette var en utrolig viktig seier for en presset LO-leder som måtte ta over etter en av Norges sterkeste LO-ledere gjennom tidene, Gerd Liv Valla. Et halvt år seinere har krefter i Arbeiderpartiet begynt å kritisere lønnsoppgjøret internt for å være ”for bra”. Kritikken rettes mot at en økonomi med høyt press ikke har godt av et godt lønnsoppgjør for arbeidstakerne. Dette minner mer om uttalelser fra sosialøkonomer enn fra sosialdemokrater.

Slike uttalelser tyder på en tydelig høyrevridning av Arbeiderpartiet og den sosialdemokratiske tankegangen. Den nye måten å tenke på er inspirert av ”New Labour” i England, med økt fokus på konkurranse og privatisering på slutten av 1990-tallet. Den høyrevridde politikken flere i Arbeiderpartiet har falt for, var mye av grunnen til at AP gjorde et rekorddårlig valg i 2001. Kort tid etter valgnederlaget går AP inn for en sykehusreform i 2002 som innebærer å opprette sykehusforetak, økt bruk av stykkprisfinansiering og fjerne mye av den folkevalgte styringen. Mange spurte seg da hvor de sosialdemokratiske aspektene i reformen var. AP gjennomfører nå en programdebatt frem mot landsmøtet, hvor spørsmål om sykehusreformen er totalt fraværende. Dette er tegn på den maktarrogansen som dreper engasjement til de som arbeiderbevegelsen er avhengig av.

En samlet arbeiderbevegelse, med LO, Arbeiderpartiet, AUF, AOF(Arbeidernes opplysningsforbund) og Norsk folkehjelp i spissen må frem og kjempe for et radikalt og solidarisk Norge. Vi må ikke glemme hvordan agitasjon, demonstrasjoner og skolering ble brukt til å vinne bedre vilkår for arbeiderne. I dag må vi ta i bruk de samme virkemidlene, agitasjon, demonstrasjoner, aksjoner, skolering og husbesøk for å hjelpe de rusavhengige, trygdede, sosialhjelpsmottakerne og alle andre som faller utenfor samfunnet vårt.

For at arbeiderbevegelsen skal vinne frem i sin kamp for et rettferdig og solidarisk samfunn må vi være et tydelig rødt alternativ for folket. Det tyske sosialdemokratiske partiets(SPD) landsmøte hentet i fjor frem begrepet ”demokratisk sosialisme” og innførte tanker om maksimallønn. De nordiske partiene i arbeiderbevegelsen må lære av våre brødre og søstere i Tyskland, å vedta radikal politikk! Men det må følge handling bak ordene og vi må ikke avslutte kampen på kongressen, men alltid følge opp og få til et bedre samfunn!

tirsdag 7. oktober 2008

Smålig av Unge Høyre-lederen

Lederen i Unge Høyre(Henrik Asheim) prøver tydeligvis å sette Norges rekord i dumme utspill. I løpet av sin korte periode som leder har han blant annet anklaget Trond Giske for å tro at "jobben hans er å klå på Mira Craig" som han frontet i blant annet Dagbladet.

Anette Trettebergstuen omtalte angrepet den gangen på denne måten: "Det er nesten bare litt søtt. Han har ingen injurierende kraft. Jeg gratulerer ham som ny leder og registrerer med det at Unge Høyre igjen er mer opptatt av lade opp til usaklig og barnslig valgkamp enn å drive politikk"

Men i sitt siste utspill tar han kaka! "... er helt i tråd med den politikken de har ført de siste tre årene. De tar penger fra folk og putter det i sin egen, allerede velfylte lommebok, sier Asheim. " Enten så forstår ikke Unge Høyre-lederen at 800 milliarder kroner som er brukt i statsbudsjettet hjelper folk rundt om i landet, eller så har han lagt lista for en pinlig og flau måte å få presseoppslag på...

Ditt skattenivå

I dag er ikke dagen for å kritisere regjeringen, de har lagt fram et kjempegodt budsjett. Men jeg ønsker å påpeke en ting. Ta en titt på denne tabellen fra dagbladet.no om hvordan "din" skatt vil bli med det nye budsjettet:


Den er selvfølgelig veldig forenklet, men la oss ta disse tallene som foreligger for god fisk. Regjeringen øker altså skatten for cirka 426,000 mennesker. For å holde løftet sitt om å ikke øke skattenivået, men bare omfordele, senker de skattene for 3,397,000 av oss med noen hundrelapper hver i året.

Hva om regjeringen hadde latt være å gjøre det? Hva om regjeringen hadde økt skattene slik de gjør i dette budsjettet, men ikke senket dem for resten?

Da hadde man hatt (ifølge tabellen) 600,600,000 kroner mer til felleskapet. Kanskje ikke allverdens med penger i et budsjett med utgifter på 848 milliarder kroner, men jeg tror de fleste av oss ville sagt fra oss noen hundrelapper i skatt hvis man visste at det ville ført til over seks hundre millioner kroner mer til skole eller eldreomsorg.

