onsdag 27. august 2008

God morgen: Hillary4U&MeHillary Clinton holdt tale i Denver i natt der hun ba sine tilhengere om å støtte Barack Obama.
"I want you to ask yourselves: Were you in this campaign just for me? Or were you in it for that young Marine and others like him? Were you in it for that mom struggling with cancer while raising her kids? Were you in it for that boy and his mom surviving on the minimum wage? Were you in it for all the people in this country who feel invisible?"
Bra.

AUF:


- Stortingsrepresentant Martin Engeset har en kronikk i Fredrikstad Blad i dag der han angriper AUF fordi vi ikke støtter Høyres forslag om at fraværet fra ungdomsskolen skal føres på vitnemålet. Det skal selvfølgelig besvares.

- AUF i Aust-Agder lanserer Line Vennesland som mulig andrekandidat på stortingslisten. Vi ønsker dem lykke til.

Østfold:

Nominasjonskomiteen i Østfold Arbeiderparti har satt opp en liste på tjue navn som skal sendes ut til medlemmene for uravstemning som skal rådgi komiteen på hvem som bør stå på den endelige lista.

Jeg forventer at alle AUFere gjør sin plikt og setter Thor Erik på førsteplass.

mandag 25. august 2008

Roar Flåthen slakter Siv og FrP

Siv Jensen har bedt LO og fagbevegelsen bidra med innspill til FrPs program. Her er ti utfordringer fra LO til FrP som jeg gjengir uten kommentar (de er perfekte i seg selv):

1 Vil du fjerne sentrale forhandlinger?

- Frp har programfestet at sentrale lønnsforhandlinger skal erstattes av lokale forhandlinger. Det vil gi større lønnsforskjeller og undergrave mulighetene til å prioritere lavlønte, likelønn og nye reformer i lønnsoppgjørene. Vil du fjerne de sentrale forhandlingene, Jensen?

2 Vil du begrense streikeretten?

- Frp har programfestet at det bør vurderes å innføre begrensninger i streikeretten. Dette er vårt viktigste kampmiddel, som brukes med stor varsomhet. Vil du begrense det, Jensen?

3 Vil du kreve lønnsnedgang?

- Frp har programfestet at i nedgangstider skal ansatte bidra gjennom endringer av lønns- og arbeidsbetingelser. Vil du åpne for å senke lønningene til ansatte i nedgangstider, Jensen?

4 Vil du svekke sykelønnen?

- Frp har programfestet at de vil kutte i arbeidstagernes sykelønnsordning. Den er hellig for oss og en opparbeidet rettighet som er meget viktig for oss. Vil du kutte sykelønnsordningen, Jensen?

5 Vil du kutte ledighetstrygden?

- I statsbudsjettet for 2003 var Frp med på å kutte i dagpengene til de arbeidsledige, noe som ga opp til 20 000 kroner mindre inntekt. De har senere foreslått store kutt i dagpengebudsjettet. I det nye programutkastet heter det at partiet vil endre offentlige ytelser slik at de stimulerer til økt arbeidsdeltagelse, noe som må tolkes som nye kutt i arbeidsledighetstrygden. Hva mener du her, Jensen?

6 vil du fjerne overtidsbetalingen?

- Frp stemte for Bondevik-regjeringens åpning for å avtale 13 timers arbeidsdag og 60 timers uke. Hvorfor vil du fjerne overtidsbetalingen, Jensen?

7 Vil du ha flere midlertidig ansatte?

- Frp stemte for Bondevik-regjeringens økt bruk av midlertidige ansettelser. Det vil gi færre faste jobber og forsterke at de midlertidig ansatte forblir et B-lag, uten mulighet til lån i bank etc. Vil dere øke muligheten til å ansette arbeidstagere på midlertidige kontrakter, Jensen?

8 Vil du fjerne dagens AFP?

- Frps landsmøte i mai i år vedtok å gå inn for en annen AFP-ordning enn den som partene i arbeidslivet ble enig om i tariffoppgjøret. Det er oppsiktsvekkende at dere vil angripe en ordning som 70 prosent av våre medlemmer sa ja til og som er fremforhandlet mellom tre parter. Vil dere fjerne dagens AFP, Jensen?

9 Vil du svekke ansvar på byggeplassen?

- Vil dere gå imot å innføre solidaransvar, som vil være et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping? I sommer har Frps talsmann Kenneth Svendsen avvist å gjøre lovverket strengere enn i dag. Det vil redusere hovedentreprenørs ansvar for at underentreprenører er ryddige.

