lørdag 17. april 2010

Moderaterna

Se den svenske statsministerene Fredrik Reinfeldt ungå å svare på om han vil ta med Sverigedemokratene i regjering etter valget. Moderaterna(Høyre sitt søsterparti) vil ikke uttale seg offentlig om de ønsker å samarbeide med sverigedemokratene eller ikke. Dette er både feigt og skammelig!

lørdag 20. februar 2010

Nyhetsbrev 19-02-10

AUF i Østfold

Nyhetsbrev fra AUF i Østfold

Header Saker:
1 - Hva skjer i uka som kommer
2 - Aktuelle politiske spørsmål

1 - Hva skjer i uka som kommer
Mandag: Valgkomiteen i AUF i Østfold har møte for å diskutere det nye fylkesstyret som skal velges på årsmøtet, lørdag 27. februar. Har du innspill kan dette sendes til ostfold@auf.no
Tirsdag: Fredrikstad AUF gjennomfører årsmøte på Folkets Hus i Fredrikstad kl. 18 for å velge nytt styre og vedta ny politikk for å skape et bedre Fredrikstad samfunn.
Onsdag: Temakveld om hvordan et årsmøte fungerer kl. 18 på Folkets Hus(SA-bygget) i Sarpsborg. Dette er en ypperlig annledning på å få en bedre innsikt i hvordan dynamikken årsmøter fungerer.
Fredag: Årsmøte i Sarpsborg AUF på Dickens i Sarpsborg kl. 18 for å vedta ny politikk og velge et nytt styre for året som kommer. Håper å se deg der!
Lørdag: Årsmøte i AUF i Østfold på Folkets Hus i Sarpsborg, hvor vi skal vedta hvordan fylkeslaget skal jobbe i året som kommer, velge nytt fylkesstyre og vedta ny politikk. Vi begynner kl. 10 og holder på til rundt kl. 16.


2 - Aktuelle politiske spørsmål
Vi ønsker dine innspill på hvordan du ønsker at årsmøte til AUF i Østfold skal gjennomføres? Send dine innspill inn til ostfold@auf.no

lørdag 13. februar 2010

Nordiske og lokale løsninger

I dag er det slik at nesten 1/3 ungdommer ikke fullfører videregående skole på normert tid. At en så stor del av ungdommen faller ut av skole og arbeidsliv er et problem alle de nordiske landene deler. Nå har vi mulighet til å ta et felles løft! Vi må se på muligheten for å etablere en nordisk idépool hvor landene kan utveksle erfaringer. Det er en begynnelse og en måte å sette fokus på. Nordisk ministerråd kan gå i spissen med å utlyse midler til prosjekter som utvikler modeller og løsninger som kan snu den negative trenden. For kommuner med trang økonomi, f.eks. Sarpsborg kan det være en fristende gulrot å få midler til å ta tak i denne problematikken.

Vi må ha en større satsing på kommunenivå for å få ungdommen til å fullføre videregående opplæring. Vi som politikere må tenke mer på innholdet i skolen og ikke kun være opptatt av skolebygningene. Vi må engasjere oss mer i løsningene på de problemene som åpenbart er der, for eksempel lese- og skrivevansker. Jeg savner tydeligere mål!. Det handler om å fange opp barna som har problemer tidlig, og bruke ressurser for å gjøre noe med det. Læreren er en nøkkelperson, derfor er rekruttering av dyktige lærere alfa og omega. De som allerede er i skolen må ha faglig påfyll og det må legges til rette for videre- og etterutdanning.

Vi har i dag flere muligheter i videregående opplæring som er lite i bruk. Vi trenger dyktige og trygge rådgivere som bør være på plass allerede i grunnskolen. De må kjenner til de virkemidlene og mulighetene som tilbys i videregående opplæring. Det er ikke én årsak til at en tredel av ungdommen faller ut av videregående opplæring. Problematikken er sammensatt. Vi trenger mer forskning og kunnskap for å utvikle metoder og finne ut hva som fungerer for ungdommen og hva som ikke gjør det. Med mer kunnskap blir politikerne med treffsikre i valgene sine og tryggere på at de avgjørelser som tas er riktige. Det skaper mer modige politikere, og det trenger vi i alle ledd!