Stakkars Høyre

Høyre var i dag tidlig ute og angrep regjeringa med at renta ville gå opp, nå viser det seg at de mest sannsynligvis har tatt feil. Det er artig å se hvordan kalkulator-partiet Høyre ikke får støtte fra økonomene. Kanskje de trenger en kalkulator oppgradering?

Thor Eriks debut


Vår kjære Thor Erik Forsberg debuterte i går på stortingets talerstol med et innlegg om faglige rettigheter og Fremskrittspartiets alternativ:
Mange bekymrer seg nå for hva finanskrisen vil bety. Når vi nå med all sannsynlighet vil oppleve merkbart strammere tider, er det alltid dem med lavest lønn og dårligst økonomi som vil merke det først. Takket være sterke arbeidstakerorganisasjoner har vi hatt en langt bedre inntektsfordeling enn mange andre land. Det er en flott kvalitet ved det norske samfunnet at godene skal deles jevnt, slik at alle skal med. Men dette skjer ikke av seg selv. Den rød-grønne regjeringen har hatt en politikk hvor vi alle har spilt på lag med partene i arbeidslivet for å skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Hva er alternativet til Regjeringens politikk? I Fremskrittspartiets program og tidligere vedtatte politikk er det få gode nyheter for dem som har lavere lønn. Gjennom å fjerne fradraget for fagforeningskontingent vil Fremskrittspartiet redusere arbeidstakerorganisasjonenes innflytelse og evne til å beskytte arbeidstakerne. Slik som de borgerlige har gjort i Sverige, vil dette bety at mange av dem som sliter med å få hverdagsøkonomien til å gå i hop vil måtte melde seg ut av sin fagforening – ikke fordi de ønsker det, men fordi de ikke har råd. Og ofte er det disse som har størst behov for den beskyttelsen en fagforening kan gi. Særlig vil dette kunne gå ut over dem som jobber innen den private servicesektoren.

Videre vil man ha forhandlinger om lønn mest mulig lokalt i stedet for sentrale lønnsforhandlinger, som er hovedregelen i dag. Hvem skal da kjempe for de lavtlønnede og likelønn? Det vi ser fra andre land som har svekkede fagforeninger og lokale lønnsforhandlinger, er jo at de med lavest lønn får mindre, og de med en allerede høy lønn stikker av gårde med mer. Gjennom å fornye arbeidsmiljøloven skal det åpnes opp for langt flere midlertidige jobber. Med et pennestrøk kan boligdrømmen bli borte for mange. Videre skal det bli enklere å gi folk sparken og retten til overtidsbetaling skal bort. Dette er ingen politikk for folk flest. Enda verre vil det bli for dem som blir stående uten jobb. Vi husker godt hva som skjedde i forrige periode – kutt i dagpengene og et samfunn som investerte mindre i dem som falt utenfor.

Så når festen er over på børsen, bonusene og aksjeutbyttene er hentet ut, har Fremskrittspartiet – det såkalte partiet for folk flest – resepten for hvem som skal betale regningen. Det er et mindre rettferdig arbeidsliv for vanlige folk, med større lønnsforskjeller og mindre trygghet for en jobb å gå til. Da er det en fattig trøst å få reduserte alkoholavgifter med på kjøpet.

Det var tydelig at han var nervøs. Det er veldig forståelig. Det er første gang jeg har sett ham bruke manus når han skal tale, og det var åpenbart at han ikke var vant til det, for han så ikke opp en eneste gang. Men nå er første gangen unnagjort. Neste gang går det sikkert mye bedre. Vi skal nok få se mye av Thor Erik fra den talerstolen.

De som ønsker å se innlegget han holdt kan gå inn på Stortingets Web-TV. Thor Erik starter 3 timer og 38 minutter inn i videoen.

TG slipper moms

The Gathering slipper momskrav som kunne ruinert dette tilbudet til ungdom. Dette er en sak som mange ungdommer med interesse for data har fryktet at skulle kjøre TG ned i grøfta, men nå følger regjeringen opp og sier(som sant er) at TG er kulturtilbud og slipper moms!

Dette er et kulturtilbud som heldigvis viser at regjeringa har et videre kulturbegrep enn bare fotball og opera!

Statsbudsjett - de første tankene

Nå er det landet, det sagnomsuste Statsbudsjettet for 2009! Dette budsjettet er det siste budsjett den rød-grønne regjeringen legger frem i denne perioden, før det blir 4 ny i neste stortingsperiode...

Det første man oppdager med det nye budsjettet er at det er mange vinnersaker for ungdom, miljø og felleskapet. Høyre er tidlig ute og sutrer over at regjeringen satser offensivt og spår at dette budsjettet vil føre til økt rente(typisk høyre)...