10 Vil du fjerne fradraget?

- Frp vil - sist i partiets skatteopplegg for 2008 - fjerne fagforeningsfradraget, som i dag er 3150 kroner. Vil du ta det fra våre 857 000 medlemmer, Jensen?

fredag 22. august 2008

En siste ting: Obamas visepresidentkandidat

Obama kommer til å annonsere sin visepresidentkandidat i løpet av i dag eller i morgen. I morgen skal han ha et arrangement i Springfield, Illinois sammen med visepresidentkandidaten, før de drar ut på en bussturné mot Denver, Colorado der konventet skal være, for å introdusere denne personen:


Hvorfor ta en omvei om Montana? Fordi visepresidentkandidaten er Guvernør i Montana Brian Schweitzer! Det beste med dette er at ingen forventer det. Jeg tror knapt noen i media har nevnt ham som en mulighet. Det kommer til å overraske dem noe sinnsykt.Dette er ikke din tradisjonelle demokrat. Han ser kanskje ut som en konservativ drittsekk, men han har virkelig satt i gang arbeidet med å få Montana over på alternative energikilder. Han er guvernør i en konservativ stat, men får gjennomslag for progressiv politikk, samtidig som han er utrolig populær i sin egen stat.

Selvfølgelig kan det hende jeg tolker det feil, men hvem andre blandt de som er nevnt tidligere kan appelere til de statene de skal kjøre gjennom? Hillary? I primærvalgene tapte hun alle statene som de skal gjennom. Biden? Kan han virkelig appelere til disse konservative statene? Bayh? Da hadde de kjørt igjennom Indiana. Kaine? Kanskje. Han er den eneste jeg kan forestille meg. Men hvorfor dra til Montana som er en så stor omvei?

Jeg håper virkelig McCain velger Romney eller en annen tufs som har blitt født med en sølvskje i munnen. De kommer til å bli knust.

Oppdatering: Eller ikke... Det ble Biden. McCain blir fortsatt knust.

torsdag 21. august 2008

Farvel

AUF sentralt ringte i går og ga beskjed om at de helst ser at det er de tillitsvalgte i fylkeslaget, og ikke jeg som er ansatt som skriver på bloggen vår. Så heretter vil Fredrik ta over bloggansvaret.

Takk for oppmerksomheten!

onsdag 20. august 2008

God morgen: Motbør mot Støre/Bøhler

AUF:

- Klassekampen skriver i dag at Jan Bøhler kanskje må ofres hvis man ønsker å få Jonas Gahr Støre på sikker plass. Venstresiden i Oslo Arbeiderparti vil stå fast på annenhver mann og kvinne på lista, og da kan det hende Støre blir plassert på tredje plass, og Bøhler på en mindre sikker femte plass. Men det ryktes at høyresiden i Oslo AP er såpass sikre på sitt flertall at de vil presse igjennom tre menn på de fire første plassene.

Det er en oppskrift på velgerflukt spør du meg. Jeg vet ikke hvor entusiastiske AUF i Oslo kommer til å være for å drive valgkamp for Arbeiderpartiet, hvis deres kandidat, Marianne Marthinsen, blir forbigått, og uten AUF som fotsoldater i valgkampen kommer partiet til å slite.

- Fredrik har oppslag i Fredrikstad Blad i dag om gårsdagens utspill fra Østfold Høyre om at fraværet fra ungdomsskolen bør føres på vitnemålet:
– Det er tydelig at Høyres Tage Pettersen har fått solstikk i løpet av sommerferien når han nå krever å få fraværet ført på vitnemålet, sier AUFs Fredrik Bjørnebekk.
Østfold:

- Flere og flere Østfoldinger som pendler mellom Østfold og Oslo velger å ta buss i stedet for tog. NSB sier det er pga flaskehalsen mellom Oslo og Ski. Staten må investere i dobbeltspor!

Nasjonalt:

- Kristin Halvorsen åpner for høyere skatter etter neste stortingsvalg.

tirsdag 19. august 2008

Obamas visepresidentkandidat: Kaine, Bayh, eller Biden?

Dagbladet spekulerer.

Jeg gjetter: Ingen av dem. At disse navnene nå har "lekket" til the New York Times tror jeg er noe liknende det som skjedde i 2004:

Denne avissiden kom samme dag som Kerry valgte John Edwards som sin visepresidentkandidat. Det kalles en finte.

Jeg tror de fleste kommer til å bli overrasket over hvem han velger.

Eller kanskje jeg tar feil. I så fall håper jeg han velger Kaine før Biden og Biden før Bayh, som virker som den kjedeligste sentrumskandidaten av de tre.