Fredrik Bjørnebekk
Fylkesleder, AUF i Østfold

Nyhetsbrev 12-02-10

AUF i Østfold

Nyhetsbrev fra AUF i Østfold

Header Saker:
1 - Velkommen med på nyhetsbrev
2 - Hva skjer i uka som kommer
3 - Aktuelle politiske spørsmål

1 - Velkommen med på nyhetsbrev
Vi er stolt over å lansere dette nyhetsbrevet! Målet for dette nyhetsbrevet er ikke uttelukkende å spre informasjon, men også å søke innspill. Vi satser på å sende ut et nyhetsbrev hver uke, rundt ukeslutt.

2 - Hva skjer i uka som kommer
Tirsdag: Valgkomiteen i AUF i Østfold har møte for å diskutere det nye fylkesstyret som skal velges på årsmøtet, lørdag 27. februar.
Onsdag: Arbeidsutvalget møter elevorganisasjonen for å diskutere fremtidig samarbeid, og hvordan vi skal forme morgendagens skole.
Torsdag: Temakveld på Folkets Hus kl. 18 i Fredrikstad for å lære mer om samarbeid i Norsk skole, og hvordan vi skal skape bedre kvalitet. Møtet er åpent for alle, og vi håper å se deg der!
Fredag: Kurs i Tale- og debatteknikk i Halden AUF kl .18 på Rådhuset i Halden. Her kommer tidligere AUF i Østfold-leder Rune Fredriksen og innleder. Halden AUF inviterer alle intereserte til å komme.

3 - Aktuelle politiske spørsmål
Vi ønsker dine innspill på hvordan vi skal lage morgendagens skole, både i grunnskolen og på videregående skole. Hvordan skaper vi både kvalitet og en sosial møteplass? Send dine innspill inn til ostfold@auf.no

mandag 21. desember 2009

Aarebrot ser det fra feil vinkel

Frank Aarebrot kommenterer i dagens utgave av VG kommunepolitikere og AUFere.

De kommer rett fra AUF og inn i kommunestyret, så skal de sendes til Stortinget som partiets hotshot som 22-åring. De får et forventningspress mot seg fra alle kanter og partiene har stjerner i øyene når de skal vise frem sitt nye stortingstalent. Jeg synes man bør se nærmere på omløpshastigheten og politisk debutalder. Man trenger ikke begynne som 18-åring, for så å forsvinne etter én periode. La dem modnes først, så får vi kanskje beholde dem mer enn én periode, sier han til VG Nett.

Det er betimelig å påstå at Aarebrot liker dagens situasjon med overvekt eldre menn i kommunestyrene. Han ser på at ungdom kommer inn som et problem, fremfor å spørre seg om systemet er feil. Det er kanskje en grunn til at ungdom forsvinner fort ut. Det handler om hvordan man har arrangert lokaldemokratiet vårt på. Problemet er ikke at ungdom tar del i demokratiet, problemet er hvordan ungdom blir møtt i demokratiet. Gi ungdom verktøy til å delta, så vil ungdommen gripe disse mulighetene(j.f positive forsøk med både 16 årig stemmerett og ungdommens bystyre).

søndag 13. desember 2009

Avkriminalisering

Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) vil avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. – Det er meningsløst å bruke politi og straff mot syke folk, sier han.

Utspillet kommer en snau uke etter at Forsberg og partikollega Anette Trettebergstuen tok imot Oslos rusavhengige på Stortinget.

Forsberg kommer med en sterk oppfordring til regjeringens ruspolitiske utvalg om å vurdere fjerning av straff for bruk og besittelse av alle narkotiske stoffer. Utvalget, som ledes av Thorvald Stoltenberg, skal legge fram sine forslag neste sommer.

Straff virker ikke


Han sier at det er lite hensiktsmessig å ha moralske lover for å løse rusproblemene.

– Ingenting tyder på at straff er et velegnet virkemiddel, sier Forsberg som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Han har også tidligere jobbet i rusomsorgen.

Forsberg understreker at han tar til orde for å avkriminalisere bruk og besittelse av små kvanta til eget bruk (jamfør legemiddelloven) – ikke oppbevaring av større mengder narkotika som er ment til videresalg.

Han viser til at politiet jevnlig bøtelegger rusavhengige for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk. Flere klarer ikke å betale bøtene, og må sone i fengsel. Straff forverrer derfor problemene, snarere enn å gjøre noe med dem, mener Forsberg.

– Jeg er redd for at vi støter mennesker ut av samfunnet framfor å invitere dem inn, sier Forsberg.