Noen av de viktigste grepene regjeringen tar:
 • Ungdomsgarantien blir gjeninnført. Dette er en seier for alle ungdommer i Norge. Ungdomsgarantien ble innført av Arbeiderpartiet, fjernet av Høyre(som ikke liker tiltak for ungdom i arbeid?) og så nå gjeninnført av Arbeiderpartiet! Dette er en sak hvor vi kan stå med strak rygg og fortelle at vi vant!
 • Det blir nå for første gang i Norges historie oppnådd målet om å gi 1 % av BNI i bistand. Dette har lenge vært et mål, men det trengtes en rødgrønn regjering til for å nå dette målet!
 • Pappaperm økes til 10 uker, selv om vårt krav er 3-deling av fødselspermisjon ser vi dette som en god start og et tiltak for å sikre og styrke fars omsorgsrolle.
 • Miljøbudsjettet blir økt med 25 % og viser at regjeringen ønsker å satse på miljø. Nå håper vi at det også kommer solide grep sammen med pengene!
 • Det er foreslått å bygge 1000 nye studentboliger i 2009 og dette trengs!

For Østfold sin del er det også gledelige nyheter for oss:

 • Høyskolen i Østfold får en økning på 6 % i bevilgningene, noe som vi håper fører til en økt satsning på høyskolen slik at Østfold blir sikret viktig kompetanse!
 • Det blir samtidig opprettet en ny stipendiatstilling ved Høyskolen.
 • Utvidet vern av Hvaler som nasjonalpark! Det skal ikke være mulig å kjøpe seg til felleskapets eie!
 • Sarpsborg/Fredrikstad får bli del av en pakke kalt "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene" som fører til millioner i satsning på bedre kollektivtrafikk i nedre glomma!
 • Videreføring av døgnkontinuerlig legetjeneste ved redningshelikopter på Rygge.
 • Vedlikehold på Fredriksten Festning i Halden - Regjeringen sikrer en viktig arena for kulturformidling i fylket.

Dette var mange gladsaker fra regjeringa og flere ligger i statsbudsjettet! Kritikken mot budsjettet vil komme, men vil nok primært bestå i angrep fra Høyre og FrP med trusler om at rentene vil gå opp. AUF i Østfold har vedtatt en uttalelse på rentepolitikk som også er blitt fulgt opp av andre bloggere rundt i landet. Dette tiltaket sammen med dagens budsjett og noen skatteøkninger ville vært en god kur mot en mulig finanskrise!

torsdag 2. oktober 2008

God ettermiddag

Det skjer stadig oppdateringer, og i forhold til mandag er det i dag mye action i media! AUF har mange oppslag, og det er masse liv også i Østfold media.

Østfold:
Inger Christin Torp fra Arbeiderpartiet er ute i dag og følger opp AUF i Østfold sitt forslag om å fjerne brussalget fra de videregående skolene. Selvfølgelig er Høyre ute og roper om umyndiggjøring av ungdom osv. Fredrik Punsvik har tydeligvis lært seg et nytt uttrykk. Når han nå er ute å kommenterer snakker han om at ungdom er voksne til å tenke over hva de selv drikker, det er samme argumentasjon han brukte når vi ønsket å gi ungdom skolefrokost. Ungdom måtte jo være voksne nok til å spise frokost selv. Vi ønsker Inger Christin lykke til og stoler på at fylkestinget er sitt ansvar bevist og gir Inger Christin sitt forslag støtte.

Samtidig har vi fått vite at Science Center i Østfold ikke får støtte via tippemidler til å få bygget opp et viktig tilbud for regionen. Dette er et tiltak som kan sikre at vi får en satsning og styrket kunnskapen om realfag. Nå må fylkeskommunen på banen, bruke eierskapet sitt i Østfold Energi og få sikret en skikkelig bevilgning slik at prosjektet kan komme i gang!

Valg i USA:
I kveld er det debatt mellom Demokratenes visepresidentkandidat Joe Biden og Republikanernes Sarah Pallin. Dette kan bli en kjempe bra debatt, hvor Biden bør ta Sarah Pallin hardt, og vise alle hullen i republikanernes politikk. Har også lagt ved et intervju som Sarah Pallin gjorde på riks TV her forleden dag.Vi kan også legge ved en annen god bit fra en tidligere debatt mellom visepresidentkandidat debatt:
AUF:
Ringsaker AUF startes opp igjen i følge Ringsaker Blad. Det er utrolig viktig at AUF bygger seg ut og etablerer lokallag rundt om i hele norges land! Vi ønsker de lykke til og håper ungdom i Ringsaker bruker muligheten til å bidra til å redde verden!

SOL-fondet til AUF skal bidra til AUF sin regnskogskampanje, og gir en krone for hver krone som kommer inn på bøssene. Dette betyr at hvert enkelt husbesøk kan bli veldig verdifullt for regnskogen.