Her er min liste over hvem jeg ønsker:
  1. Guvernør Brian Schweitzer
  2. General Wesley Clark
  3. Guvernør Kathleen Sebelius
Sannsynligvis blir det ingen av disse. Schweitzer og Clark tror jeg absolutt ikke det blir, men Sebelius har en sjanse. Det blir uansett spennende å se.

mandag 18. august 2008

God morgen: Jonas SKAL på tinget!


Arbeiderpartiets sentralstyre omtolket i går vedtektene for å sikre at Jonas Gahr Støre får en sikker plass på stortingslisten til Oslo Arbeiderparti. Hadde man fulgt den tolkningen som landsstyret vedtok før forrige valg, ville Støre blitt satt på femte plass (siden de plasserer Jens på første, og Jan Bøhler på tredje), men dette var ikke sikkert nok for partiledelsen(Oslo Arbeiderparti har seks plasser på tinget i dag). Derfor åpner de nå for at etter de to første plassene på listen, så trenger det ikke være annenhver kvinne og mann, og dermed kan man sette Støre på fjerde plass.

Hvis jeg har forstått dette riktig, så anser Oslo Arbeiderparti de fire første plassene på lista som sikre. Og de vil fylle de fire første plassene med tre menn og en kvinne. Dette er jo å pisse på vedtaket om femti-femti! Da kunne vi jo like gjerne ha latt være å vedta en femti-femti regel (AUF var forøvrig i mot denne regelen), hvis man ikke kom til å følge den uansett.

Slik jeg ser det har Arbeiderpartiet skutt seg sjøl i foten flere ganger i denne saken:
  1. Man setter viktigheten av å få Jonas Gahr Støre på tinget foran viktigheten av å ha lik representasjon for begge kjønn. Kanskje mister man noen stemmer til SV.
  2. Man setter viktigheten av å få Jonas Gahr Støre på tinget foran sine egne prinsipper, og vedtak. Dette er det verste som finnes i politikken, og det er det verste folk vet. Arbeiderpartiet fremstår som høyst uærlig, og upålitelig. Arbeiderpartiet fremstår som politikerpartiet, og forsterker det inntrykket mange velgere allerede har av partiet vårt.
  3. Dersom Jonas Gahr Støre er så "godt likt", "dyktig", og en "god stemmesanker", ville det ikke da vært best å sette ham på femte plass, så hadde kanskje Arbeiderpartiet fått inn fem? Dette garanterer jo nesten at de ikke kommer til å få inn mer enn fire.
Såvidt jeg skjønner så skal dette endelig behandles i landsstyret i september. Jeg tviler på at den tannløse gjengen kommer til å prøve å motsette seg det Jens vil, men kanskje en av Østfolds representanter kan komme med noen ord?

Jaja.

Misforstå meg rett, jeg er ikke i mot at Arbeiderpartiet får Jonas inn på tinget. Jeg mener bare at dette er feil måte å gjøre det på. (Jeg er forøvrig i mot at Jonas blir partileder etter Jens, men det er en diskusjon for en annen gang)

AUF:

- AUF-leder Martin Henriksen vil ha med Arbeiderpartiet på å tallfeste et mål om at Norge skal bruke 1,5% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Vi har mål om 1% i dag, og bruker 0,98%.

Østfold:

- Ole Henrik Grønn har i dag meldt seg ut av Kristelig Folkeparti. Jeg forstår ham godt. Måten de har behandlet ham på har vært forferdelig. Jeg hadde et håp om at han ville bruke sin posisjon til å prøve å reformere sitt eget parti, men det ville vært en lang og ensom vei å gå.

- Østfold Høyre vil at fraværet fra ungdomsskolen skal føres på vitnemålet. Dette mener de vil føre til "økt fokus og nedgang i fravær".

Nasjonalt:

- Abortmotstanderne er tilbake. Ludvig Nessa og co., slår til igjen. De skal stille liste i alle landets fylker.
Abortmotstanderne tor de kan bidra til dramatikk ved valget neste høst.