– Vil ikke avkriminalisering føre til at flere begynner å bruke narkotika?

– Ingen ønsker mer utbredelse av rusmidler, men jeg tror ikke det vil skje, sier Forsberg og viser blant annet til at halvparten av alle unge i Oslo har prøvd hasj, selv om det er forbudt.

Respekt og raushet

– Avkriminalisering handler om å møte mennesker som har sosiale problemer med respekt og raushet. Slik kan vi bygge ned terskelen for å be om hjelp. Hvem vil be om hjelp når man blir umyndiggjort som menneske, spør Forsberg.

– Jeg vet at dette forslaget er kontroversielt, men et så vanskelig tema som dette fortjener en bred samfunnsdebatt, særlig med tanke på at rusavhengige ikke har en så sterk stemme i dag, sier Forsberg.

Selv om noen tiltak er kommet på plass i år, som døgnåpent behandlingstilbud og en rusakutt som skal være klar før jul, har norske politikere ingen grunn til å slå seg på brystet, mener Forsberg.

Han viser til at 4.500 står i behandlingskø, et tall han mener bare er toppen av isfjellet.

– Vi må slutte å straffe syke mennesker som trenger behandling framfor fengsel. Nå trenger vi en storstilt satsing på rusomsorgen i alle ledd som kan gi en helhetlig kjede med behandling, ettervern, bolig og utdanningsmuligheter. På denne måten kan vi gi flere mennesker mulighet til å lykkes i sitt eget liv.

fredag 4. desember 2009

Geir Mo med ny jobb


I følge flere medier(Db , VG, TV2 ) blir FrP sin nåværende generalsekretær ny stabsjef for Siv Jensen med ansvar for taktisk og langsiktig tenkning.

Jeg syns det er veldig positivt at FrP nå velger å omrokere på mannskapet og flytte deres sterkeste organisasjonsmenneske ut av generalsekretær jobben. Som sosialdemokrat er ikke nødvendigvis det jeg liker alltid i FrP sin interesse...

Wikipedia har også beskrevet Geir Mo mer i detalj:
"en norsk politiker. Han har vært generalsekretær i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon siden 1994.

Mo er utdannet fra Førde Handelsskole, og arbeidet deretter i butikk og som selger. I 1990 ble han gruppesekretær og politisk rådgiver for Frps stortingsgruppe, før han i 1992 ble fylkessekretær i Telemark Fremskrittsparti. Siden 1994 har han vært partiets generalsekretær, en stilling han overtok etter Hans Andreas Limi. Fra 2005 har Mo også vært sekretariatsleder for Frps stortingsgruppe."

søndag 29. november 2009

Smertegrenser meg her og der...

Selv om jeg ikke er enig med Arbeiderpartiet i biodiesel saken bør kanskje noen se på sine egne illojalitet først - før de begynner å rope om smertegrenser! SV og SP brøt noen helt klare(og underforståtte) regler i en regjering på måten deres fremste stortingsrepresentanter og regjeringeringsmedlemmer omtalte saken. En sak som ble blåst ut av sine proposjoner bør ikke få mer ild og energi ved en så dårlig håndtering.

– For meg virker det som tilbake til husmannstida, sier Roy Eilertsen.

Som fylkesleder i Østfold SV beklager han på det sterkeste at regjeringen kan ha bidratt til å sette kroken på døra for biodieselprodusenten Uniol.

Selv mener jeg avgiften er rikitg, men kommer på feil tidspunkt og burde heller blitt innført i løpet av en 10års tid. Dette ville gitt bransjen tiden den trenger samtidig som viktige inntekter ville blitt sikret.

fredag 13. november 2009

Pinlig fra KrF i dag

Pinlig fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) i dagens DN - http://bit.ly/1u9dXQ som kanskje burde gått grundigere til verks - http://bit.ly/27gZyy

Det virker alvorlig fra KrF:
- Dette må kalles en skandale. Regjeringens tiltaksmidler skulle bidra til å sikre sysselsettingen. Forutsetningen var at midlene skulle brukes i løpet av 2009. Nå er det seks uker igjen av året - og én promille er brukt, sier KrFs energi- og miljøtalskvinne Line Henriette Holten Hjemdal til DN.
Men kanskje ikke

– KrF hadde hatt godt av å sette seg inn i realitetene før de gikk ut og ropte skandale, sier Marit Stykket, president i NITO.