- Mange ”tungvektere” trekker seg. Misnøyen brer seg i store deler av velgermassen. Folk begynner å bli lei av å være forsøkskaniner for radikale, uvettige politikere som ønsker å være fremst i verden til å begå folkeselvmord, til å tøve med ekteskapslovgivningen, til å avskaffe velprøvd kristen moral og så videre, skriver de i pressemeldingen.
Dette blir jo morsomt.

søndag 17. august 2008

Galskapen i Hebron


Dagbladet skriver i sin nettutgave om hvordan situasjonen på Vestbredden blir verre, på grunn av mer aggresive bosettere(http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/08/16/543807.html). Man skulle tro at om noen kom og tok landet ditt og oliventrærne dine så var det ille nok, men det er bare blåbær i forhold til hva Palestinerne i Hebron opplever.
Palestinerne i Hebron har vært nødt til å legge metallgitter over gågata slik at de ikke blir kastet stein på fra boseterne som har tatt over husene over gata. TIPH(Temporary International Presence in the City of Hebron) kjører rundt i gatene i Hebron og ser alt det jævlige som skjer der, men kan de gjøre noe? Nei! Det er skammelig at det eneste verdenssamfunnet gjør for Palestinerne i Hebron er å skrive hemmeligstemplede rapporter.
Hebron er et slik sted som man ikke tror finnes, og hvis man først har vært der kan man aldri glemme det. Jonas Gahr Støre fikk en tydelig oppfordring fra en palestinsk mann når han besøkte Hebron: - Vi trenger ikke fredsstyrker og observatører. Vi trenger fred! roper en palestiner i det Støre kjører forbi.

4000 soldater fra Israel er der for å beskytte 400 bosettere, de samme soldatene står bare å ser på hvis noe skjer med Palestinerne. En konflikt har helt tydelig 2 sider, den ene er okkupert og den andre er okkupant!

lørdag 16. august 2008

Gratulerer med dagen, Reiulf.


Reiulf Steen fyller 75 år i dag, og på vegne av AUF i Østfold vil jeg si gratulerer med dagen.

Reiulf sier noe viktig i Dagbladet i dag:
- Jeg håper neste års valg vil handle om visjoner for framtidssamfunnet. Det går ikke an å diskutere skole, helse og bolig uten å fortelle hva slags samfunn vi vil ha. Mitt parti har de seinere åra latt seg påvirke for mye av de liberalistiske strømningene i verden. Ap ble dannet for å bekjempe klasseskillene. De er ikke fjernet. Tvert imot har klasseforskjellene økt de seinere åra. Makt er overført fra det offentlige til det private. I Oslo griner klasseskillene mot deg. Folk på østkanten har ti år kortere levealder enn folk på vestkanten, sier Steen, som anklager sitt parti for å ha glemt klassekampen.

- Jeg var begeistret for Soria Moria. Men det hjelper ikke å snakke om det nå. Nå må vi vise fram nye visjoner. Nå gjelder det å bevare velferdssamfunnet. Ap må spisse hovedbudskapet, og hovedoppgaven er fortsatt å utrydde klasseskiller, sosiale og økonomiske forskjeller. Det er partiets eksistensberettigelse, sier Steen.
Skål for deg, Reiulf!

fredag 15. august 2008

God morgen: Baracky

Endelig, Baracky II!AUF:


- AUF-leder Martin Henriksen er ute i Dagens Næringsliv i dag

– Arbeiderpartiet trenger nye visjoner får å få velgerne ned fra gjerdet, sier AUF-leder Martin Henriksen.

...

Vi bør gjøre det helt klart at Arbeiderpartiet står for omfordeling gjennom skattesystemet fremover. For AUF sin del vil vi også helst ha høyere skatter. Partiet må ta tak i sosial boligbygging igjen, og må dessuten komme med klare tiltak på skole. Kvalitetsdebatten må løses, det samme gjelder frafallet i videregående skole, sier AUF-leder Henriksen.
Amen.

Østfold:

- I går ble det arrangert en aksjon mot privatisering av Fredrikstad Kino, med talere fra Rødt og LO. Representanter fra Arbeiderpartiet deltok også i demonstrasjonstoget.

- I år får elevene på 2. og 3. trinn på videregående gratis skoler, men i Østfold er 1. klassingene heldigere enn i resten av landet. Her har fylkestinget bestemt at elevene på 1. trinn skal få tre bøker gratis til utlån. Dette er bra, og mye takket være de unge representantene for Arbeiderpartiet i fylkestinget, det er helt sikkert.

Nasjonalt:

- Sara Nordenstam tok bronsje i 200 meter bryst i Beijing i natt.

- Frikirkene har drevet vervekampanje i KrF, spesifikt for å verve medlemmer som bidrar til å dreie partiet mot høyre og mot et samarbeid med FrP. Det er skuffende. Det er mange som heller ville sett at partiet beveget seg mot venstre, og fokuserte mer på verdier som fattigdomsbekjempelse, bistand, og verdig eldreomsorg, i stedet for anti-homofili, anti-abort etc.

- "Kan bli tidenes yngste storting" - så sier overskriften på vg.no. La oss håpe Østfold Arbeiderparti vil bidra til den foryngelsen.

Internasjonalt:

- Human Rights Watch rapporterer at Russland brukte klasebomber i Georgia. Det er utrolig tragisk. Klasebomber blir liggende flere år udetonert, og fortsetter å drepe.

- Russland og Polen har blitt enige om en avtale om utplassering av rakettskjold. Det kan ikke Russland like noe særlig.

Hva ellers skjer der ute?

torsdag 14. august 2008

For en klovn

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen går til angrep på Gerd-Liv Valla i dagens VG, for måten hun angrep ham under sykelønnssaken for to år siden. -Hun opptrådte helt uakseptabelt og vettløst under sykelønnsstriden, sier han.
- Jeg er helt overbevist om at det i lengden aldri ville tjene LOs medlemmer å omtale en arbeidsminister fra Arbeiderpartiet på den måten hun gjorde, sier Hanssen.
Får jeg minne Helseministeren på at Gerd-Liv vant det slaget for LO? Jeg tror det var mer i LO-medlemmenes interesse å beholde en sterk sykelønnsordning enn å la være for ikke å tråkke statsråden på tærne.

Nå, to år senere, når Arbeiderpartiet sliter på målingene og FrP fosser frem, velger BHH å angripe en av våre sterkeste røster på venstresiden, og en forkjemper for den rødgrønne regjeringen.

Jeg er glad denne klovnen er på vei ut.

Velkommen!

Velkommen til AUF i Østfolds nye blogg, Pravda. Her skal vi skape et samlingspunkt for medlemmene våre, med innlegg, oppdateringer på hva AUF driver med, og oppdateringer på det som skjer i Norge og i verden.

Dette skal bli en blogg med et mangfold av skribenter. Vi må minne på at det som skrives i denne bloggen ikke nødvendigvis er AUF i Østfolds offisielle mening, men at det er skribentene selv som har ansvar for det de legger ut.

Håper dere liker bloggen vår. Ta en titt rundt, og si hva du synes!

God morgen: Gorm på tinget!

AUF:

- Gorm Kjernli, AUFer, er foreslått på femte plass på stortingslista til Akershus Arbeiderparti. Arbeiderpartiet har fem representanter inne fra Akershus i dag, men hvis vi ser på målingene, kan ikke dette betegnes som noen sikker plass. Det er skuffende å se at Arbeiderpartiet ikke ser verdien av å ha en ungdom på sikker plass. Vi trenger en fornyelse av Arbeiderpartiet, og da er det viktig å satse ungt. Jeg håper ikke dette er den plassen AUF i Akershus ser for seg for Gorm.

Men det står at listen er enstemmig, og da går jeg ut ifra at den er godtatt av AUFs representant i nominasjonskomiteen, så kanskje jeg tar feil. Eller kanskje det bare er en foreløpig taktisk plassering. Det skal bli spennende å se utviklingen utover høsten. Jeg ønsker uansett all lykke til de som jobber med å sørge for at Gorm fortsatt får en plass på tinget. Det er ingen enkel jobb.

- Fredrikstad SU har et leserinnlegg i dag der de støtter leder av Fredrikstad AUF, Sarah Laabak, og hennes tanker rundt stemmerett for 16-åringer.

Nasjonalt:

- Høyre og FrP har rent flertall på stortinget i følge siste måling fra Sentio. Skummelt. Anbefaler alle å lese Tore O. Sandvik (fylkesordfører i Sør-Trøndelag) sitt blogginnlegg Hærverk i 100 dager med FrP.

Internasjonalt:

- Josh Marshall mener John McCain er for farlig og for ustabil til å bli president. Jeg er enig med ham. McCain har vist seg å være Bush på steroider.Så hva ellers rører seg der ute?

Fredrik tilbake fra Palestina

(Foto: Torstein Tvedt Solberg)

Endelig har vår kjære leder, Fredrik, kommet tilbake fra Israel og de palestinske områder etter halvannen uke sammen med seks andre AUFere. Så vidt jeg har skjønt har han opplevd mye spennende, og tar seg nå noen velfortjente dager med ferie på Trysil sammen med Sarah.

Jeg håper vi kan få en omfattende rapport om alt han har opplevd når han kommer hjem igjen.

Imens kan dere titte på det media skrev om turen:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6162591
http://f-b.no/article/20080806/NYHET/662748728
http://www.moss-avis.no/article/20080805/NYHET/892740047

Legg spesielt merke til kommentarfeltet på Moss Avis-artikkelen der noen ytrer ønske om at Fredrik skal bli politianmeldt for medvirkning til terror og organisert kriminalitet.